Workshop i Bergen: Generasjonstraumer og systemisk samtale

Denne workshops tar opp hvordan vi kan bli bærere av symptomer, problemer, avhengigheter og skjebner som tilhører våre forfedre, og hvordan vi kan løse oss fra slike innviklinger.

Somm mennesker lever vi i to verdener samtidig; en fysisk og en metafysisk/spirituell. De to verdener har ulike lover de fungerer ut fra. Vitenskaplig er de forankret i naturvitenskap og kvantefysikk.

I den metafysiske verden er ikke ting så adskilt som de er i den fysiske verden. På energetisk nivå er mennesker knyttet sammen i en familiesjel. Arbeidet til Bert Hellinger viste at de som tilhører samme familiesystem kan arve følelser, vansker, problemer, sykdommer, avhengigheter, sosiale problemer med mere fra eldre familiemedlemmer. Det som arves er de vansker som fortrenges, skuffes under teppe og hvor man later som om vanskene ikke finnes.

Et familiesystem tåler ikke at noen avvises, ikke regnes med. Hvis dette skjer, vi et yngre medlem i samme familie leve ut skjebnen til den som er avvist. Det som er vanlig å «arve» er uløste følelser fra vanligvis normale livshendelser. Eks dødsfall, ulykker, selvmord, men også dyp urett som er begått.

Det er viktig å løse oss selv fra innviklinger med familiesystem eller andre system vi er en del av, fordi om en er innviklet med noen, må denne løses opp før en klarer å forløse egne følelser.

Du vil også på denne workshop lære mer om systemisk samtale, hvordan en ved hjelp av «skosåler» kan hente frem informasjon og løse opp i skjulte dynamikker i psyken. det er viktig å avsløre hvilke skjulte dynamikker en er fanget i for å frigjøre seg fra dem. Vi kan ikke løse oss fra problemer vi ikke ser.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det viktigste arbeidet på et kurs.

Metoden vi bruker på workshopen er systemisk samtale.

Tider: Lørdag 12 oktober 1000 – 1800, søndag 13 oktober 1000 – 1700.
Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdanninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
New biology curriculum utdanning (online).
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut siden 2009.

Kjærlighetsfellen med Sissel Bru Reksten

Modul 3 av «Veien ut av Kjærlighetsfellen». 
Tema: Lær å sette sunne og trygge grenser.

Mange opplever grensesetting som vanskelig fordi de frykter avvisning og negativ stemning. Usikkerhet kan gjøre oss overdrevent fleksible eller steile. 

Å sette gode grenser handler om å ta ansvar for seg selv. Det styrker selvfølelse og selvverd og gjør oss til bedre partnere.
Kurset består av foredrag og individuell terapi i gruppe.  
En trenger ikke å ha deltatt på tidligere moduler for å delta.

Sofia Senteret, Karmøy, 8-9 juni 24, lørdag kl 10-18, søndag kl 10-17
Stavanger Sanitetsforening, Stavanger 15-16. juni 24 lørdag kl 10-18, søndag kl 10-17.

Se www.ioptstavanger.no, for mer informasjon om Identitetsorientert psykoterapi. 
Ta kontakt med Sissel Bru Reksten, tlf 41145270, eller sissel@ioptstavanger.no 
Hildur Vea, tlf 45662118, hildur@sofiasenteret.no 

Workshop: Eg vil finne min indre kraft

Det er svært ubehagelig å føle seg kraftløs. Den vanligste grunn er at vi mangler kontakt med egen trygg kjerne. Uten denne kontakten er vi som er skip på sjøen uten styring. I praksis viser dette seg som at vi går i ring, gjentar de samme utfordringer gang på gang. Mange sier de mangler selvtillit, tro på seg selv, har dårlig selvbilde, bærer masker, skjuler seg bak fasader etc.

