Er skråsikkerhet tegn på sannhet eller tegn på noe annet?

Publisert 6. mai 2024

My story 1: eg var skråsikker før, den gang eg bare brukte min venstre hjerne bevissthet, og hadde bare tilgang til en sannhet.

My story 2: mitt første essay på doktorgraden var om tema sannhet. Eg lærte da at innen vitenskapen finnes ikke sannhet, den endrer seg, blir stadig byttet ut med ny forskning. Underforstått absolutt sannhet finnes ikke.
Eg er uenig med dette ståsted i dag.

My story 3: er igjen tilbake til en form for skråsikkerhet, i dag kaller eg den indre visshet. Innimellom bare vet eg at noe er sant, kroppen min bekrefter sannhet. Ikke på alt i livet, men alt som handler om meg selv om mine valg kan eg få bekreftet av kroppslig sannhet + mye annet.

Aha 1 var når eg forstod at vår bevissthet er todelt, høyre og venstre hjerne bevissthet (hhb ogvhb), og at DE TO DELENE OPPFATTER SAMME SITUASJON MOTSATT. Begge vil derfor hevde at de har rett. To som oppfatter samme situasjon, men bruker ulike deler av sin hjerne/bevissthet, kan derfor ikke bli enige.

Aha 2: Den ene bevissthet oppfatter helhet (hhb), den andre detaljer (vhb). Hvis en skal vite noe på detaljnivå er da vvb mest egnet. Skal en ha en helhetsforståelse er hhb mest egnet. Vi trenger begge, men til ulike deler.

Aha 3: kun hhb kan vise oss sannhet, vhb skiler ikke mellom sannhet og usannhet. Hm.

Aha 4: Selv om alle mennesker har tilgang til begge bevisstheter, må en selv åpne opp for denne tilgangen som voksen. En åpner opp med å kjenne på følelser og reaksjoner i kroppen. Eg snakker ikke om å føle stress og overveldelse her, men en kan bruke stress og overveldelse som porter inn til å bli kjent med sanne følelser i kroppen.

Skråsikkerhet kan både være et tegn på forsvar, en tåler da ikke meninger som avviker med egne (dypt forankret i vhb). Men det kan også være tegn på at en har et avklart forhold til noe, en bare vet at slik er det (dypt forankret i hhb).

Hvordan vet vi forskjell på disse to tilstandene?

1. Den som er i hhb kan lytte, den er åpen for at en kan ha tatt feil, og i tilfelle kan en innrømme feil. Den liker å diskutere ting og tang på dypere plan. Liker nye innsikter.

2. Den som er i vhb kan ikke se noe fra annet perspektiv enn sitt eget. De som er utrygge i seg selv (har for mye uløst frykt) kan fornekte at en selv kan ta feil som et forsvar (kan være ubevisst prosess).

Er du syk og vil styrke deg selv, heale deg selv – kraften til å gjøre dette finner du i hhb.

Står du i et dilemma og vet ikke hva du skal velge, svaret finner du i hhb, kroppens reaskjoner vil her bekrefte det som er rett valg for deg.

Lyst å lære mer? Velkommen til samtale og workshops.

Mange av våre blokkeringer starter i barndommen. De fleste av våre programmeringer skjer de første 6 leveår. Noen opplever traumer og omsorgssvikt. Andre opplever at ikke noe spesielt skjedde, likevel er det noe som ikke er helt på plass i en selv. Dette kan skyldes at en ikke fikk noe en hadde trengt i barndommen. 23 – 25 august er tema på workshop: Smerten over det som ikke skjedde i barndommen.

Veavågen den 6. mai 2024.
Hildur Vea, PhD og psykoterapeut.