Systemisk samtale

På denne siden kan du lese om:
1. Bakgrunn for systemisk samtale
2. Prinsipper som systemisk samtale bygger på
3. Helseplager og ubalanser har fire årsaker
4. Eksempler på illusjoner, vanlige misforståelser
5. 9 tegn på tidlige traumer
6. Tegn på ubalanser og blokkeringer.
7. Litt dypere og mer konkret om selve metoden
8. Å styrke helse er noe annet enn å bekjempe sykdom
9. Systemisk samtale er en fenomenologisk metode.

1. Bakgrunn for systemisk samtale

Systemisk samtale er en metode utviklet av Hildur Vea. Den bygger på anerkjente prinsipp og metoder for å løse opp i psykiske og kroppslige problemer. Vea har forsket på sammenhengen mellom traumer og helse (doktorgrad i folkehelsevitenskap fra 2012). Vea har i tillegg flere utdanningen innenfor kropp, helse og nervesystem. Denne kunnskapen, samt egne studier gjennom en årreekke er fundamentet for systemisk samtale.

UTDANNING MED STUDIEPOENG, 12 årUTDANNING UTEN STUDIEPOENG (9 år deltid)
sykepleier, 3 år
psykiatrisk sylepleie og veileder, 1.5 år
x-phil og praktisk pedagogisk utdanning 1,5 år
hovedfag og doktorgrad i folkehelse, 5 år
gestalterapi 1 år
Konstellasjoner, 2 utdanninger (over 4 år)
SE-terapi (over 3 år)
Transforming touch (over 1 år)
QHHT, Kvante healing hypnose teknikk (level 2, 1 år)
New biology curriculum (0,5 år)
Hildur Vea, PhD sin faglige bakgrunn.

Interessen for å forstå hva som skjer når livet setter seg i kroppen, og hvordan vi selv kan bidra til å løse opp i slike plager, våknet for alvor i meg etter at eg selv møtte veggen i 2006. Reisen med å ta meg selv tilbake til full helse, vekket en faglig lidenskap i meg. Og denne flammen for å stadig forstå dypere og dypere, er like sterk i dag som i 2007.

2. Prinsipper som systemisk samtale bygger på

Her er prinsipper som systemisk samtale bygger på. En sann forståelse av prinsippene vil kun læres gjennom erfaring.

 1. Kroppens reaksjoner viser oss hva sannhet er, ikke tankene.
 2. Vi kan avdekke indre floker basert på nervesystemets reaksjoner: fight, flight og freeze reaksjonene.
 3. Vi er like og unike på samme tid. Derfor trenger vi individuelle løsninger
 4. å løse opp i årsak til at symptomer oppstår er noe annet enn å dempe symptomer
 5. vi har svarene vi søker inni oss. Når vi forstår oss selv, vet vi hva vi vil gjøre.
 6. kroppen vår responderer på sannhet
 7. det er kun vi selv som kan gjøre oss friske

Her kan du lese litt mer om de ulike punktene. Liker du ikke lese, dropp det. Du vil lære om disse prinsippene i praksis gjennom timene. Skroll gjerne ned til avsnittet om at det kun er fire årsaker til våre helseplager.

Kroppens reaksjoner viser oss hva sannhet er, ikke tankene. Vi forstår kun hva som var sannhet etter at det som var problemet har løst seg opp.denne sannhet som bygger på egen erfaring, er en annen forståelse av sannhet enn den vitenskapen har, som er en sannhet som endrer seg stadig etterhvert som ny forsking dukker opp, og som blir presentert som sannhet selv om folk ikke blir friske.

Vi kan avdekke indre floker basert på nervesystemets automatiske reaksjoner, fight, flight eller en freeze reasjon. Når disse automatiske reaksjonene (= ikke viljestyrte) er aktivert, da vet vi at her ligger det noe som er vanskelig for den hjelpesøkende.

Å løse opp i årsak til at symptomer oppstår er noe helt annet enn å dempe symptomer. I systemisk samtale er fokus å løse opp årsaken, fordi da løser symptomene seg opp av seg selv.

Vi har svarene vi søker inni oss. Når en har fokus innover (bruker høyre hjerne bevisstheten), vil ens egen indre visdom (Sofia), vise seg. En får da tilgang til det som ligger skjult for oss i vår vanlige bevissthet (venstre hjerne bevisstheten). Først når en forstår hvilke fortrengte følelser eller skjulte dynamikker en er fanget av, kan en frigjøre seg fra disse.

