Samarbeidsprosjekt mellom Sofia senteret og Åkrehamn vekst

Bakgrunn, Hildur Vea, fra Sofia Senteret

Sofia senteret har etablert et prosjekt i samarbeid med Åkrehamn vekst. Målet er å fremme ansattes helse. Ideen som prosjektet bygger på et er at det skapes en bedriftsfordel å tilby ansatte hjelp utover vanlig helsetjeneste.

Sofia Senteret, ved Hildur Vea, har en faglig forankring basert på både skolemedisinsk og alternativ utdanning. 12 år med høgskoleutdanning innenfor helse og pedagogikk, og 5 alternative utdanninger med fokus på å forstå hvordan vi kan hjelpe oss selv til helse når livet setter seg i kroppen.  

I 2006 møtte eg selv veggen, og var sykmeldt et år. På min. Reise tilbake til helse forstod eg at det er livet som, setter seg i kroppen.  Årsaken til våre plager er ubearbeida livshendelser. Denne innsikt har eg bygget Sofia senteret på: at det alltid finnes en årsak i våre til til de helseplager vi har. Og at vi derfor også kan endre denne situasjonen.

Sofia senteret har hatt et samarbeid med Solstein siden 2011. Samarbeidsprosjektet mellom Sofia senteret og Åkrehamn vekst bygger på denne erfaringen.

Prosjektet går ut på at bedrifter inngår avtale med Sofia senteret, som tilbyr rask hjelp til deres ansatte. Det anbefales at den ansatte søker hjelp i en tidlig fase. Dette kan betyr hjelp før en sykmelder seg, eller om det oppstår en krise med familiemedlemmer, eller en selv er syk/sykmeldt. Den ansatte kan gå inntil 5 ganger hvor bedriften betaler. Ønsker den ansatte hjelp utover dette, betales dette av den ansatte selv. En time samtale eller BalanZe metode i dag koster kr 960,-

På Sofia senteret vil en lære å forstå mer av egne kroppslige reaksjoner, slik at en best mulig kan hjelpe seg selv til å unngå sykdom eller mestre sykdom. Vår tilnærming er helhetlig. Dette betyr at vi fokuserer både på tankekraft og hjertekraft. HeartMath i USA har forsket forskjell mellom hjertekraft og tankekraft. Målt med EKG og EEG fant de at hjertekraften er 60 ganger sterkere enn tankekraften. Når de målte den elektromagnetiske kraften fra hjerne og hjerte, fant de at hjertets elektromagnetiske kraft var 5000 ganger sterkere enn tankekraften.

Mål med prosjektet:
1. For bedriften, å ha arbeidstakere med så god helse og arbeidsevne som mulig.
2. Styrke lokalt nøringsliv, handla hima også innenfor helsetjeneste.

PROSJEKTET:

  1. Det opprettes en avtale mellom bedrift og Sofia Senteret om tilbud om samtale eller BalanZe metoden til ansatte som ønsker slik hjelp inntil 5 ganger per ansatt.
  2. Ønsker den ansatte hjelp utover de 5 gangene betaler den ansatte selv dette.
  3. En trenger ikke gå via lege for å bestille time. Kort ventetid.
  4. Tilbudet fra Sofia Senteret er et tilbud i tillegg til vanlig helsetjeneste

Tegn på at prosjektet er vellykka er at
# både ansatt og bedrift er tilfreds med ordningen.
# at antall dager med sykefravær på grunn av helsa går ned.

Prosjektet starter opp august 2023. Varighet 2 år fra aug 23 – juli 25. Da det er mest behov for informasjon og tilbakemelding i starten av et prosjekt, skisseres følgende møteplan, tilsammen 6 timer med møter.

Oppstartmøte august 2023.
Oppfølgingsmøte oktober 23 og januar 23.
Midlertidig evaluering mars 24, da har vi 6 mnd erfaring.
Midlertidig evaluering september 24, etter et års erfaring.
Avsluttende evaluerings møte september 25.
Møtenes varighet ca 1 time. Møtereferent er representant for Åkrehamn vekst.

Saksliste for møtene:
1.Godkjenning av referat fra sist møte.
2. Tilbakemelding fra bedrifter om erfaringer med prosjektet så langt.
3. Spørsmål – svar runde knyttet til prosjektet
4. Diskusjon om andre enkle kostnadseffektive tiltak eller muligheter for å styrke ansattes helse, dele erfaringer og ideer.

Veavågen den 21 april 2023                          Åkrehamn den 21. april 2023

Hildur Vea                                                      Per Inge Eriksen
Leder ved Sofia Senteret.                              Leder Årkehamn vekst