3 Workshops tilpassa de med lav energi

Workshop er en av de beste metoder Sofiasenteret tilbyr for de som søker varig endring av eget liv. Dette skyldes at vi gjennom systemisk samtale jobber i theta nivå med vår underbveissthet, og skal vi endre oss trenger vi endre våre program.

På denne workshops bruker vi Systemisk Samtale som metode. Denne kan gjøres mellom terapeut og deltaker og en kan bruke andre gruppe deltalkere som representant. En vil en få tilbud om å delta som representant i andres arbeid, men en må ikke dette. En må ingenting. Og en kan ha stort utbytte av konstellasjoner i gruppe selv om en bare ser på.

Systemisk samtale er et redskap som tar oss til det som er skjult for oss. Vi kan avdekke skjulte mønstre i oss selv eller skjkulte dynamikker i relasjoner vi er en del av. Vi kan også avdekke om vi bærer på sykdom, oppgaver, skjebner eller andre plager som ikke er våre egne.

Mange kunder som har stått fast i noe i eget liv, forteller at det løsnet ikke skikkelig før eg startet å delta på workshops. En må erfare dette for å forstå hva det egentlig går ut på.

På denne workshop vil du få anleding til å ta opp egne utfordringer. En utfordring hver gang. En trenger ingen forkunnskaper utover det at en ønsker å gjøre endringer i livet sitt.

Det en lærer på workshops kan en bruke i egen hverdag. Formålet i denne workshops er å utforske ulike sider ved det å være utmatta, både hva som tapper energi og hvordan en kan bygge energi i eget liv.

Vi signerer taushetsplikt om andre deltakere og andres arbeider. Egne arbeider kan en fritt fortelle om.

Denne workshop er fordelt på tre dager for å ta hensyn til de som har lav energi. Datoer er: 12. mars, 16 april og 28 mai. Alle dager er på dagtid tirsdager fra 1300 – 1800.

Plass til 6 deltakere.
15 timer 3150.-

Workshop Kjærlighetsfellen

Noen parforhold starter som berusende kjærlighet mellom sjelevenner, men endres til to som sårer og undergraver hverandre. Magnetisk tiltrekning oppsto fordi de to dekker hverandres dypeste behov, men med motsatte mål og livsverdier.

Resultatet er en veksling mellom kjærlighet og frustrasjon.
Vekslingen fører til en gjensidig avhengighet det er vanskelig å komme ut av.  
En utmattende dragkamp som sliter på de to det gjelder og på deres omgivelser. 

Dersom du selv lurer på om du sitter i Kjærlighetsfellen, eller har familiemedlemmer, venner eller andre du ønsker å hjelpe, er du velkommen til en kurshelg der du lærer om kjærlighetsfellen og trinnene ut, i tillegg til veiledning og terapi.

Velkommen til 2 dagers kurs på Sofia Senteret, Karmøy, lørdag 3. og søndag 4.2.24,  
Kurset er 1. av 4 kursdeler.

Lærer: Traumeterapeut Sissel Bru Reksten, IoPT Stavanger 
Pris: 3250

Eg vil gi slipp på sabotørene og løse meg fra triggerne mine

Målgruppe: de som vet at de har sabotører som holder dem tilbake, og de som strever med triggere som ikke lar seg løse. Med andre ord er dette en workshops som passer de fleste av oss.

Våre sabotører er våre overlevdeler. De beskytter oss og har derfor gjort en viktig jobb for oss. Men når de overtar styringen i våre liv, kan dette bli mer stress og kaos.

På dette kurs skal vi lære en metode for å løse våre triggere, samt bli bedre kjent med og venn med våre sabotører, slik at vi kan ta kontrollen tilbake. Uten vår kontroll kan både sabotører og trigge skape samme frykt i oss som en leve uten kontroll. Men når en selv blir kjent med og venn med disse delene i en selv, og får full kon troll over dem, er de ikke mer truende enn en katt.

Et viktig poeng med å delta på workshops er at en nå får mulighet til å være i den energien som gjør endring og transformasjon mulig i ca 20 timer på en helg. Det er mange som sier at noe endres, noe skifter etter slike helger. En kommer et skritt videre på sin reise.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det vikitgste arbeidet på et kurs.

Vi bruker ulike metoder for personlige arbeider, og du vil garantert lære noe om konstellasjoner og systemisk samtale.

Tider: Fredag 17 – 20, Lørdag 10 – 18, søndag 10– 17.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.
Påmelding er bindende.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdannninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.

Bergen: Når livet setter seg i kroppen.

Når livet setter seg i kroppen handler ofte om traumer og uforløste følelser. Slike reaksjoner går ikke over av seg selv, de må løses opp.