Det som går på repeat kan være følelser som stadig dukker opp som uvelkomne gjester. Det kan være handlinger vi gjentar selv om de svekker oss og som vi ikke ser hvordan vi kan komme ut av. Det kan være at vi havner i samme type situasjoner, treffer «feil partner» eller havner i samme type konflikter i ulike miljøer.

På denne workshop skal vi gå dypere inn i tema trygg kjerne, og hva traumer gjør med oss. Fordi traumer aktiverer nervesystemet vårt, og kroppen fungerer da på autopilot, og vi selv mangler kontroll. Reaksjonene i nervesystemet kalles for kjemp, flykt, frys og underkastelse/tilpasset. Uansett hvilken av disse reaksjonene en står fast i, vil en oppleve at en mangler den indre kraften, mangler glede, mangler overskuddet. Andre tegn er at en trigges lett og strever med stress og tanketåke. Tanketåke kalles også ofte for traumetåke, fordi denne tåken letter når en forløser traumefølelsene.

For å forstå vår egen hjerne må vi forstå forskjell på våre bevisstheter. Vi har ALLE tilgang til 2 bevisstheter i oss, høyre og venstre hjerne bevisstheten. Og uansett hvilke følelser en skal forløse, hvilke programmeringer (sabotører) en vil endre, og når en skal bygge en trygg kjerne, skjer dette i høyre hjerne bevisstheten.

Workshopen ledes av Hildur Vea, PhD og traumeterapeut.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det viktigste arbeidet på et kurs.

Metoden vi bruker på workshopen er systemisk samtale.

Tider: Fredag 1700 – 2100, Lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.
På alle våre workshops er det tilbud om å komme gratis på fredagen og se om det som skjer resonnerer, før en bestemmer seg for å bli med på helgen.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdanninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
New biology curriculum utdanning (online).
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.
Balanzen AS skiftet navn til Sofia Senteret mars 2023.

Workshop: Forløse smerteklompen

Denne workshop bruker vi metoden smerteklomp innenfor systemisk samtale. Smerteklomp er metaforen for det som er uløst i oss selv. Det som ligger lagret i vår underbevissthet. Det vi trenger å endre, for å få et bedre liv med mindre stress og plager.

Du vil lære både hvordan bruke denne metoden, du kan få kjølpe eget sett med skosåler for kr 150.- og du vil få arbeide med deler av din egen smerteklomp.

Workshopen passer både for de som ønsker å løse seg selv fra egne floker, men også for de som jobber med mennesker og er klar for et nytt redskap i verktøyskrinet sitt.

Det er noen store tema for de som får sitt liv styrt av helseplager. Disse er:
– mangler kontakt med egen trygg kjerne
– spenninger og uro på grunn av fortrengte følelser
– programmeringer som svekker oss og er usanne
– udekka kontakt behov i barndommen.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det viktigste arbeidet på et kurs.

Metoden vi bruker på workshopen er systemisk samtale. Og denen gangen fokuserer vi på smerteklump metoden.

Tider: Fredag 1700 – 2100, Lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.
På alle våre workshops er det tilbud om å komme gratis på fredagen og se om det som skjer resonnerer, før en bestemmer seg for å bli med på helgen.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.

Påmeldingsfrist: 5 nov.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdanninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
New biology curriculum utdanning (online).
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.
Balanzen AS skiftet navn til Sofia Senteret mars 2023.

Workshop: Penger og følelser

På denne workshop er tema hvordan vi kan frigjøre oss fra følelsesmessige blokkeringer og programmeringer som stopper normal flyt av energi. Dette kan være blokkeringer som:
– eg er ikke verdt noe
– eg er redd for suksess
– eg får det sikkert ikke til
– eg har ikke råd til det
osv
Dette er ofte programmeringer og holdninger vi har til oss selv, som kommer fra barndommen, og som påvirker og ofte blokkerer vår energiflyt og pengeflyt.

