Kjærlighetsfellen med Sissel Bru Reksten

Modul 3 av «Veien ut av Kjærlighetsfellen». 
Tema: Lær å sette sunne og trygge grenser.

Mange opplever grensesetting som vanskelig fordi de frykter avvisning og negativ stemning. Usikkerhet kan gjøre oss overdrevent fleksible eller steile. 

Å sette gode grenser handler om å ta ansvar for seg selv. Det styrker selvfølelse og selvverd og gjør oss til bedre partnere.
Kurset består av foredrag og individuell terapi i gruppe.  
En trenger ikke å ha deltatt på tidligere moduler for å delta.

Sofia Senteret, Karmøy, 8-9 juni 24, lørdag kl 10-18, søndag kl 10-17
Stavanger Sanitetsforening, Stavanger 15-16. juni 24 lørdag kl 10-18, søndag kl 10-17.

Se www.ioptstavanger.no, for mer informasjon om Identitetsorientert psykoterapi. 
Ta kontakt med Sissel Bru Reksten, tlf 41145270, eller sissel@ioptstavanger.no 
Hildur Vea, tlf 45662118, hildur@sofiasenteret.no 

Workshops/utdanning

Startdato 08. juni 2024

Sluttdato 09. juni 2024

Starttid 10:00

Sted Sofia Senteret