Veiledning

Veiledning tilbys både individuelt og i gruppe. Dette er et tilbud for de som søker å utvikle sin indre visdom. For å delta i veiledninggruppe må en ha deltatt på minst en workshops/utdanningshelg.

Veiledningsgruppene består av ca 6 deltakere + leder. Vi møtes ca 10 ganger pr år. Varighet fire timer, og koster 800 kr pr gang.

Gruppe 1, onsdager 1730 – 2130, 2024:
17 april (obs ny dato)
15 mai (obs ny dato, endret fra 22 mai)
19 juni

28 aug
25 sept
23 okt
20 nov
Denne gruppen har 1 ledig plass.

Gruppe 2, tirsdager 1730 – 2130, 2024
23 april
14 mai (obs ny dato, endret fra 21 mai).
18 juni

27 aug
24 sept
22 okt
19 nov

Gruppe 3, onsdager 1730 – 2130
21 aug
18 sept
16 okt
13 nov

Kjærlighetsfellen veiledning
26 mars

Husk det tar vanligvis en tre ukers tid å integrere ny innsikt i egen kjerne. Det er smart å ha en bok som en skriver ned egne innsikter, slik at en kan bedre husk på disse, til de er integrert.

Hvorfor gå i veiledning?

Veiledning er for de som forstår at skal det skje endring i eget liv, må en endre seg selv. De fleste mennesker ønsker å hjelpe seg selv. Utfordringen er at en ofte ikke ser hva som egentlig er årsaken til problemet en strever med. Dette gjør at en lett kan blande sammen årsak til ubalanse og effekt av ubalanse.

Metaforisk: dersom en bil mangler drivstoff, vil den ikke kjøre. Årsaken er mangel på drivstoff, effekten er at den ikke kjører. For å løse problemet må en tenke i to trinn:
1) hva er det som ikke virker (bilen starter ikke)
2) hvorfor starter ikke bilen? Det er her utforskningen må skje om en vil lykkes med å finne ut årsak til problemet.

Vår psyke fungerer på samme måte. Vi kan derfor bruke samme totrinns modell når en har indre floker:
1. Hva er det som er symptomet på vår ubalanse/indre floke?
(ex: panikk angst, tarmsykdom, depresjon, utmattelse, smerter, overvekt, sykdom i organer, allergier, etc).
2. Hva er årsaken til at disse plager oppstår i våre liv. Utfordringen med å finne dette svaret kan føles som å lete etter nålen i høystakken.

Eg har jobbet som psykoterapeut siden 2009. Her er en liste over de årsaker eg finner til de vanligste psykiske vansker:
uforløste følelser ( etter sorg, kriser, traumer)
blokkeringer som oppstod i barndom (hendelser en den gang kun kunne møte med fortrengning)
uklart og vanskelig forhold til seg selv (mangler mot, selvtillit, selvfølelse, autonomi, er en som ivaretar andre fremfor seg selv)
mangler kontakt med seg selv, (sjelen), med egen trygg kjerne. Kan derfor ikke bruke kroppens reaksjoner som kompass i valgsituasjoner, og til å ta seg selv ut av vanskelige følelser.
er traumatisert og av den grunn vil en automatisk og ubevisst underkaste seg andre (partner, foreldre, egne barn, venner, kolleger, myndigheter).
– bærer på noe uforløst fra tidligere liv ( denne er sjelden)
er innviklet med andre personers problemer, følelser, oppgaver, avhengigheter, skjebner. Dette er ubevisste prosesser, en merker ikke at dette skjer. Det en vanligvis merker er effekten av en slik innvikling. Typisk er at en har smerter eller at en ikke forstår verken hvorfor en har de vansker en har eller hvorfor en ikke klarer å hjelpe seg selv ut av det som er vanskelig (denne er veldig vanlig)
relasjonsvansker, er fanget i en usynlig dynamikk som mor-barn fellen (er et uønska barn), symbiose (skillet mellom foreldre og barn er utvisket), offer – overgriper dynamikk ( dette er en snudd på hodet dynamikk: den som egentlig er overgriper gjør seg selv til offer, og manipulerer det egentlige offeret ved å skape skyldfølelse). Typisk ved offer – overgriper dynamikk er at en part lover å lyver, en tror gang på gang at nå er floken løst, fordi en part sier nå forstår de, nå skal de endre seg, nå skal de slutte med… .

Mennesker er unike, derfor er det kun en unike forståelse som setter en fri fra indre floker. Det er her veiledning kommer inn i bildet. Det hjelper verken Anna eller Ola å lese forskning om at slitenhet handler om mangel på trening, når Annas slitenhet egentlig handler om at hun ikke lytter til seg selv. Det er ingen ting som gjør folk mer utmatta enn å ikke leve sitt eget liv, bruke sin egen kraft, ivareta egne behov. Det hjelper heller ikke Ola som er kronisk stressa og lese at forskning viser at mindfulness hjelper, dersom hans stress handler om at han mangler kontakt med seg selv, med egne følelser, med egne behov. Ola vil bare bli enda mer stressa om han begynner på mindfulness kurs.

Veiledning er et tilbud for de som vil forstå seg selv bedre, slik at de kan ta bedre valg i eget liv.

I veiledning bruker vi konstellasjon som metode. Dette betyr at vi går i resonans med deler av livet til den som har en prosess. En kan gå i resonans med personer (ex lærer på barneskolen), ulike deler i kroppen (ex tarmen), eller egenskaper (ex kontrollbehov). De som går i resonans henter opp informasjon fra skyggen (den ubevisste delen) til den som eier prosessen. På denne måten blir det som er skjult kjent, og en kan forstå hva ubalansen eller floken handler om. Før en forstår hva som skaper de vansker en vil endre, er det ikke mulig å vite hvordan en kan få til endringen.

En veiledning varer 4 timer. Vanligvis får alle en prosess på en slik kveld. En velger selv tema en vil ha prosess på. Det er også en selv som tolker det som konstellasjonen viser.

Noe som er gull med å delta på veiledning er at en får delta som resonansgiver i andres prosesser. Dette er den beste måten å lære hvordan vi som mennesker fungerer. Veldig ofte (tilfeldig eller ikke tilfeldig?) vil den som er resonasgiver bli plukket ut til å representere noe som en også kan kjenne igjen fra eget liv.

Når en har deltatt på veiledning, workshops/utdanning i systemisk samtale (eller andre retninger innenfor konstellasjoner), har vi to utsagn som går igjen:

det er ikke som en tror, og
vi er kliss like alle sammen.

Hvis du er en person som tror at det kan passe for deg å delta i en veiledningsgruppe – kom på workshops/utdanningshelg, så får du testet ut om dette er en metode som kan hjelpe deg.