Kroppen vår responderer på sannhet. Ved sannhet faller kroppslige reaksjoner til ro. Angst løser seg opp. Tunge tanker og slitenhet slipper taket. Vi kjenner på lettelse, og vi kan kjenne på varme og glede. Når en blokkering er løst vil tankestress løse seg opp, spenninger og uro som skyldes fortrengte følelser vil også løse seg opp, og en får mer energi og mer forståelse for egen situasjon, ens trygge kjerne øker, en får økt kapasitet til å selv regulere egne følelser.

Det er kun en selv som kan gjøre oss selv friske. Floker som ligger i egen bevissthet, har en kun tilgang til selv. Det er forståelsen av egne kroppsreaksjoner som tar oss ut av indre blokkeringer og ubalanser.

3. Det er kun fire årsaken til helseplager og ubalanser

1) Skader, traumer
2) Mangel på noe
3. Forgiftning
4. Lever ut illusjoner eller usannheter.

Ex skader kan være at en rammes av en bilulykke eller at ens foreldre er syke eller skiller lag, hendelser som ikke handler om en selv, men som i høy grad påvirkes ens liv. Det kan også være traumer. Traumer er hendelser hvor en overveldes, og som er så sterke at de ikke løser seg opp av seg selv. Når en opplever vanskelige ting og også opplever nok støtte, er det ikke sikkert at dette blir et traume. Det er reaksjonen i kroppen, ikke hendelsen som viser oss om en er traumatisert.

Ex mangel på noe: kan være næringsstoffer, eller at en beveger seg for lite. Det kan også være mangler i relasjoner som mangel på kontakt, inntoning, aksept, respekt, få lov til å være den en er, støtte, omsorg. Vi blir syke når vi ikke aksepteres som den vi er, når ingen tar på alvor det vi sier.

Ex forgiftning: De fleste tåler en del toksiner, men blir summen for stor blir vi syke. Vi får i oss toksiner gjennom maten vi spiser, luften vi puster inn, klær, kosemtikk, piller og vaksiner. For stor dose stråling gjennom mobil/data/5G kan skape utmattelse og exosomer i kroppen (influensasymptomer).

Psykisk er det ulike former for relasjoner som er toksiske. Dette er relasjoner hvor en
1. tappes for egen energi
2. relasjoner hvor det ikke er rom for å være seg selv
3. relasjoner hvor en usynlig, ugyldiggjort
4. relasjoner hvor en er fanget i en usynlig dynamikk: offer – overgriper dynamikk, symbioser, mor-barn feller (det å være et uønska barn)
5. det å vokse opp i hjem hvor mor eller far har redusert omsorgsevne av ulike grunner (rus vold, sykdom, jobbsituasjon).

Ex lever ut illusjoner (usannheter): Når vi lever i samsvar med noe som er usannhet vil kroppen gi oss plager slik at vi skal forstå at her er det noe en må endre. Illusjoner har flere kilder:
1. De første 7 årene tar vi alle opp i oss maler for hvordan vi tenker, hva som er vår sannhet som vi lever ut resten av livet. Slike programmeringer kan være sanne og usanne. Det er kroppens reaksjoner som viser oss sannhet, fordi når vi lever sannhet har vi nok energi, vi er friske, vi har indre fred, og vi er glade.
2. Fortrengte følelser skaper emosjonell overveldelse og blokkering av energien i den fysiske kroppen. Hos noen slår dette ut fysisk med vanlig sykdom, hos andre slår det ut psykisk

Det som ikke er fullt så vanlig men som heller ikke er uvanlig, er de to neste punktene. Hit går vi bare om vi blir ledet av prosessen som skjer i timen.
3. Det å bære energier som ikke er ens egne gir oss problemer som vi ikke finner ut av eller klarer å løse opp i. Det er vanlig at mennesker kan være innviklet med generasjonstraumer.
4. den floken vi strever med som virker uløselig, kan ha røtter til tidligere liv.

4. Eksempler på illusjoner, misforståelser

A en forstår ikke at det er en selv som må gjøre de endringer som tar en tilbake til helse. Som barn lærte vi at når noe var galt, var det mamma og pappa som fikset opp for oss. Hvis en ikke blir voksen og tar fullt ut ansvart for seg selv, er det lett å fortsette samme tankegang, å gi ansvar for eget liv og egne valg til noen utenfor seg selv. Det tar ofte tid å forstå at en må fikse seg selv.