Målgruppe de som er stressa eller slitne eller syke og ikke ser hvordan de kan hjelpe seg selv ut av situasjonen, samt de som allerede har jobbet en stund med seg selv og ønsker å komme noen skritt videre på egen reise.

Du vil på dette kurset lære om traumer, og hvordan en kan forløse egne blokkeringer ved hjelp av systemisk samtale som metode. En vil lære å bruke skosåler som markører, samt få anledning til å være represenatnt i andres arbeider.

En av modellene vi bruker på våre kurs og workshops heter trygg kjerne modell.
Modellen viser trinnene en går gjennom når en vil utvikle en trygg kjerne i seg selv.
Først når en har utviklet en slik trygg kjerne, er en fri til å leve livet i samsvar med den en er.

Her er trygg kjerne modellen:
Trinn 1: Avdekke det en ønsker å endre, det som plager en, problemer, symptomer, triggere
Trinn 2: Å undersøke det som er, i en ramme hvor en selv er trygg og avslappet.
Trinn 3: Alkymi, transformasjon, kroppslig sannhet. I dette trinnet skjer det en kroppslig endring, noe i oss skifter form, eller faller på plass, vi forstår noe på en dypere måte.
Trinn 4: Praktisere ny innsikt, leve egen sannhet
Trinn 5: Når ny innsikt er integrert blir dette en del av ens trygge kjerne.

På dette kurset vil du lære mer om psyken, og hvordan samspillet mellom vår bevissthet og den fysiske kroppen fungerer. Vi lærer om kroppslig sannhet, slik at det er enklere å gjenkjenne hva en selv egentlig vil mener og ønsker. Det er de tre første trinnene som vi kommer til å jobbe med. Du vil lære mer om modellen når du kommer på kurs.

Et viktig poeng med å delta på workshops er at en nå får mulighet til å være i den energien som gjør endring og transformasjon mulig i mange timer i strekk. Det er mange som sier at noe er endret etter slike helger. En kom et skritt videre på sin reise.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det vikitgste arbeidet på et kurs.

Vi bruker ulike metoder for personlige arbeider, og du vil garantert lære noe om konstellasjoner og systemisk samtale.

Tider: Fredag 17 – 20, Lørdag 10 – 18, søndag 10– 17.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.
Påmelding er bindende.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdannninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.

Sjelens mørke natt

Sjelens mørke natt betegnes om en livssituasjon som er særdeles krevende. Den kan utløses av en vanlig krise, men ofte er den en slags livskrise som vokser frem av seg selv. Den betegner overgangen til en ny indre plattform. En har forstått noe en ikke kan gå tilbake på, og samtidig må en finne sitt nye fotfeste, i en fase hvor ens identitet og tidligere oppfatninger er i endring.

For meg startet sjelens mørke natt med at eg møtte veggen. Og reisen tilbake til helse tok meg gjennom sjelens mørke natt.

På dette kurs skal vi jobbe med overveldelse av følelser. Lære hva som er forskjell på sanne følelser de som løser seg opp av seg selv, og de usanne, overlevefølelsene, som kjører repeat.

På dette kurset vil du lære mer om psyken, og hvordan samspillet mellom vår bevissthet og den fysiske kroppen fungerer. Vi lærer om kroppslig sannhet, slik at det er enklere å gjenkjenne hva en selv egentlig vil mener og ønsker.

Et viktig poeng med å delta på workshops er at en nå får mulighet til å være i den energien som gjør endring og transformasjon mulig i ca 20 timer på en helg. Det er mange som sier at noe endres, noe skifter etter slike helger. En kommer et skritt videre på sin reise.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det vikitgste arbeidet på et kurs.

Vi bruker ulike metoder for personlige arbeider, og du vil garantert lære noe om konstellasjoner og systemisk samtale.

Tider: Fredag 17 – 20, Lørdag 10 – 18, søndag 10– 17.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.
Påmelding er bindende.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdannninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.

Eg vil ta tilbake min kraft og styrke

Dette er et tilbud til de som mangler krefter til det liv de ønsker å leve. Det er mange grunner til dette, noen er stressa, andre er eller har vært syke, og noen ganger forstår en ikke hva som gjør at en ender opp utlada.

Bildet med ørnen som mangler en vinge, symboliserer min egen situasjon da eg var utlada. Mye funket helt normalt, mens andre ting var helt umulige å få til. En ørn med en vinge kan ikke fly. På denne workshop er tema hvordan en kan få på plass begge vinger hos de ulike deltakerne.