Andre tema knyttet til ens holdninger til penger kan være om
– en har misforstått hvordan en tiltrekker seg penger (manifestering)
– en undervurderer den betydning penger har i ens liv
– en forbinder penger med negative undertoner
– en stoler på at andre vil gi en penger, ikke at en skal skaffe dem tilveie selv
– en opprettholder en vanskelig situasjon som er mer vanskelig enn å løse det å skaffe penger. En ser da ofte ikke hvordan en kan tenke annerledes, leve annerledes.

Når en har indre blokkeringer, som vanligvis ikke handler om penger når de oppstod kan en oppleve at:
– en holder fast på penger, en lar ikke penge energien flyte
– din kontakt med kilden (hva nå en dette er for deg) er minimal eller ikke eksisterende, slik at når du får dine «pengebeskjeder» vet du ikke hva du vil gjøre med dem.
– en legger ikke merke til penge mulighetene som er i ens liv.

Det som ofte skjer er at bruker mest den delen av hjernen, venstre hjerne bevisstheten, den konkrete, logiske delen, og ikke den magiske skapende kraften. Derfor blir det slik at:
– en ber bare om nok penger til å betale ens regninger, uten å tenke på noe større.
– en tar økonomiske beslutninger basert på ytre omstendigheter, andres meninger eller frykt
– en er fornøyd med sin økonomiske situasjon, og gjør ikke noe for å øke sin økonomi

Et annet ikke tema om penger er at en kan være redd suksess, og redd penger, slik at en stoler ikke på at en kan håndtere større mengder med penger

Med bruk av Systemisk samtale avdekkes skjulte dynamikker, og en får hjelp via representanter til å se hvilke blokkeringer som gjelder i eget liv.

Dette er ikke er kurs hvor en vil lære om pengeplasseringer, eller kryptovaluta. Det er psykens forhold til penger som er tema.

OM OPPLEGGET
Alle som deltar får tilbud om personlig arbeid. Metoden som brukes er systemisk samtale. Her kan du lese mer om denne metoden: Om systemisk samtale.

Målgruppe: Denne workshop de som forstår at de saboterer seg selv i forhold til penger, og de mangler flow i penger og energi, og de som ønsker å bedre forstå sitt forhold til penger.

Gjennom egne arbeider (frivillig, se på andres arbeider og ved å delta som representant (frivillig), vil en gradvis utvikle et mer bevisst forhold til seg selv og til hvordan vi som mennesker fungerer. En får også et mer bevisst forhold til hvorfor egne mønstre har oppstått, og hvordan en kan endre dem. Vi får det mot vi trenger, og utvikler trygg kjerne når vi integrerer egne erfaringer. Det er ikke uvanlig at andre kursdeltakers arbeid ble det viktigste arbeidet på kurset.

Tider: Fredag 1700 – 2100, Lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.
På alle våre workshops er det tilbud om å komme gratis på fredagen og se om det som skjer resonnerer, før en bestemmer seg for å bli med på helgen.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.
Kurset teller som en helg i utdanningen. En må ha 10 workshops helger + 2 forankringshelger for å få diplom for utdanningen. Det er frivillig skriftlig eksamen.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdannninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
New biology curriculum utdanning (online).
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.
Balanzen AS skiftet navn til Sofia Senteret AS mars 2023.

Workshops: Generasjonstraumer og systemisk samtale

Denne workshops tar opp hvordan vi kan bli bærere av symptomer, problemer, avhengigheter og skjebner som tilhører våre forfedre, og hvordan vi kan løse oss fra slike innviklinger.

Somm mennesker lever vi i to verdener samtidig; en fysisk og en metafysisk/spirituell. De to verdener har ulike lover de fungerer ut fra. Vitenskaplig er de forankret i naturvitenskap og kvantefysikk.

