Gong bad og tibetanske riter

I starten på gongbadet denne gang vil vi gjløre de tibetanske riter. Disse fem øvelsene brukes over hele verden av folk i alle aldre, fordi de er så effeltive for å opprettholde god helse. De både hjelper oss tilbake til balanse, og de er effektive for å bygge energi. En trenger ingen forkunnskaper for å lære ritene. Og har en skavanker, er det alternative til alle øvelsene.

Gong bad er en god time hvor en lar vibrasjoner fra ulike lydinstrument skape virbrasjoner i kroppen som balanserer kroppen.

Her er en video som viser hvordan frekvenser påvirker vann og flammer. Våres kropp består av strukturert vann, og dette vannet påvirkes av de frekevnser vi utsetter oss for. Jo finere krystaller som skapes, jo mer harmoni har vi i kroppen. Sykdom er når strukturen i vannet, krystallene, går i oppløsning.

HVA SKJER NÅR KROPPEN BALANSERER SEG SELV?

1. Når roen senker seg, vil det som er i ubalanse bli tydeligere, det vil få vår oppmerksomhet.

2. Egne ubalanser handler i de fleste tilfeller om noe som er fortrengt. Vanligvis er det følelser, og tankemønstre.

3. Når fortrengt materiale begynner å løsne, er det mange som opplever dette som kulde/kald trekk på deler av kroppen. Først er det som skjer utydelig, så mer tydlige. Det kan være et minne, eller en følelse.

4. Kroppen selv forløser det som har skapt ubalansen. Vårt ego og våre tanker (ofte ubevisst), er ofte det som står i veien. jobb er å slippe den delen som kroppen til.

5. Ønsker du å oppleve ro og balanse i kroppen, bytte ut stress og uro, har kroppen bare en oppskrift, og det er å møte det som skaper stress og uro og transformere dette til ro.

6. I et gong bad kan dette skje. Men, ikke at alle ubalanser kommer i balanse på en gang. Over tid vil en oppleve dyp ro, at man er i en tilstand styrt av theta bølger, og det er i denne tilstanden at kroppen balanser seg selv.

7. Noen opplever astrale reiser i denne tilstanden.

Her er en film som viser hva som skjer i blodet før og etter 20 min med gong:
Gong bad sin effekt på blodceller

Gongbadet ledes av Hildur Vea, PhD.

Gong bad

Startdato 28. mai 2024

Starttid 19:00

Sluttid 21:00

Sted Sofia senteret