Workshop: Smerten over det som ikke skjedde i barndommen

Relasjon til våre biologiske foreldre påvirker våre liv mye sterkere enn vi tenker over. Våre biologiske foreldre gir oss livet, og et dna med minner, og maler for å hvordan vi tenker og er i relasjoner. Dette er våre programmeringer, på godt og vont. Mange strever med at en ble avvist, følelse av verdiløshet, at en er fanget i en offer – overgriper dynamikk med egne foreldre.

Målgruppe er de som usikre, mangler selvfølelse, som har lett for å tilpasse seg andre, som strever med å sette grenser, som er sårbare, som lett blir overvelda av følelser, som er needy. Alt dette kan være tegn på at en ikke fikk den støtte en trengte i barndommen, noe som har mange forklaringer.

Først når vi ser hva vi strever med, blir det mulig å endre situasjonen. Eg har også erfart mange ganger at når en forstår at ens foreldre har gjort så godt de kunne, at de kanskje selv var traumatisert, at de kanskje selv aldri har lært hva kontakt er, hva tilknytning er, hva kjærlighet er, så er det vanlig at noe av vårt indre stress slipper taket.

På denne workshop utforsker vi relasjon til våre foreldre, slik at de følelser som er i barnet kan få slippe fri. Det er alltid den som eier følelsen som har ansvar for å frigjøre denne. Det som har skjedd kan ikke endres. det som alltid kan endres er å frigjøre følelser, og fortrengte følelser i forhold til barndom/foreldre kan frigjøres uten at en trenger å si noe til foreldre.

Anbefalt litteratur:
Gabor Mate, 2020. Når kroppen sier nei.

Vår trygge kjerne er at vi forstår oss selv, og aksepterer oss selv som den vi er. Vi finner frem til denne kjernen med å ta bort det som skaper indre uro og kaos. Hendelser som overvelder oss (traumer) skaper splittelser i oss. Når vi gjenforener det som var splittet – blir vi hele. Da faller kroppen til ro, noe vi kaller kroppslig sannhet i modellen.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det viktigste arbeidet på et kurs.

Metoden vi bruker på workshopen er systemisk samtale.

Tider: Fredag 1700 – 2100, Lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.
På alle våre workshops er det tilbud om å komme gratis på fredagen og se om det som skjer resonnerer, før en bestemmer seg for å bli med på helgen.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdanninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
New biology curriculum utdanning (online).
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.
Balanzen AS har skiftet navn til Sofia Senteret mars 2023.

Workshops/utdanning

Startdato 03. mai 2024

Sluttdato 05. mai 2024

Starttid 17:00

Sted Sofiasenteret