Workshop: Eg vil ivareta meg selv og mine grenser

OM INNHOLDET
Denne workshop setter fokus på et viktig tema, nemlig hvordan en kan ivareta seg selv og egne grenser. Dette er ikke egoisme. Det er det motsatte. Vi må elske oss selv før vi kan elske andre. Før vi elsker oss selv er kjærlighet ispedd needihet. Det blir jeg elsker deg fordi jeg trenger deg. Og en slik kjærlighet er helt annerledes enn ekte kjærlighet: jeg elsker deg fordi du er den du er. En må kunne elske seg selv for å kunne elske andre, for å kunne utvikle sann kjærlighet.

Vi må alle starte et sted på denne indre reisen. Og for mange er det praktisk og håndterbart å starte med å sette egne grenser, bli oppmekrosm på egne behov, og tøre å leve et liv der en ivaretar seg selv,.

Mange har som meg vokst opp til å bli en pleaser. For å forstå hvorfor det ble slik at en setter andres behov og følelser foran egne, skal vi på denne workshop lære om skjulte dynamikker. Vi skal også se på hvordan det påvirker oss når den emosjonelle støtten mangler i oppveksten.

Emosjonell støtte er noe annet enn fysisk støtte. Fysisk støtte er varm seng, rene og hele klær, og nok mat. Dette dekker fysiske omsorgsbehov. Psykiske omsorgsbehov handler om støtte til å få være den er er. Hvis en vokser opp og ingen bekrefter den en er, vil en automatisk bli en som ivaretar andre fremfor seg selv – pleaserrollen skjer helt automatisk. Mange forblir i denne rollen langt inn i voksen livet, lenge etter at de er flyttet hjemmefra før de våkner opp og skjønner at de kan ikke være glade og ha nok energi så lenge de ikke ivaretar seg selv, så lenge de ikke lever eget liv.

En viktig dynamikk å forstå er offer – overgriper dyanmikk. Er en fanget i denne dynamikken oppleves skyld selv om en vet en ikke har verken gjort eller sagt noe galt. Å føle skyld er en følelse som får oss til å handle, og en prøver på mange måter å komme vekk fra skylden, uten at noe en gjør virker.

OM OPPLEGGET
Alle som deltar får tilbud om 2 arbeider, et stort og et mindre. Det er plass til 9 deltakere. Metoden som brukes er systemisk samtale. her kan du lese mer om denne metoden: Om systemisk samtale.

Målgruppe: Denne workshop ønsker å bli bedre til å sette grenser, bedre til å ivaretra seg selv, flinkere til å lytte til seg selv eller forstå seg selv. Det er ingen krav til nivå på utdanning for å delta.

Gjennom egne arbeider (frivillig, se på andres arbeider og ved å delta som representant (frivillig), vil en gradvis utvikle et mer bevisst forhold til seg selv og til hvordan vi som mennesker fungerer. En får også et mer bevisst forhold til hvorfor egne mønstre har oppstått, og hvordan en kan endre dem. Vi får det mot vi trenger, og utvikler trygg kjerne når vi integrerer egne erfaringer. Det er ikke uvanlig at andre kursdeltakers arbeid ble det viktigste arbeidet på kurset.

Tider: Fredag 1700 – 2100, Lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.
På alle våre workshops er det tilbud om å komme gratis på fredagen og se om det som skjer resonnerer, før en bestemmer seg for å bli med på helgen.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.
Kurset teller som en helg i utdanningen. En må ha 10 workshops helger + 2 forankringshelger for å få diplom for utdanningen. Det er frivillig skriftlig eksamen.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdannninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
New biology curriculum utdanning (online).
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.
Balanzen AS skiftet navn til Sofia Senteret AS mars 2023.

Workshops/utdanning

Startdato 14. juni 2024

Sluttdato 16. juni 2024

Starttid 17:00

Sted Sofia senteret