Workshop: Eg vil finne min indre kraft

Det er svært ubehagelig å føle seg kraftløs. Den vanligste grunn er at vi mangler kontakt med egen trygg kjerne. Uten denne kontakten er vi som er skip på sjøen uten styring. I praksis viser dette seg som at vi går i ring, gjentar de samme utfordringer gang på gang. Mange sier de mangler selvtillit, tro på seg selv, har dårlig selvbilde, bærer masker, skjuler seg bak fasader etc.

Det som går på repeat kan være følelser som stadig dukker opp som uvelkomne gjester. Det kan være handlinger vi gjentar selv om de svekker oss og som vi ikke ser hvordan vi kan komme ut av. Det kan være at vi havner i samme type situasjoner, treffer «feil partner» eller havner i samme type konflikter i ulike miljøer.

På denne workshop skal vi gå dypere inn i tema trygg kjerne, og hva traumer gjør med oss. Fordi traumer aktiverer nervesystemet vårt, og kroppen fungerer da på autopilot, og vi selv mangler kontroll. Reaksjonene i nervesystemet kalles for kjemp, flykt, frys og underkastelse/tilpasset. Uansett hvilken av disse reaksjonene en står fast i, vil en oppleve at en mangler den indre kraften, mangler glede, mangler overskuddet. Andre tegn er at en trigges lett og strever med stress og tanketåke. Tanketåke kalles også ofte for traumetåke, fordi denne tåken letter når en forløser traumefølelsene.

For å forstå vår egen hjerne må vi forstå forskjell på våre bevisstheter. Vi har ALLE tilgang til 2 bevisstheter i oss, høyre og venstre hjerne bevisstheten. Og uansett hvilke følelser en skal forløse, hvilke programmeringer (sabotører) en vil endre, og når en skal bygge en trygg kjerne, skjer dette i høyre hjerne bevisstheten.

Workshopen ledes av Hildur Vea, PhD og traumeterapeut.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det viktigste arbeidet på et kurs.

Metoden vi bruker på workshopen er systemisk samtale.

Tider: Fredag 1700 – 2100, Lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.
På alle våre workshops er det tilbud om å komme gratis på fredagen og se om det som skjer resonnerer, før en bestemmer seg for å bli med på helgen.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdanninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
New biology curriculum utdanning (online).
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.
Balanzen AS skiftet navn til Sofia Senteret mars 2023.

Workshops/utdanning

Startdato 29. november 2024

Sluttdato 01. desember 2024

Starttid 17:00

Sted Sofia Senteret