I den metafysiske verden er ikke ting så adskilt som de er i den fysiske verden. På energetisk nivå er mennesker knyttet sammen i en familiesjel. Arbeidet til Bert Hellinger viste at de som tilhører samme familiesystem kan arve følelser, vansker, problemer, sykdommer, avhengigheter, sosiale problemer med mere fra eldre familiemedlemmer. Det som arves er de vansker som fortrenges, skuffes under teppe og hvor man later som om vanskene ikke finnes.

Et familiesystem tåler ikke at noen avvises, ikke regnes med. Hvis dette skjer, vi et yngre medlem i samme familie leve ut skjebnen til den som er avvist. Det som er vanlig å «arve» er uløste følelser fra vanligvis normale livshendelser. Eks dødsfall, ulykker, selvmord, men også dyp urett som er begått.

Det er viktig å løse oss selv fra innviklinger med familiesystem eller andre system vi er en del av, fordi om en er innviklet med noen, må denne løses opp før en klarer å forløse egne følelser.

Du vil også på denne workshop lære mer om systemisk samtale, hvordan en ved hjelp av «skosåler» kan hente frem informasjon og løse opp i skjulte dynamikker i psyken. det er viktig å avsløre hvilke skjulte dynamikker en er fanget i for å frigjøre seg fra dem. Vi kan ikke løse oss fra problemer vi ikke ser.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det viktigste arbeidet på et kurs.

Metoden vi bruker på workshopen er systemisk samtale.

Obs ny dato: workshop er flyttet frem til 13 -15 sept 24.

Tider: Fredag 1700 – 2100, Lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.
På alle våre workshops er det tilbud om å komme gratis på fredagen og se om det som skjer resonnerer, før en bestemmer seg for å bli med på helgen.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdanninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
New biology curriculum utdanning (online).
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.
Balanzen AS har skiftet navn til Sofia Senteret mars 2023.

Sommerworkshop i Sveio, juli.

Sommerworkshop. Her finner vi ro, spiser god mat, har det passe sosialt (fred for de som søker det og samvær for de som søker det), og så har vi personlige prosesser med metoden systemisk samtale.

Ved systemisk samtale bruker vi markører (papirsåler) og representanter for energier knyttet til det tema vi ønsker å undersøke/heale. Metoden er fenomenologisk forankret, noe som betyr at vi forholder oss til det som viser seg i prosessene. Fenomenologi betyr læren om det som er.

fenomenologi + den kroppslige sannheten er kompassene våre. Kroppslig sannhet betyr at vi faller til ro når sannhet uttrykkes. Sannhet for klienter vet de hva er, når det som var vanskelig har løst seg opp.
Her er en oversikt over dagene.

Fredag
1500: ankomst, slå opp telt for de som skal sove ute. Bli kjent, blomkålsuppe til lunsj. Anledning å bade, ro i kajakk, kano, båt eller bare coole ned.
1700: Demo av Iteracare frekvensmaskin
1715: Meditasjon med bruk av iTeracare frekvensmaskin.
1745: Et godt måltid mat, vegetargryte
1830: Personlige prosesser
2100: vi tar kveld fra felles aktivitet
Anledning å bade, ro i kajakk, kano, båt, samt prøve ut iTeracare frekvensmaskin

Lørdag
0900 – 1000. Frokost: vanlig brødmat. Trenger en spesialkost bringer en denne selv
1000 – 1300 Personlige prosesser
1300 – 1400 Lunsj: grønnsaksgryte med pølser
1400 – 1800 Personlige prosesser
1830 Middag: Lasange

Søndag
0900 – 1000 Frokost
1000 – 1300 Personlige prosesser
1300 lunsj: kyllingsuppe
1400 – 1600 Personlige prosesser

Pris samlet kr 4500.- inkludert mat. De som overnatter tar med eget sengetøy, men betaler ikke ekstra for å sove inni hytten.