Eg har selv vært der, totalt utlada. Den gang fungerte eg som et dårlig lada batteri på mobilen. Og uansett hva eg prøvde så føltes det som at det ikke virket. Men eg kom ut av det, 3-4 år med iherdig innsats. Eg møtte veggen i 2006. Siden den gang har eg vært levende opptatt av hva som skjer når livet setter seg i kroppen. For dette er hemmeligheten. Det er ikke storken som leverer utmattelsen. Den er en direkte konsekvens av egen programmering, uforløste følelser eller at en ikke lever det livet en ønsker å leve.

I denne workshop vil de personlige arbeidene hjelpe den enkelte å forstå mer av egen situasjon. Uten at en forstår hva som tapper en for energi, er det ikke mulig å tette energilekkasjene.

Det store bildet er at dette handler om

På denne workshop er det vårt forhodl til oss selv som er fokus. Hva vi selv gjør for å styrke oss selv, hvordan vi kan komme tilbake til den energi barnet i oss hadde.

De fleste som er utmatta vet ikke hvorfor de er det. Min erfaring er at når vi forstår oss selv, når vi ser hele bildet, da løser det vanseklige selv, eller vi ser klart hva vi trenger å gjøre. Systemisk samtale (konstellasjoner) er en ypperlig metode for å avdekke energilekkasjene. Uten denne innsikt blir det som å famle i blinde når en skal hjelpe seg selv.

Et tema som alle slitne er opptatt av, er at de ikke orker tanken på å være en helg sammen med en gruppe andre. Min erfaring er at eg har opplevd flere som sliter med utmattelse, som etter en workshops dag sier at nå har de mer energi enn før de kom.

Om dette er noe for deg vet en ikke før en har prøvd. Enten så vet du at det du gjør for å hjelpe seg selv virker, eller så er en stuck. Når eg var utmatta, og kroppen ikke fungerte, så var det først etter at eg hadde gjort tibetanske riter, alle 21, hver dag i 2 måneder at eg visste at eg hadde funnet noe som hjalp. Med andre ord vi må ofte holde ut noe en tid før vi ser om det virker eller ikke.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det viktigste arbeidet på et kurs.

Vi bruker ulike metoder for personlige arbeider, og du vil garantert lære noe om konstellasjoner og systemisk samtale.

Tider: Fredag 17 – 21, Lørdag 10 – 18, søndag 09 – 17.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdannninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.
Balanzen AS har skiftet navn til Sofia Senteret mars 2023.

Å lande i seg selv

Målgruppe:
De som opplever indre uro og som strever med å slappe av, finne indre ro. Som vil ut av tankestress, og et indre driv som en ikke forstår hvordan en kan skru av. De som vil lande i seg selv.

Tema vi utforsker er hva det er som styrer nålivet. Modellen vi bruker heter trygg kjerne modell, og den viser trinnene en går gjennom når en vil utvikle en trygg kjerne i seg selv. Når en har en trygg kjerne i seg selv, lander en i seg selv. Og det er først når en har utviklet en slik trygg kjerne, er en fri til å leve livet i samsvar med den en er. Ofte tar det noe tid å utvikle denne kjernen, derfor er det smart å komme i gang.

Her er trygg kjerne modellen:
Trinn 1: avdekke det en ønsker å endre, det som plager en, problemer, symptomer, triggere
Trinn 2: å undersøke det som er, i en ramme hvor en selv er trygg og avslappet.
Trinn 3: Alkymi, transformasjon, kroppslig sannhet. I dette trinnet skjer det en kroppslig endring, noe i oss skifter form, eller faller på plass, vi forstår noe på en dypere måte.
Trinn 4: praktisere ny innsikt, leve egen sannhet
Trinn 5: Når ny innsikt er integrert blir dette en del av ens trygge kjerne.

Vår trygge kjerne er at vi forstår oss selv, og aksepterer oss selv som den vi er. Vi finner frem til denne kjernen med å ta bort det som skaper indre uro og kaos. Hendelser som overvelder oss (traumer) skaper splittelser i oss. Når vi gjenforener det som var splittet – blir vi hele. Da faller kroppen til ro, noe vi kaller kroppslig sannhet i modellen.

Du vil lære mer om modellen når du kommer på kurs. Et viktig poeng med å delta på workshops er at en nå får mulighet til å være i den energien som muliggjør endring og transformasjon i mange timer i strekk. Det er mange som opplever at noe endres etter slike helger. En kom et skritt videre på sin reise.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det viktigste arbeidet på et kurs.

Vi bruker ulike metoder for personlige arbeider, og du vil garantert lære noe om konstellasjoner og systemisk samtale.

Tider: Fredag 17 – 21, Lørdag 10 – 18, søndag 09 – 17.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdannninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.
Balanzen AS har skiftet navn til Sofia Senteret mars 2023.