Om senterets tilbud, priser, bakgrunn

Sofia Senteret åpnet 21 mars 2023. Det holder til i Veavågen, Karmøy, i lokaler like ved veakrysset. Adr: Bleikmyrvegen 1, 4276 Veavågen. Tlf 45662118.
Sofia senteret eies og drives av Hildur Vea.

Sofia senterets tilbud:
Samtaleterapi
BalanZe metoden
QHHT (kvante hypnose healing teknikk)
Konstellasjoner
Veiledning av fagfolk,
Foredrag, kurs og workshops.

Våre tilbud er rettet mot:

Voksne alle aldre, som ønsker endring i livet og som ønsker å hjelpe seg selv. De fleste, også de som har sykdom, kan få en bedre hverdag om de kan gi slipp på stress. Vi kan traumer, kriser, forløsening av følelser, seksuelle krenkelser, relasjonelle vansker, angst, depresjon, utmattelse, mage/tarm vansker, med mere.

Vi har lavere priser for de som er under 24 år.

Barn fra 5 år tilbys Balanze metoden.

Bedrifter: vi inngår avtaler med bedrifter om oppfølging ved kriser og sykdom. Systemisk samtale, faglig veiledning, Balanze metoden, egne kurs og foredrag.

De som har et yrke hvor de hjelper andre mennesker.
På Sofia senteret kan en lære:
1. en fordypning i å forløse følelser
2. en kan lære om skjulte dynamikker i psyken
3. en kan lære om de universelle lover (som virker enten en kjenner til dem eller ikke)
4. en kan lære BalanZe metoden (ikke snakke metode, løser spenninger i nervesystemet).
5. en kan lære å frigjøre eget stress, slik at en har overskudd etter jobb
6. en kan lære å jobbe slik at en bygger energi, ikke tapper energi (= jobbe ut fra egen høyre hjerne bevissthet).
7. en kan lære hvordan bygge en trygg kjerne hos de som ikke fikk utviklet denne i barndommen.

Samtaleterapi

Samtaleterapi: her utforskes det en vil endre, og sammen går vi trinnene i Sofia senterets trygg kjerne modell. Metoden som brukes er en blanding av kognitiv tilnærming og forløsning av følelser. Du vil lære mer om nervesystemets håndtering av stress, og hvordan en selv kan løse opp i egne floker med å lytte innover.

Samtaleterapi passer når en vil forløse følelser knyttet til kriser og traumer, og når en står i konflikter eller i vanskelige relasjoner. Metoden passer også når en er stuck i følelser, eller føler at ikke noe av det en har prøvd så langt hjelper. Ofte, ikke alltid, handler det om noe som har skjedd i barndommen. Noen ganger, ikke alltid, er et generasjonstraume årsaken til at en er stuck.

Metoden som benyttes kalles systemisk samtale, og er en syntese av gode metodiske grep fra mine utdanninger i gestaltterapi, SE-terapi, 2 utdanninger i konstellasjoner, og transforming touch metoden. Essensen er å forløse følelser, løse opp blokkeringer. Den kroppslige forståelse og endring bygger på en forståelse av vårt nervesystem, våre fight, flight, freeze og underkaste seg reaksjoner (helt vanlig skolemedisin).

BalanZe metoden

BalanZe metoden er en ikke snakke metode. En ligger på benk, og behandler holder hender bestente steder på kroppen, samt at en med ens bevissthet har et klart fokus. Metoden løser opp spenninger og demper uro. Den er god til å løse opp i floker som oppstod tidlig i livet, hendelser vi ikke husker, men som likevel skaper vansker i våre liv. For barn har eg sett at den har hjulpet med fysiske vansker som magevont, allergier, søvnvansker, men også i forhold til konsentrasjonsvansker, og tunge tanker.

Interessert i samtaleterapi eller BalanZe metoden?

QHHT

QHHT står for kvante healing hypnose terapi. En behandling her varer flere timer.
Første del: en samtale hvor en blir kjent og hvor en kommer frem til hvilke tema i ens liv en ønsker å endre eller heale. Disse tema noteres ned. Denne delen varer 1-3 timer.
Andre del: en guidet meditasjon. En ber om å bli guidet til et sted som har informasjon som er nyttig for ens liv i dag. Her går noen til tidligere liv, andre går tilbake til dette livet.
Tredje del: En ber her om å få snakke med sitt høyere selv. Dette er en del i oss som har tilgang til all kunnskap, og kan heale det meste. Det som en ikke får hjelp til å heale er det en skal lære i dette livet. Her vil terapeut stille de spørsmål som en ble enige om å stille i del 3, og svarene blir gitt av klienten selv. En tar opp på lydfil denne delen, slik at en senere kan høre gjennom hva som ble svart på de ulike temaene.
Varighet for en slik behandling er mellom 3,5 og 6 timer. Hvor mye en får ut av det avhenger av hvor mye en er klar for å endre i seg selv.

