Sofia betyr visdom.
Den største visdom en kan nå i livet er å kjenne seg selv.
Jo mer vi endres innenfra, jo mer endres vårt ytre liv.

Velkommen til Sofia senteret til deg som søker å endre eget liv.

Paradokset er: en må gjøre det alene, samtidig som en kan ikke gjøre det alene. Sofia senteret tilbyr støtte til de som søker sin indre visdom. Vi tilbyr systemiske samtaler, BalanZe metoden, QHHT timer, Veiledning i gruppe, kurs, workshops og utdanning.

Våre tilbud er til

Visdom

VISDOM er å leve et liv i sannhet, i samsvar med den en selv er. Visdom er å lytte innover, og ta valg i samsvar med seg selv, ivareta egne behov og leve ut egne drømmer. Visdom er å møte livet som det er.

Som mennesker har vi tilgang til både tankekraft og hjertekraft. Tankekraft er knyttet til våre automatiske tanker. Hjertekraft er knyttet til vår indre visdom, vår indre stemme, den delen i oss som kjenner sannhet i alle situasjoner. Alle har tankekraft og hjertekraft i seg. Men den fungerer ulikt avhengig av i hvor stor grad disse kreftene er integrert. Når tankekraft og hjertekraft ikke er integrert, er en ofte usikker, og ens energi går i ulike retninger (ex som en vannspreder). En kaller dette stress, indre kaos, indre uro, eller tankestress.

Tankekraft og hjertekraft blir integrert til en enhet gjennom alkymi. Da vil ens kraft fungerer være sentrert (ex som en laserstråle). Vi kaller dette fokus, mot, selvtillit, mestring.

Hjertekraft

HJERTEKRAFT: er den kraft som skaper helhet, alkymi og magi. Einstein sa: en kan aldri løse et problem med samme sinn som skapte dette. Med andre ord de problemer som vår tankekraft skaper kan kun hjertekraften løse. Heartmath i USA har målt styrkeforholdet mellom hjertekraft og tankekraft. Målt med EKG (hjerte) og EEG (hjerne/sinn) fant de at hjertetes kraft er 60 ganger sterkere enn tankens kraft. Og når de målte den elektromagnetiske frekvens som strålte fra hjerte og hjernen, fant de at hjertets kraft var 5000 ganger sterkere enn hjernens kraft, tankekraften.

Hjertekraft er å leve et liv hvor en tar valg basert på at en lytter til seg selv. Vårt hjerte snakker til oss blant annet gjennom kroppens reaksjoner. Det å forstå hvordan egen kropp reagerer på sannhet gjør at en lett kan ta valg som styrker en selv og andre.

Alkymi

ALKYMI beskrives ofte som prosessen som omformer bly til gull. I våre liv skjer alkymi når vi transformerer smerte og plager til helse og et godt liv. Alkymi viser til den prosessen som skjer i kroppen, en fysisk endring.

Når vi får ny varig forståelse om oss selv, skjer en kjemisk forandring i kroppen.
Dype innsikter kan vi ikke gå tilbake på. Vi kan ikke late som vi ikke vet, når vi vet.
Vi bruker ordet alkymi om slike dype innsikter.

Eksempler på alkymi kan være:

  • Å transformere panikk og angst til indre ro
  • Å transformere total utmattelse til glede og overskudd
  • Å transformere stress til harmoni og frihet
  • Å transformere følelser fra en vond barndom til ressurser man kan bruke
  • Å transformere manglende tro på seg selv til råsterk indre kraft
  • Å transformere en kronisk sykdom tilbake til et liv i balanse.
Magi

MAGI kan ikke planlegges, det bare skjer. Magi kommer som belønning på hardt indre arbeid. Det skjer når en bearbeider og gir slipp på vonde følelser. Den vanligste årsak er at en er overveldet emosjonelt. Kroppen vil da automatisk fortrenge følelser. De viser at der er der gjennom smerte eller spenning, uro eller tankestress. Men fortrengte følelser forsvinner ikke. de må en selv løse opp. Når en forløser dype følelser i seg selv, merker en atog en merker at smerter, spenninger eller andre plager forsvinner, oppleves dette som magi. En magi en selv har skapt med å møte seg selv ærlig.

Trygg kjerne modell

TRYGG KJERNE MODELL beskriver trinnene en går gjennom når en bygger en trygg kjerne i seg selv. En utvikler samtidig både visdom og hjertekraft. Målet er å skape en trygg kjerne, et solid fundament i seg selv. Kjernen dannes basert på egne erfaringer. Man utvikler den trygge kjernen ved å gå gjennom trinnene flere ganger.

Trygg kjerne modellen

Trygg kjerne modellen beskriver trinnene en går gjennom når en bygger en trygg kjerne i seg selv. En utvikler samtidig både visdom og hjertekraft. Målet er å skape en trygg kjerne, et solid fundament i seg selv. Kjernen dannes basert på egne erfaringer. Man utvikler den trygge kjernen ved å gå gjennom trinnene flere ganger.

Les mer

Trinn 1. Det en vil endre

Definer det som er i ubalanse, hva en ønsker å endre i seg selv, eksempler symptomer, problemer, mønstre, sabotørtanker, følelser som en ikke «blir kvitt».

Trinn 2. Utforske fra en trygg kropp, trygg ramme

Vi kan ikke utforske alene. Vi må gjøre det sammen med noen. Men for å kunne utforske med åpent sinn trenger en å oppleve seg trygg. Når en er trygg har en skrudd eget forsvar av. Man er da åpen for å møte seg selv.

Slike møter kan kun skje når det er rom for å være den en er, slik at en kan møte egne følelser, egne tankemønstre, egne vansker som de er. Kun når en ser det som er, kan en endre dette.

Trinn 3. Alkymi

Vår kropp reagerer på sannhet. Når en ser og forstår noe slik det er, skjer en endring.
Noe løser seg, det skjer en kjemisk endring i kroppen, en alkymi.
En blokkering løser seg, en avsplitta del finner tilbake til helhet.
En fortrengt følelse kan erkjennes og integreres.
Et tankemønster som svekker oss, ersattes med tanker som styrker oss.

Dette er alkymi. Den reaksjon som skjer i kroppen, hvor en bli helere og friere, viser oss at vi fant sannhet om oss selv, en kroppslig sannhet.

Trinn 4. Praktisere

For at endring skal skje, må vi praktisere ny viten.
Vi må selv erstatte det som skapte vansker for oss, med ny innsikt. Ingen andre kan gjøre dette for oss.
Vi må leve den innsikt som vi fikk i alkymi.
Vi må leve det som er VÅR sannhet, om denne skal manifesteres i våre liv.

Trinn 5. Trygg kjerne

Denne består av den visdom er blitt en del av oss gjennom å praktisere vår alkymi. Det finnes kun egne sannheter i ens egen kjerne. Vår trygge kjerne handler om oss selv, våre egne erfaringer og våre egne liv.

Nyhetsbrev