Det er kun 3 soveplasser. De som reiser lengst er prioritert. Mulighet for å ligge i telt eller kjøre på dagsturer. Det tar 40 min ca både fra Haugesund og fra Stord. Nokså nøyaktig 60 – 65 min fra Vea.

Veibeskrivelse:
Sørfra: Følg E 39 til du har passert Førde. 2-3 km etterpå følg skilt mot Håvardsholm på høyre side.

Nordfra: Følg E 39, og sving til Håvardsholm etter at en har passert vei ned til Liareid.

Felles: det er nokså nøyaktig 3 km herfra. Kjør rett frem til en kommer til et kryss (eneste kryss på den veien). Her skal en svinge mot venstre mot Staupe. Fortsett rett frem. Etter en stund kommer en til sjøen. Denne er på høyre siden. En kjører langs fjellveggen venstre side og sjøen høyre side, så rundt en sving. Da får en, en brun og en gul hytte i front. Like foran dem er det en parkering med rødt lavt gjerde, parker her. Kryss veien og følg bekken rett frem, forbi en bitte liten hytte (nesten fremme), opp bakken, og da ser en brun hytte på høyre side. 

Workshop: Eg vil ivareta meg selv og mine grenser

OM INNHOLDET
Denne workshop setter fokus på et viktig tema, nemlig hvordan en kan ivareta seg selv og egne grenser. Dette er ikke egoisme. Det er det motsatte. Vi må elske oss selv før vi kan elske andre. Før vi elsker oss selv er kjærlighet ispedd needihet. Det blir jeg elsker deg fordi jeg trenger deg. Og en slik kjærlighet er helt annerledes enn ekte kjærlighet: jeg elsker deg fordi du er den du er. En må kunne elske seg selv for å kunne elske andre, for å kunne utvikle sann kjærlighet.

Vi må alle starte et sted på denne indre reisen. Og for mange er det praktisk og håndterbart å starte med å sette egne grenser, bli oppmekrosm på egne behov, og tøre å leve et liv der en ivaretar seg selv,.

Mange har som meg vokst opp til å bli en pleaser. For å forstå hvorfor det ble slik at en setter andres behov og følelser foran egne, skal vi på denne workshop lære om skjulte dynamikker. Vi skal også se på hvordan det påvirker oss når den emosjonelle støtten mangler i oppveksten.

Emosjonell støtte er noe annet enn fysisk støtte. Fysisk støtte er varm seng, rene og hele klær, og nok mat. Dette dekker fysiske omsorgsbehov. Psykiske omsorgsbehov handler om støtte til å få være den er er. Hvis en vokser opp og ingen bekrefter den en er, vil en automatisk bli en som ivaretar andre fremfor seg selv – pleaserrollen skjer helt automatisk. Mange forblir i denne rollen langt inn i voksen livet, lenge etter at de er flyttet hjemmefra før de våkner opp og skjønner at de kan ikke være glade og ha nok energi så lenge de ikke ivaretar seg selv, så lenge de ikke lever eget liv.

En viktig dynamikk å forstå er offer – overgriper dyanmikk. Er en fanget i denne dynamikken oppleves skyld selv om en vet en ikke har verken gjort eller sagt noe galt. Å føle skyld er en følelse som får oss til å handle, og en prøver på mange måter å komme vekk fra skylden, uten at noe en gjør virker.

OM OPPLEGGET
Alle som deltar får tilbud om 2 arbeider, et stort og et mindre. Det er plass til 9 deltakere. Metoden som brukes er systemisk samtale. her kan du lese mer om denne metoden: Om systemisk samtale.

Målgruppe: Denne workshop ønsker å bli bedre til å sette grenser, bedre til å ivaretra seg selv, flinkere til å lytte til seg selv eller forstå seg selv. Det er ingen krav til nivå på utdanning for å delta.