B en tror at de vansker en har skyldes personlighet, at en er født sånn, og at dette ikke kan endres. Sannheten er at vi kan endre det meste av det vi ikke liker i oss selv. Vi kan omprogrammere oss selv, vi må bare forstå hvordan vi gjør dette for å få det til.

C Når en får en diagnose får en en type svar på sine problemer. Mange stopper her, og unnlater å spørre seg selv men hvorfor skjedde dette da? hva handler denne ubalansen egentlig om. Det er kun når vi løser opp i årsaken at vi blir friske. I noen situasjoner kan derfor diagnoser stenge for at en blir helt frisk.

D Vi har alle kraft i oss til å endre våre liv. Men vi må vise oss selv at dette vil vi 100 prosent. Vi trenger ikke vite hvordan vi gjør det i starten. Det er viljen vi har til å finne ut av det hittil uløselige som viser oss hvor villige vi er til de endringer som gir helsen tilbake. Når en tenker, «har kje heilt tru på det, men kan se om det virker» er det uhyre sjelden det virker. hvis en derimot tenker: eg vet ikke hva som virker, men eg stiller meg åpen for at noe nytt kan skje, da lykkes en som regel.

5. 9 tegn på tidlige traumer

Tidlige traumer gir oss mønstre/programmeringer skaper vansker for oss i hverdagen. Den gode nyhet er at de kan endres. Her er 9 vanlige tegn på tidlige traumer.

 1. ikke ha kontakt med egne følelser, eller totalt overvelda av følelser
 2. har et sterkt forsvar, lett for å avvise det andre sier, ikke føle (ta imot det andre sier, er kald)
 3. people plaser, spiller roller, bærer masker, ivaretar andre før seg selv
 4. vansker med å be om hjelp
 5. skam, uutholdelig å gjøre feil, bedre å ikke gjøre noe..
 6. isolerer oss, tryggest når en er alene
 7. lyver for oss selv, skjuler sannheten, pakker den inn så vi ikke ser selv hva vi gjør (ex, nei eg trenger ikke hjelp, eg klarer meg fint).
 8. vansker med å ta avgjørelser, ta valg
 9. velger feil vennskap, feil partnere, velger mennesker som utnytter ens godhet, relasjoner som sårer, manipulerer og skaper kaos fordi de også er bærer av tidlige traumer.

6. tegn på blokkeringer og ubalanser

– en vil motsatte ting
– en klarer ikke gjøre det en egentlig ønsker
– en begynner på mange ting men mangler evnen til å fullføre dem
– en opplever en tåke over hodet
– en opplever indre kaos
– en har uro og spenninger også når en skal slappe av
– en er avstengt for følelser
– en er overveldet av følelser
– en klarer ikke å forløse følelser slik at de går på repeat igjen og igjen
– tilpasser seg andre, ikke seg selv
– ivaretar andres behov, ikke egne
– mangler mot og kraft til å si hva en mener
– usikker hva en vil og bør gjøre
– kan ikke si nei, sier ja når en egentlig ikke vil eller har krefter til det
– ofte styrt av dårlig samvittighet
– har en sykdom, diagnose
– er i krise
– har opplevd traumer
– lever sammen med personer (foreldre, partner) som er stuck

7. Litt dypere og mer konkret om selve metoden

Metoden passer for de som vil forstå seg selv og hjelpe seg selv, og er åpne for å ta inn nye perspektiver i eget liv. Et slikt perspektiv er at kroppens reaksjoner viser oss sannhet.

Skal endring skje, er det en selv som må gjøre denne endringen.
– Endring kan være å ersattte tanker som svekker en selv med tanker som styrker en selv.
– Endring skjer når en forløser fortrengte følelser, da vil ofte smerter, spenninger, uro eller tankestress løse seg opp. Å forløse fortrengte følelser betyr å romme egne følelser i kroppen.

Vi løser opp indre floker når vi erkjenner for oss selv at det som var er slik det var følelsesmessig. Vi må kjenne på følelser i kroppen for å forløse dem. Det motsatte er vi veldig kjent med, vi beskytter oss mot egne følelser ved å stoppe å puste, puste overfladisk, spenne musklene, bli trett, gå inn i tankestress, eller skifte fokus til noe som ikke vekker følelser i oss. Disse måter å stoppe egne følelser skjer ubevisst, de er styrt av nervesystemet, den delen som vi ikke styrer med viljen. Derfor må en løse opp i blokkeringen i nervesystemet for å hente tilbake kontoll i eget liv.

