Workshop: Smerten over det som ikke skjedde i barndommen

Relasjon til våre biologiske foreldre påvirker våre liv mye sterkere enn vi tenker over. Våre biologiske foreldre gir oss livet, og et dna med minner, og maler for å hvordan vi tenker og er i relasjoner. Dette er våre programmeringer, på godt og vont.

Selv om foreldre gjør så godt de kan, er vi alle påvirket av våre egne foreldre. Traumer som er uløste «arves i generasjoner». Det som arves kan både være uforløste følelser, men også mønstre for hvordan vi snakker med hverandre, hva som er tillat og hva som ikke aksepteres.

Når en som barn vokser opp med voksne som selv er umodne emosjonelt, kan de gjøre handlinger ubevisst som barnet vil streve med som voksen. Eksempel på slike handlinger kan være
– at barnet mottar motstridene informasjon, det kan være foreldre som snakker med to tunger, eller foreldre som sier noe men energien de har er helt annerledes.
– at barnets behov for selvstendighet og uabvhengighet motarbeides
– at barnets forståelse, dets persepsjon benektes
– at barnet blir kritisert når det er seg selv og uttrykker egne meninger, egne behov.

Når en opplever skjult knebling av typen som er nevnt foran, er det mange som voksne som strever med opplevelse av at en ble avvist, følelse av verdiløshet, eller at en er fanget i en offer – overgriper dynamikk.

Målgruppe for denne workshop er de som er vil hjelpe seg selv ut av en situasjon hvor de har vært fanget av egen usikkerhet, mangler selvfølelse, har lett for å tilpasse seg, strever med å sette grenser, som er sårbare, som lett blir overvelda av følelser, som er needy. Alt dette kan være tegn på at en ikke fikk den støtte en trengte i barndommen. Den gode nyhet er at selv om barndommen var som den var, trenger en ikke oppgjør med egen foreldre. En kan gi seg selv det en ikke fikk som barn.

Først når vi ser hva vi strever med, blir det mulig å endre situasjonen. Eg har også erfart mange ganger at når en forstår at ens foreldre har gjort så godt de kunne, at de kanskje selv var traumatisert, at de kanskje selv aldri har lært hva kontakt er, hva tilknytning er, hva kjærlighet er, så er det vanlig at noe av vårt indre stress slipper taket.

På denne workshop utforsker vi relasjon til våre foreldre, slik at de følelser som er i barnet kan få slippe fri. Det er alltid den som eier følelsen som har ansvar for å frigjøre denne. Det som har skjedd kan ikke endres. det som alltid kan endres er å frigjøre følelser.

Anbefalt litteratur:
Gabor Mate, 2020. Når kroppen sier nei.

Vår trygge kjerne er at vi forstår oss selv, og aksepterer oss selv som den vi er. Vi finner frem til denne kjernen med å ta bort det som skaper indre uro og kaos. Hendelser som overvelder oss (traumer) skaper splittelser i oss. Når vi gjenforener det som var splittet – blir vi hele. Da faller kroppen til ro, noe vi kaller kroppslig sannhet i modellen.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det viktigste arbeidet på et kurs.

Metoden vi bruker på workshopen er systemisk samtale.

Tider: Fredag 1700 – 2100, Lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.
På alle våre workshops er det tilbud om å komme gratis på fredagen og se om det som skjer resonnerer, før en bestemmer seg for å bli med på helgen.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdanninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
New biology curriculum utdanning (online).
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.
Balanzen AS har skiftet navn til Sofia Senteret mars 2023.

Workshops/utdanning

Startdato 23. august 2024

Sluttdato 25. august 2024

Starttid 17:00

Sted Sofia Senteret