Gjennom egne arbeider (frivillig, se på andres arbeider og ved å delta som representant (frivillig), vil en gradvis utvikle et mer bevisst forhold til seg selv og til hvordan vi som mennesker fungerer. En får også et mer bevisst forhold til hvorfor egne mønstre har oppstått, og hvordan en kan endre dem. Vi får det mot vi trenger, og utvikler trygg kjerne når vi integrerer egne erfaringer. Det er ikke uvanlig at andre kursdeltakers arbeid ble det viktigste arbeidet på kurset.

Tider: Fredag 1700 – 2100, Lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.
På alle våre workshops er det tilbud om å komme gratis på fredagen og se om det som skjer resonnerer, før en bestemmer seg for å bli med på helgen.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.
Kurset teller som en helg i utdanningen. En må ha 10 workshops helger + 2 forankringshelger for å få diplom for utdanningen. Det er frivillig skriftlig eksamen.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdannninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
New biology curriculum utdanning (online).
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.
Balanzen AS skiftet navn til Sofia Senteret AS mars 2023.

Sommer workshop i Sveio

Sommerworkshop. Her finner vi ro, spiser god mat, har det passe sosialt (fred for de som søker det og samvær for de som søker det), og så har vi personlige prosesser med metoden systemisk samtale.

Ved systemisk samtale bruker vi markører (papirsåler) og representanter for energier knyttet til det tema vi ønsker å undersøke/heale. Metoden er fenomenologisk forankret, noe som betyr at vi forholder oss til det som viser seg i prosessene. Fenomenologi betyr læren om det som er.

fenomenologi + den kroppslige sannheten er kompassene våre. Kroppslig sannhet betyr at vi faller til ro når sannhet uttrykkes. Sannhet for klienter vet de hva er, når det som var vanskelig har løst seg opp.
Her er en oversikt over dagene.

Fredag 1500 – 2100
1500: ankomst, slå opp telt for de som skal sove ute. Bli kjent, blomkålsuppe til lunsj. Anledning å bade, ro i kajakk, kano, båt eller bare coole ned.
1700: Demo av Iteracare frekvensmaskin
1715: Meditasjon med bruk av iTeracare frekvensmaskin.
1745: Et godt måltid mat, vegetargryte
1830: Personlige prosesser
2100: vi tar kveld.
Anledning å bade, ro i kajakk, kano, båt, samt prøve ut iTeracare frekvensmaskin

Lørdag 10 – 19.
0900 – 1000. Frokost: vanlig brødmat. Trenger en spesialkost bringer en denne selv
1000 – 1300 Personlige prosesser
1300 – 1400 Lunsj: grønnsaksgryte med pølser
1400 – 1800 Personlige prosesser
1830 Middag: Lasange

Søndag: 09 – 1600
0900 – 1000 Frokost
1000 – 1300 Personlige prosesser
1300 lunsj: kyllingsuppe
1400 – 1600 Personlige prosesser

Pris samlet kr 4500.- inkludert mat. De som overnatter tar med eget sengetøy, men betaler ikke ekstra for å sove inni hytten. Om en ikke deltar alle dager, betaler en for de dager en deltar.

Hvis du ikke skal delta alle dager, send meg påmelding via sms: 45 66 21 18.

Det er kun 3 soveplasser. De som reiser lengst er prioritert. Mulighet for å ligge i telt eller kjøre på dagsturer. Det tar 40 min ca både fra Haugesund og fra Stord. Nokså nøyaktig 60 – 65 min fra vea.

Veibeskrivelse:
Sørfra: Følg E 39 til du har passert Førde. 2-3 km etterpå følg skilt mot Håvardsholm på høyre side.

Nordfra: Følg E 39, og sving til Håvardsholm etter at en har passert vei ned til Liareid.