Selve metoden er samtale hvor vi reflekterer over det som er. Terapeutens ansvar er å skape en så trygg setting som mulig, fordi det er kun når vi er trygge at vi er i stand til å utforske det ukjente i oss selv.

et hjelpemiddel er bruk av markører for å konkretisere det en snakker om. Tilbakemledinger er at bruk av markører på gulvet (ark med tekst, papirsko, dukker, etc), gjør det enklere forstå sammenhenger. Nedenfor er et bilde av «skoene» som brukes. De kan representeret personer, følelser, hendelser eller mønstre en ønsker å endre.

Blokkeringer kan handle om ulike ting. De kan handle om:
# en mangler kontakt med seg selv. En vet ikke hva en vil, mangler trygghet, mangler tro på seg selv, lever ikke sitt eget liv, ivaretar andre og ikke seg selv. Trenger da hjelp til å endre programmeringer.
# kriser/traumer eller hendelser fra barndommen. Det som er uløst i oss, vil en gjenta i nålivet. Derfor er det ofte konflikter og vansker i nålivet som gjør at en søker hjelp. Men skal en løse seg fra den syklus hvor en gjentar samme problem/utfordring, må en gå dit blokkeringen er. Trenger her hjelp til å forløse fortrengte følelser.
# en mangler en indre trygg kjerne, og søker trygghet og støtte utenfor seg selv. En kan da havne i mønstre som er knyttet til ens identitet som pleaser, co-avhengig, martyrer (offerrolle). En trenger her hjelp til å finnetilbake til seg selv, egen identitet, eget kraftsenter.
# en bærer energier som tilhører andre. Som følelser, ansvar, oppgaver, skjebner. Dette som kalles innviklinger. En trenger her hjelp til å løse seg fra energier som ikke er ens egne.
# i noen sjeldne tilfeller kan det være noe uløst fra tidligere liv. En trenger da hjelp til å forløse slike følelser.

8. Å styrke helse er noe annet enn å bekjempe sykdom

Når eg tok min doktorgrad i folkehelsevitenskap på NHV, Gøteborg, lærte vi om forskjell mellom å styrke helse og å bekjempe sykdom. Det som styrker helsen helt andre virkemidler enn det å bekjempe sykdom. For meg var dette ny kunnskap, og eg ser at mange også i dag blander sammen disse to.

Sofiasenterets praksis bygger på tenkning om det som styrker ens helse. En vil defor her ikke benytte diagnoser, da disse som utgangspunkt bygger på sykdomstenkning. En universell lov er at det en fokuserer på, det vokser.

Sofiasenteret forstår sykdom som ubalanser og blokkeringer i energiflyten, noe som kan ha flere årsaker. Det er livets hendelser som setter seg i kroppen, og dette kan gi sykdom. Det som gir helse er å løse opp i de blokkeringer som livets hendelser gir, da det er slike blokkering som skaper sykdom.

Et symptom har alltid en årsak.
Årsaken kommer alltid før symptomer.
Hvis årsaken ikke løses av seg selv innen rimelig tid, vil den gi symptomer.
Noen ganger går det mange år mellom årsak til sykdom og symptom oppstår.

På Sofiasenteret jobber vi med trinnene A – B og C, jamfør modellen nedenfor. Vi starter med C – symptomene en vil ha endret. Deretter undersøker vi mer om symptomene (trinn B). Når vi finner trinn A skjer en kroppslig endring, ofte en lettelse eller en spontan fysisk kroppslig reaksjon.

Vår indre kjerne vet alltid hva ubalansen handler om. Derfor er det hit vi må gå om vi vil løse floken.Å bli kjent med egen reaksjoner, bli venn med seg selv, er derfor noe som skjer gradvis.

9. Systemisk samtale er en fenomenologisk metode

Systemisk samtale er en fenomenologisk metode.
Fenomenologi betyr lærer om det som er.
Når en ser det som er, vil det som er endre seg.
Den kroppslige sannheten, er det som styrer arbeidet.
Dette gjør at en gradvis blir mer kjent med seg selv, egne reaksjoner, egne ressurser, egne behov.
Gradvis kommer en i kontakt med egen kraft og vilje, slik at en kjenner at en er faktisk sterk.
En oppdager at livet endres gradvis, og at en har faktisk ganske mange ressurser en ikke visste om.
Ressurser må brukes for at de skal oppdages.

Velkommen til time.

Oppdatert 29. des 2023.