Konstellasjoner

Konstellasjoner: kan gjøres på enkelt samtale eller ved at det hentes inn representanter som er vant med å gå i resonas. Konstellasjoner er nyttige for å avdekke skjulte dynamikker, både privat og i jobb sammenheng. Eksempler på slike dynamikker kan være:
# identifiseringer (bærer ansvar, sykdom eller problemer som egentlig tilhører andre. Ofte er det andres fortrengte følelser som «arves»).
# identifiseringer med andres uløste oppgaver.
# offer – overgriper dynamikker, de fleste som har nær relasjon med noen som ikke har utviklet et ekte selv, en egen kjerne, kan lett bli dratt inn i slike dynamikker.
# mor-barn fellen, når mor er gravid, men ikke ønsker å ha barnet. Å bli født uønska er en ganske sterk prosess.
# tilskrivelser, å bli tillagt egenskaper av andre, som tjener andres interesser, ikke egne. Du er alltid så snill du, du stiller alltid opp. Du kan ingenting. Alltid er det deg som skaper problemer. osv.

Målet med konstellasjoner er å forstå hva som blokkerer for:
# å bli frisk
# å klare å leve livet slik en ønsker
# komme i gang med ting
# finne ut hvem en selv er
# klare å stå i egen kraft, osv.

Veiledning av fagfolk

Veiledning av fagfolk. Når en jobber med mennesker, leder eller som hjelper trenger en regelmessig å sette ord på det en opplever. Ellers er det fort gjort at en blir sliten og utmatta fordi:
# en trigges av den en skal hjelpe (har samme uløste floke eller følelse som den en skal hjelpe)
# en overtar ansvar og energi fra den en skal hjelpe (ubevisst selvsagt).
Det å hjelpe andre kan være en vinn – vinn situasjon, selv om tema er vanskelige kan samtaler gjennomføres slik at begge får økt energi.

Utdanning, kurs, workshops

Utdanning til leder av systemisk samtale.
Se egen nettside.

Kurser og workshops. Det vil hele tiden bli tilbudt både kurs og workshops for de som vil styrke sin helse, få mer overskudd, eller forstå seg selv bedre. De tema eg har studert aktivt siden 2006 er bevissthet og hvordan vi kan løse oss fra problemer når livet setter seg i kroppen. Velkommen til kurs.

Foredrag. Har gjerne foredrag om tema knyttet til å møte oss selv, bli sterke i oss selv, samt hvordan løse opp det vanskelige når livet setter seg i kroppen. Eksempel på tema kan være: selvfølelse, bevissthet, følelser, traumer, kriser, angst, depresjon, utmattelse, indre uro, det å bli/være mor, når mor eller far ikke klarer å være en støttende foreldre, tidlige traumer, forskjell utviklingstraumer og vold/overgreps traumer. Min doktorgrad var om traumer og seksuelle overgrep.

Priser 2023

Systemisk samtale 60 min kr 960.-
Systemisk samtale 90 min kl 1350.-

BalanZe metoden 60 min kr 960.-

Unge 18 – 24 år 60 min kr 700.-
Under 18 år 60 min kr 650.-
Barn under 18 år som får BalanZe metoden kr 650.-

QHHT – 960 kr pr time, min 3 timer, maks 5, tilsvarer mellom 2880.- og 4800.-

Gong bad vanlig 250,-
Gong bad utvidet 400.-

Workshops helger, 20 timer, kr 4000.-

Donasjon: dette er et tilbud til de som ønsker å hjelpe seg selv, men som mangler penger til å betale full pris.
– en kan da betale den pris en har råd til å betale.
– en kan korte ned en behandlingstime til 45 min, og pris er da 720 kroner

Mulighet for donasjon gjelder også for workshops.

En av de universelle lover er at det skal være balanse mellom å gi og å ta. For at vi skal få balanse i en relasjon basert på donasjon er det viktig at den som ikke betaler vanlig full pris gjør en motytelse. Eksempel på slike motytelser kan være å reklamere for tilbud ved Sofiasenteret, men det kan også være å gjøre noen andre en tjeneste, en tjeneste en strekker seg litt for å gjøre.

Bakgrunn for Sofia Senteret

Forhistorien startet i 2009 med Vea Gestaltterapi. Den gang ble det tilbudt samtaleterapi. I 2012 gikk Vea Gestaltterapi over til Balanzen AS. Tilbudene ble nå utvidet med yoga, og kurser.

