Eg vil LEVE MITT liv – 4 kurskvelder

Dette er et kurs som går over fire tirsdager. Kurset er et teorikurs, ikke jobbekurs. Det gir en teoretisk forståelse over kunnskap som har stor betydning både for hvordan en tappes for energi og hvordan en bygger ny energi.

Modellen kurset bygger på består av 7 deler, og er utviklet Hildur Vea, PhD, basert på hennes utdanning og erfaring.

Fundamentet for modellen er vår trygge kjerne, fordi det er kun fra denne kjernen at varig endring kan skje. Skal vi endre noe i oss selv, er det kun herfra vi kan starte. De andre delene er:
2 deler som tapper oss for energi: fysiske toksiner og psykisk ubearbeida følelser.
2 deler som gir oss energi: fysiske øvelser og det å forstå hvem en selv er
2 energibølger som kommer fra en selv: motivasjon og kraft til å leve egen sannhet.

Jo mer kraft en har, jo mer vet en at dette kan en fikse selv.
Når eg mangler egen kraft håper en at noe skal virke, en håper at noe eller noen der ute kan hjelpe.

Kursdatoer er:
6 februar, 5 mars, 2 april og 7 mai.
Alle dager 1800 – 2030.
Pris er kr 600 pr kveld om en deltar på enkeltkvelder, og kr 550 pr kveld om en betaler for alle fire kvelder samlet.

Kurs for å lære de tibetanske riter

Eg startet med de tibetanske riter i 2007. Den gang var eg veldig syk. Eg gjorde ritene, hver dag i 2 år, og i dag er eg helt sikker på at dette er grunnen til at eg ble frisk, og ikke ufør, som eg var på vei til å bli. Eg var 45 år da eg smalt i bakken, og det tok 4 år å bli frisk. Så frisk fra 49 og resten av livet er verdt de fire år med innsats det kostet meg å komme på bena igjen.

Eg har lært mange mennesker på Karmøy tibetanske riter. De 10 år eg drev med yoga, hadde vi ofte ritene i timene.

Kurset nå er bare å lære de fem øvelsene. Det er satt opp 4 ganger i høst, og du kan komme en gang eller alle ganger. Du melder deg på fra gang til gang.

Alle som har gjort yoga eller tibetanske riter vet at det er mye vanskeligere å komme i gang alene eller i en gruppe. Samt at i en gruppe får en en gruppe energi effekt som en ikke kan skape alene.

Velkommen til kurs for de som vil endre livet sitt. Målet er å balansere kroppen, bli mykere og sterkere, samt å få mer energi. Dette er nødvendig om en skal snu en negativ helse til en positiv helse.

En trenger ingen forkunnskaper.
En kan sitte på stol og gjøre øvleser om en ikke kan sitte på matte.

En kan også gjøre øvelsene mentalt. Med andre ord, kan du puste og har vilje til å lære noe nytt som kan styrek deg, er du kvalifisert til å komme på kurs.

Datoer er mandager 23 okt, 30 okt, 13 nov og 20 nov. Det koster kr 250 hver gang. Vippsert til Sofiasenteret etter timen, nr 546570.

Varighet en time. Først litt intro, så gjør vi ritene, og så avspenning.

Du kan delta alle ganger, eller en gang. Melder deg på for hver gang. Varmt velkommen.

Fra stress til frihet. Tema forstå kroppens reaksjoner

Dette er et kurs for de som vil ut av stress og ha mer frihet i eget liv.

Det å arbeide med og sammen med andre mennesker kan både gi oss overskudd av energi, men det kan også tappe oss helt for krefter. Dette gjør at vi møter på utfordringen på to nivåer, både hos dem vi skal hjelpe eller samarbeider med, samt hos en selv.

Eg møtte selv veggen i 2006. Og har gått veien fra å være sliten å få full energi tilbake. Eg har lært hvordan vi kan løse oss fra eget stress når livet vårt har satt seg i kroppen. I dag vet eg at det er fullt mulig å ha full jobb og familie, og likevel ha overskudd. Hvis en er stressa og ønsker seg en hverdag styrt av indre frihet må en jobbe med seg selv på 2 områder:
1. møte det som tapper en for energi
2. lære hvordan en bygger opp livskraft.

De redskaper som du vil lære for å gå fra stress til et liv i frihet er:
– å forløse følelser,
– kunne skifte fra venstre til høyre hjerne bevissthet,
– vite hvordan en bygger energi og hvordan en løser seg selv fra triggere
– forstå hvordan kroppen snakker til deg, hva forteller våre kroppens reaksjoner om årsaken til våre plager.

Dette er et siste kursskveld av fire. Tema er kjempespennende. Å lære å forstå kroppens reaksjoner. Dette er nyttig både når vi skal forstå oss selv, men også i valgsituasjoner, da sannhet alltid gir oss ro. Kom på kurs og lær mer.

Fra stress til frihet. Tema bygge energi og løse opp i triggere

Dette er et kurs for de som vil ut av stress og ha mer frihet i eget liv.

Det å arbeide med og sammen med andre mennesker kan både gi oss overskudd av energi, men det kan også tappe oss helt for krefter. Dette gjør at vi møter på utfordringen på to nivåer, både hos dem vi skal hjelpe eller samarbeider med, samt hos en selv.

