Eg vil LEVE MITT liv. Tema bli kjent med seg selv og leve egen sannhet

Dette er et kurs for de som trenger mer kunnskap om hvordan de kan snu sitt liv slik at de bygger nok energi og kan leve sitt liv slik de ønsker.

Denne kurskvelden tar vi opp hva det betyr å bli kjent med seg selv, samt det å leve egen sannhet.

Modellen kurset bygger på består av 7 deler, og er utviklet Hildur Vea, PhD, basert på hennes utdanning og erfaring.

Fundamentet for modellen er vår trygge kjerne, fordi det er kun fra denne kjernen at varig endring kan skje. Skal vi endre noe i oss selv, er det kun herfra vi kan starte. De andre delene er:
2 deler som tapper oss for energi: fysiske toksiner og psykisk ubearbeida følelser.
2 deler som gir oss energi: fysiske øvelser og det å forstå hvem en selv er
2 energibølger som kommer fra en selv: motivasjon og kraft til å leve egen sannhet.

Jo mer kraft en har, jo mer vet en at dette kan en fikse selv.
Når eg mangler egen kraft håper en at noe skal virke, en håper at noe eller noen der ute kan hjelpe.

Kursdato er: 7. mai.
Tid: 1800 – 2030.
Pris er kr 600.-

Eg vil LEVE MITT liv. Tema fysiske øvelser og indre kraft

Dette er et kurs for de som trenger mer kunnskap om hvordan de kan snu sitt liv slik at de bygger nok energi og kan leve sitt liv slik de ønsker.

Denne kurskvelden tar vi opp hva som må til for å bygge energi gjennom fysiske øvelser, samt hvordna vi kan bruke bevissthet til å fylle oss med energi, dette som gir indre kraft.

Modellen kurset bygger på består av 7 deler, og er utviklet Hildur Vea, PhD, basert på hennes utdanning og erfaring.

Fundamentet for modellen er vår trygge kjerne, fordi det er kun fra denne kjernen at varig endring kan skje. Skal vi endre noe i oss selv, er det kun herfra vi kan starte. De andre delene er:
2 deler som tapper oss for energi: fysiske toksiner og psykisk ubearbeida følelser.
2 deler som gir oss energi: fysiske øvelser og det å forstå hvem en selv er
2 energibølger som kommer fra en selv: motivasjon og kraft til å leve egen sannhet.

Jo mer kraft en har, jo mer vet en at dette kan en fikse selv.
Når eg mangler egen kraft håper en at noe skal virke, en håper at noe eller noen der ute kan hjelpe.

Kursdato er: 2. april.

Siste kursdato for kurs i samme rekke 7 mai.
Alle dager 1800 – 2030.
Pris er kr 600 pr kveld.

Eg vil LEVE MITT liv. Tema forløse følelser og motivasjon til endring

Dette er et kurs for de som trenger mer kunnskap om hvordan de kan snu sitt liv slik at de bygger nok energi og kan leve sitt liv slik de ønsker.

Denne kurskvelden tar vi opp det punkt hvor det er mest å hente for de som mangler energi: forløse følelser og motivasjon til endring.

Modellen kurset bygger på består av 7 deler, og er utviklet Hildur Vea, PhD, basert på hennes utdanning og erfaring.

Fundamentet for modellen er vår trygge kjerne, fordi det er kun fra denne kjernen at varig endring kan skje. Skal vi endre noe i oss selv, er det kun herfra vi kan starte. De andre delene er:
2 deler som tapper oss for energi: fysiske toksiner og psykisk ubearbeida følelser.
2 deler som gir oss energi: fysiske øvelser og det å forstå hvem en selv er
2 energibølger som kommer fra en selv: motivasjon og kraft til å leve egen sannhet.

Jo mer kraft en har, jo mer vet en at dette kan en fikse selv.
Når eg mangler egen kraft håper en at noe skal virke, en håper at noe eller noen der ute kan hjelpe.

Kursdato er: 5. mars

Andre kursdatoer for kurs i samme rekke er 2 april og 7 mai.
Alle dager 1800 – 2030.
Pris er kr 600 pr kveld.

Eg vil LEVE MITT liv. Tema trygg kjerne og toksiner

Dette er et kurs for de som trenger mer kunnskap om hvordan de kan snu sitt liv slik at de bygger nok energi og kan leve sitt liv slik de ønsker.

Denne kurskvelden tar vi opp fundamentet for all endring, vår egen trygge kjerne. Samt hvordan toksiner tapper oss for energi.

Modellen kurset bygger på består av 7 deler, og er utviklet Hildur Vea, PhD, basert på hennes utdanning og erfaring.

Fundamentet for modellen er vår trygge kjerne, fordi det er kun fra denne kjernen at varig endring kan skje. Skal vi endre noe i oss selv, er det kun herfra vi kan starte. De andre delene er:
2 deler som tapper oss for energi: fysiske toksiner og psykisk ubearbeida følelser.
2 deler som gir oss energi: fysiske øvelser og det å forstå hvem en selv er
2 energibølger som kommer fra en selv: motivasjon og kraft til å leve egen sannhet.

Jo mer kraft en har, jo mer vet en at dette kan en fikse selv.
Når eg mangler egen kraft håper en at noe skal virke, en håper at noe eller noen der ute kan hjelpe.

Kursdato er: 6 februar

Andre kursdatoer for kurs i samme rekke er 5 mars, 2 april og 7 mai.
Alle dager 1800 – 2030.
Pris er kr 600 pr kveld.

Kjærlighetsfellen

Noen parforhold starter som berusende kjærlighet mellom sjelevenner, men endres til to som sårer og undergraver hverandre. 
Magnetisk tiltrekning oppsto fordi de to dekker hverandres dypeste behov, men med motsatte mål og livsverdier.

Resultatet er en veksling mellom kjærlighet og frustrasjon.
Vekslingen fører til en gjensidig avhengighet det er vanskelig å komme ut av.  
En utmattende dragkamp som sliter på de to det gjelder og på deres omgivelser. 

Dersom du selv lurer på om du sitter i Kjærlighetsfellen, eller har familiemedlemmer, venner eller andre du ønsker å hjelpe, er du velkommen til en kurshelg der du lærer om kjærlighetsfellen og trinnene ut, i tillegg til veiledning og terapi.

Velkommen til gratis kurs på Sofiasenteret Torsdag 23 november kl 1800 – 1930 med traumeterapeut Sissel Bru Reksten. Påmelding til Hildur: 45 66 21 18.