Felles: det er nokså nøyaktig 3 km herfra. Kjør rett frem til en kommer til et kryss (eneste kryss på den veien). Her skal en svinge mot venstre mot Staupe. Fortsett rett frem. Etter en stund kommer en til sjøen. Denne er på høyre siden. En kjører langs fjellveggen venstre side og sjøen høyre side, så rundt en sving. Da får en, en brun og en gul hytte i front. Like foran dem er det en parkering med rødt lavt gjerde, parker her. Kryss veien og følg bekken rett frem, forbi en bitte liten hytte (nesten fremme), opp bakken, og da ser en brun hytte på høyre side. 

Workshop: Smerten over det som ikke skjedde i barndommen

Relasjon til våre biologiske foreldre påvirker våre liv mye sterkere enn vi tenker over. Våre biologiske foreldre gir oss livet, og et dna med minner, og maler for å hvordan vi tenker og er i relasjoner. Dette er våre programmeringer, på godt og vont.

Selv om foreldre gjør så godt de kan, er vi alle påvirket av våre egne foreldre. Traumer som er uløste «arves i generasjoner». Det som arves kan både være uforløste følelser, men også mønstre for hvordan vi snakker med hverandre, hva som er tillat og hva som ikke aksepteres.

Når en som barn vokser opp med voksne som selv er umodne emosjonelt, kan de gjøre handlinger ubevisst som barnet vil streve med som voksen. Eksempel på slike handlinger kan være
– at barnet mottar motstridene informasjon, det kan være foreldre som snakker med to tunger, eller foreldre som sier noe men energien de har er helt annerledes.
– at barnets behov for selvstendighet og uabvhengighet motarbeides
– at barnets forståelse, dets persepsjon benektes
– at barnet blir kritisert når det er seg selv og uttrykker egne meninger, egne behov.

Når en opplever skjult knebling av typen som er nevnt foran, er det mange som voksne som strever med opplevelse av at en ble avvist, følelse av verdiløshet, eller at en er fanget i en offer – overgriper dynamikk.

Målgruppe for denne workshop er de som er vil hjelpe seg selv ut av en situasjon hvor de har vært fanget av egen usikkerhet, mangler selvfølelse, har lett for å tilpasse seg, strever med å sette grenser, som er sårbare, som lett blir overvelda av følelser, som er needy. Alt dette kan være tegn på at en ikke fikk den støtte en trengte i barndommen. Den gode nyhet er at selv om barndommen var som den var, trenger en ikke oppgjør med egen foreldre. En kan gi seg selv det en ikke fikk som barn.

Først når vi ser hva vi strever med, blir det mulig å endre situasjonen. Eg har også erfart mange ganger at når en forstår at ens foreldre har gjort så godt de kunne, at de kanskje selv var traumatisert, at de kanskje selv aldri har lært hva kontakt er, hva tilknytning er, hva kjærlighet er, så er det vanlig at noe av vårt indre stress slipper taket.

På denne workshop utforsker vi relasjon til våre foreldre, slik at de følelser som er i barnet kan få slippe fri. Det er alltid den som eier følelsen som har ansvar for å frigjøre denne. Det som har skjedd kan ikke endres. det som alltid kan endres er å frigjøre følelser.

Anbefalt litteratur:
Gabor Mate, 2020. Når kroppen sier nei.

Vår trygge kjerne er at vi forstår oss selv, og aksepterer oss selv som den vi er. Vi finner frem til denne kjernen med å ta bort det som skaper indre uro og kaos. Hendelser som overvelder oss (traumer) skaper splittelser i oss. Når vi gjenforener det som var splittet – blir vi hele. Da faller kroppen til ro, noe vi kaller kroppslig sannhet i modellen.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det viktigste arbeidet på et kurs.

Metoden vi bruker på workshopen er systemisk samtale.

Tider: Fredag 1700 – 2100, Lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.
På alle våre workshops er det tilbud om å komme gratis på fredagen og se om det som skjer resonnerer, før en bestemmer seg for å bli med på helgen.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdanninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
New biology curriculum utdanning (online).
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.
Balanzen AS har skiftet navn til Sofia Senteret mars 2023.