Sannhet er det som ikke kan være annerledes

Publisert 25. april 2024

Sannhet er det som ikke kan være annerledes. La det synke inn.
Sannhet er det som ikke kan være annerledes.

Hva som er sannhet er forvirrende når det eksisterer to motstridende syn på samme tema. I forhold til mitt fagfelt psykoterapi er dette:

Hva som gjør folk syke, og
Hvordan en kan bli frisk og komme tilbake til balanse i seg selv.
Lakmustesten som viser oss sannhet er at en faktisk BLIR FRISK.

Siden det ikke er slik at de som velger løsning A aldri blir friske, og de som velger løsning B alltid blir friske, er sannheten at både løsning A og B kan gjøre en frisk. Det er derfor vårt eget ansvar om vi prøver løsning A, og denne ikke virker at vi prøver løsning B.

Løsning A er den fysiske kroppen.
Løsning B er den metafysiske kroppen.

Som mennesker har vi en fysisk kropp og en metafysisk del. Den metafysiske delen består av følelser, tanker, hukommelse, livskraft og kjernen vår (sjel, Selv). Sannhet knyttet til fysiske ting som kropp finnes gjennom naturvitenskapelig forskning. Som for eksempel: hva vårt blod inneholder.

Mens sannhet knyttet til vår metafysiske del finnes kun om vi vender fokus innover. Kun herfra kan en validere eller kalibrere gjennom resonans, hva som er sant og usant.

Det er forvirrende for mennesker at ubalanser i metafysisk del også manifestere seg som plager i kroppen. Livskraften vår påvirker alle våre celler. Og en vanlig blodprøve viser ikke hvordan livskraften påvirker blodet.

Hvis en mangler energi til å rense kroppen for slaggstoffer og toksiner, får en ikke et blodprøvesvar som heter for mye toksiner her, gå hjem og rens kroppen, forløs de fortrengte følelsene dine. Det blodprøven viser er forstyrrelser i blodets normal verdier kun ut fra fysisk kropp.

Slaggstoffer kan ta plassen som viktige mineraler skulle hatt. Om en tilfører de mineraler en mangler, så endres lite, fordi kroppen klarer ikke ta til seg mineralene.

Hva er da sannhet?
At en mangler mineraler?
At en har for mange slaggstoffer og toksiner?
Da toksiner også kan skyldes uløste floker, fortrengte følelser, kan en ha for mange toksiner selv om en spier økologisk.

De som bare tror at kroppen er fysisk, vil i praksis bare forholde seg til blodprøvesvar.
De som forstår at metafysiske ubalanser ikke viser seg i blodprøvesvar tar tak i seg selv, både fysisk og metafysisk.

Sannhet støtter liv

Sannhet er også knyttet opp mot godhet og ondskap. Sannhet er det som støtter liv, ondskap er det som svekker og tar liv.

Sannhet og godhet er det som skaper liv, og
Usannhet og ondskap er det som svekker/tar liv.

For å forstå denne form for sannhet må vi forstå oss selv. Forstå konsekvenser av våre valg i hverdagen. Lever en slik at en styrker seg selv, eller svekker en seg selv gjennom våre tanker og handlinger. Hm. Bare en selv vet dette svaret.

De fleste mennesker søker sannhet, og en søker det gode. Men for å skille mellom godhet og ondskap trenger vi vite hva ondskap er. Her er en link med David Icke og Mark Passio som forklarer lettfattelig hva satanisme er, og hvem som faller for deres måte å manipulere mennesker på. Skal vi gjøre noe med den ondskap som er i samfunnet må vi både kjenne oss selv og vår fiende. Vi kan kun gjøre noe for å skape en bedre verden om vi velger å stå i egen kraft.

Veavågen den 25. april 2024
Hildur Vea, PhD og traumeterapeut