Mye har skjedd siden 2012. Den eg er i dag, er ikke den eg var for 10 år siden. I dag er en lidenskapelig opptatt av å forstå samspillet mellom kropp og psyke, slik at vi ved ved å ta tak i oss selv kan skifte fokus fra stress til frihet. Siden oppstart av Balanzen i 2012, har eg fullført 5 utdanninger som ser på samspillet kropp og psyke.

Her er en oversikt over min faglige bakgrunn ved de ulike oppstartene: 
OPPSTART VEA GESTALTTERAPI 2009:
# sykepleier,
# psykiatrisk sykepleier,
# veileder,
# under utdanning som gestaltterapeut.

OPPSTART BALANZEN 2012:
# Doktor i folkehelsevitenskap, Tittel: Fra avmakt til makt i eget liv.
# Gestaltterapeut.
# Yogalærer.

OPPSTART SOFIA SENTERET 2023:
# 2 utdanninger innenfor familie konstellasjoner. Gått i lære hos Marta Thorsheim og Marie Fridolf
# utdannet SE-terapet (Somatisk Experiencing) (Peter Levine).
# Transforming Touch (BalanZe metoden) (Steve Terrell)
# QHHT (kvante hypnose healing teknikk (Dolores Cannon).

Sofia senteret sine tilbud er for både enkeltmennesker og bedrifter. Fokus er hvordan mennesker selv kan ta tilbake kontroll over eget liv. Vi mister denne kontroll når vi fanges i stress eller helseutfordringer. Den gode nyhet er at både stress og mange helseutfordringer er noe vi selv kan forløse når vi lytter til oss selv. Vi kan ta tilbake et liv i overskudd, glede og gjenfinne vår frihet.

Visjon: Være levende og motiverende for mennesker som søker visdom og hjertekraft

Trygg kjerne modell handler om en indre reise

Sofia senterets trygg kjerne modell handler om å ta kontroll over tanker og følelser, bli autonom og sjef i eget liv. Prinsippene er enkle:

1. EN BYGGER LIVET PÅ KUNNSKAP SOM ER VISDOM (Sofia betyr din indre visdom). Dette betyr kunnskap om hvordan vi som mennesker fungerer og hvordan universets lover fungerer. Vi bygger på egne erfaringer. Vi lærer å skjelne sannhet basert på kroppens reaksjoner. Når vi lever sannhet responderer kroppen med ro, og våre reaksjoner på ubalanser løser seg opp. Når vi selv forstår hvordan vi selv og de universelle lover fungerer, bruker vi denne kunnskapen i våre liv.

Sannhet er enkel.
Sannhet kan bekreftes.
Sannhet forholder seg til helhet.

2. PRAKTISERE OG REPETERE, en må leve sin erfaring helt til en har integrert den visdom vi ønsker å leve.

3. AKSEPET AV DEN EN ER. Kun når en opplever å bli akseptert som den en er, slapper en av og er trygg. Kun i denne tilstand er vår psyke åpen til å møte det som er, enten det er gamle hendelser eller teste ut nye erfaringer. Da kan vi vokse, da kan vi endres innenfra.

Aksept av den en er, er også litt tricky, fordi dette betyr også aksept av egne sanne følelser. En må da forløse de følelser som en gang overveldet oss. De fleste klarer ikke dette alene, nettopp fordi de da overveldes på ny. Søk hjelp hos noen du stoler på. En må være trygg for å kunne ta imot hjelp.

Mennesker som aksepterer seg selv som de er, aksepterer også andre som de er. Ikke alle er vokst opp i slike familier, eller har slike venner. Derfor må en noen ganger søke denne støtte utenfor kjernefamilien.

For at utvikling og endring skal kunne skje, trenger en å være i en tilstand hvor en aksepterer seg selv uten å dømme seg selv. Ofte er det lettere å finne denne tilstand i seg selv når en er sammen med mennesker som verken dømmer, ler av eller fnyser av den en er. Arketypen som trengs er «den gode mor». Den gode mor kan være en person, men det kan også være et støttende miljø. Mange finner slike miljøer med «den gode mor» på workshops, retreater, og andre tilbud som har en viss varighet. Dette er grunnen til at helgekurs vlir vendepunkter. Dette innsikt støttes også av Jerry Tennants forskning. Hans forsknbing viser at en trenger høy grad av energi (livskraft) for at alkymi kan skje. Det er ulike måter å få denne livskraft, og i helgekurs får en denne boosterdose med livskraft fra gruppen.

Veavågen den 16. mai 2023.