Eg møtte selv veggen i 2006. Og har gått veien fra å være sliten å få full energi tilbake. Eg har lært hvordan vi kan løse oss fra eget stress når livet vårt har satt seg i kroppen. I dag vet eg at det er fullt mulig å ha full jobb og familie, og likevel ha overskudd. Hvis en er stressa og ønsker seg en hverdag styrt av indre frihet må en jobbe med seg selv på 2 områder:
1. møte det som tapper en for energi
2. lære hvordan en bygger opp livskraft.

De redskaper som du vil lære for å gå fra stress til et liv i frihet er:
– å forløse følelser,
– kunne skifte fra venstre til høyre hjerne bevissthet,
– vite hvordan en bygger energi og hvordan en løser seg selv fra triggere
– forstå hvordan kroppen snakker til deg, hva forteller våre kroppens reaksjoner om årsaken til våre plager.

Dette er et kurskveld nummer 3 av 4. Den har to spennende tema. Å bygge energi og fylle opp egne energilagre er enkelt når en forstår hvordan en gjør det. Uten denne kunnskapen er det fort gjort å famle i blinde (been there, done that). Det andre tema er å jobbe med egne triggere. Å bli trigget er som å bli kidnappet, man mister rett og slett sin fornuft, og handler impulsivt og ofte emosjonelt.

Fra stress til frihet – tema bevissthet

Dette er et kurs for de som vil ut av stress og ha mer frihet i eget liv.

De redskaper som du vil lære for å gå fra stress til et liv i frihet er:
– å forløse følelser,
– kunne skifte fra venstre til høyre hjerne bevissthet,
– vite hvordan en bygger energi og hvordan en løser seg selv fra triggere
– forstå hvordan kroppen snakker til deg, hva forteller våre kroppens reaksjoner om årsaken til våre plager.

Dette er kurskveld nummer 2 av 4 hvor tema er vår bevissthet. For meg personlig var det denne kunnskapen som snudde livet mitt. Det å forstå at vi alle har to bevisstheter, og at vi er kronisk stressa om vi ikke bruker begge, var mind blowing.

Vi skal i kveld se på vår todelte bevissthet, deler vi kaller høyre eller venstre hjerne bevissthet, eller sjel – ego. Vi skal også se på hvordan forstå bevissthet på en helhetlig måte. Det vil si hvilke egenskaper vi trenger å utvikle i oss selv, samt litt om hvordan univsersets lover fungerer.

Fra stress til frihet – tema følelser

Dette er et kurs for de som vil ut av stress og ha mer frihet i eget liv.

Det å arbeide med og sammen med andre mennesker kan både gi oss overskudd av energi, men det kan også tappe oss helt for krefter. Dette gjør at vi møter på utfordringen på to nivåer, både hos dem vi skal hjelpe eller samarbeider med, samt hos en selv.

Eg møtte selv veggen i 2006. Og har gått veien fra å være sliten å få full energi tilbake. Eg har lært hvordan vi kan løse oss fra eget stress når livet vårt har satt seg i kroppen. I dag vet eg at det er fullt mulig å ha full jobb og familie, og likevel ha overskudd. Hvis en er stressa og ønsker seg en hverdag styrt av indre frihet må en jobbe med seg selv på 2 områder:
1. møte det som tapper en for energi
2. lære hvordan en bygger opp livskraft.

De redskaper som du vil lære for å gå fra stress til et liv i frihet er:
– å forløse følelser
– kunne skifte fra venstre til høyre hjerne bevissthet,
– vite hvordan en bygger energi og hvordan en løser seg selv fra triggere
– forstå hvordan kroppen snakker til deg, hva forteller våre kroppens reaksjoner om årsaken til våre plager.

På denne kurskvelden som er den første av fire vil du lære mer om følelser.
Kursansvarlig er Hildur Vea, PhD

Fra stress til indre frihet, fire kurskvelder

Dette er et kurs for de som vil ut av stress og ha mer frihet i eget liv.

Det å arbeide med og sammen med andre mennesker kan både gi oss overskudd av energi, men det kan også tappe oss helt for krefter. Dette gjør at vi møter på utfordringen på to nivåer, både hos dem vi skal hjelpe eller samarbeider med, samt hos en selv.

Eg møtte selv veggen i 2006. Og har gått veien fra å være sliten å få full energi tilbake. Eg har lært hvordan vi kan løse oss fra eget stress når livet vårt har satt seg i kroppen. I dag vet eg at det er fullt mulig å ha full jobb og familie, og likevel ha overskudd. Hvis en er stressa og ønsker seg en hverdag styrt av indre frihet må en jobbe med seg selv på 2 områder:
1. møte det som tapper en for energi
2. lære hvordan en bygger opp livskraft.

De redskaper som du vil lære for å gå fra stress til et liv i frihet er:
– å forløse følelser,
– kunne skifte fra venstre til høyre hjerne bevissthet,
– vite hvordan en bygger energi og hvordan en løser seg selv fra triggere
– forstå hvordan kroppen snakker til deg, hva forteller våre kroppens reaksjoner om årsaken til våre plager.

Dette er et kurs som går over fire ganger.

Datoer er 22 jan 24, 12 feb 24, 11 mar 24, og 8 april 24.
Pris for alle fire kurskveldenen er 2000,

En kan også delta på enkeltkvelder. Pris er da kr 600 pr kveld.