Workshop: Forløse smerteklompen

Denne workshop bruker vi metoden smerteklomp innenfor systemisk samtale. Smerteklomp er metaforen for det som er uløst i oss selv. Det som ligger lagret i vår underbevissthet. Det vi trenger å endre, for å få et bedre liv med mindre stress og plager.

Du vil lære både hvordan bruke denne metoden, du kan få kjølpe eget sett med skosåler for kr 150.- og du vil få arbeide med deler av din egen smerteklomp.

Workshopen passer både for de som ønsker å løse seg selv fra egne floker, men også for de som jobber med mennesker og er klar for et nytt redskap i verktøyskrinet sitt.

Det er noen store tema for de som får sitt liv styrt av helseplager. Disse er:
– mangler kontakt med egen trygg kjerne
– spenninger og uro på grunn av fortrengte følelser
– programmeringer som svekker oss og er usanne
– udekka kontakt behov i barndommen.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det viktigste arbeidet på et kurs.

Metoden vi bruker på workshopen er systemisk samtale. Og denen gangen fokuserer vi på smerteklump metoden.

Tider: Fredag 1700 – 2100, Lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.
På alle våre workshops er det tilbud om å komme gratis på fredagen og se om det som skjer resonnerer, før en bestemmer seg for å bli med på helgen.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.

Påmeldingsfrist: 5 nov.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdanninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
New biology curriculum utdanning (online).
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.
Balanzen AS skiftet navn til Sofia Senteret mars 2023.

Workshops/utdanning

Startdato 08. november 2024

Sluttdato 10. november 2024

Starttid 17:00

Sted Sofia Senteret