Workshop: Penger og følelser

På denne workshop er tema hvordan vi kan frigjøre oss fra følelsesmessige blokkeringer og programmeringer som stopper normal flyt av energi. Dette kan være blokkeringer som:
– eg er ikke verdt noe
– eg er redd for suksess
– eg får det sikkert ikke til
– eg har ikke råd til det
osv
Dette er ofte programmeringer og holdninger vi har til oss selv, som kommer fra barndommen, og som påvirker og ofte blokkerer vår energiflyt og pengeflyt.

Andre tema knyttet til ens holdninger til penger kan være om
– en har misforstått hvordan en tiltrekker seg penger (manifestering)
– en undervurderer den betydning penger har i ens liv
– en forbinder penger med negative undertoner
– en stoler på at andre vil gi en penger, ikke at en skal skaffe dem tilveie selv
– en opprettholder en vanskelig situasjon som er mer vanskelig enn å løse det å skaffe penger. En ser da ofte ikke hvordan en kan tenke annerledes, leve annerledes.

Når en har indre blokkeringer, som vanligvis ikke handler om penger når de oppstod kan en oppleve at:
– en holder fast på penger, en lar ikke penge energien flyte
– din kontakt med kilden (hva nå en dette er for deg) er minimal eller ikke eksisterende, slik at når du får dine «pengebeskjeder» vet du ikke hva du vil gjøre med dem.
– en legger ikke merke til penge mulighetene som er i ens liv.

Det som ofte skjer er at bruker mest den delen av hjernen, venstre hjerne bevisstheten, den konkrete, logiske delen, og ikke den magiske skapende kraften. Derfor blir det slik at:
– en ber bare om nok penger til å betale ens regninger, uten å tenke på noe større.
– en tar økonomiske beslutninger basert på ytre omstendigheter, andres meninger eller frykt
– en er fornøyd med sin økonomiske situasjon, og gjør ikke noe for å øke sin økonomi

Et annet ikke tema om penger er at en kan være redd suksess, og redd penger, slik at en stoler ikke på at en kan håndtere større mengder med penger

Med bruk av Systemisk samtale avdekkes skjulte dynamikker, og en får hjelp via representanter til å se hvilke blokkeringer som gjelder i eget liv.

Dette er ikke er kurs hvor en vil lære om pengeplasseringer, eller kryptovaluta. Det er psykens forhold til penger som er tema.

OM OPPLEGGET
Alle som deltar får tilbud om personlig arbeid. Metoden som brukes er systemisk samtale. Her kan du lese mer om denne metoden: Om systemisk samtale.

Målgruppe: Denne workshop de som forstår at de saboterer seg selv i forhold til penger, og de mangler flow i penger og energi, og de som ønsker å bedre forstå sitt forhold til penger.

Gjennom egne arbeider (frivillig, se på andres arbeider og ved å delta som representant (frivillig), vil en gradvis utvikle et mer bevisst forhold til seg selv og til hvordan vi som mennesker fungerer. En får også et mer bevisst forhold til hvorfor egne mønstre har oppstått, og hvordan en kan endre dem. Vi får det mot vi trenger, og utvikler trygg kjerne når vi integrerer egne erfaringer. Det er ikke uvanlig at andre kursdeltakers arbeid ble det viktigste arbeidet på kurset.

Tider: Fredag 1700 – 2100, Lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.
På alle våre workshops er det tilbud om å komme gratis på fredagen og se om det som skjer resonnerer, før en bestemmer seg for å bli med på helgen.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.
Kurset teller som en helg i utdanningen. En må ha 10 workshops helger + 2 forankringshelger for å få diplom for utdanningen. Det er frivillig skriftlig eksamen.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdannninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
New biology curriculum utdanning (online).
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.
Balanzen AS skiftet navn til Sofia Senteret AS mars 2023.

Workshops/utdanning

Startdato 18. oktober 2024

Sluttdato 20. oktober 2024

Starttid 17:00

Sted Sofia Senteret