«Hvor mange timer med Systemisk Samtale trenger eg om eg bestiller time hos deg?»

Publisert 20. april 2024

Spørsmålet kommer fra en potensiell kunde. Hun er blitt anbefalt meg av en venn, og lurer på hvordan systemisk samtale virker – hva det er for noe? Og så lurer hun på hvor langt hun kommer med 2 timer?

Det som avgjør dette spørsmålet er om en har en trygg kjerne, slik at en rommer egne følelser. Når en er trygg i seg selv, kan en jobbe direkte med de følelser som er blokkert og fortrengt. Når en ikke er trygg i seg selv, må en bygge en trygg kjerne i seg selv først. Innimellom kommer kunder med trygg kjerne. De har da en bestemt situasjon de vil undersøke og legge bak seg. Da kan 3-7 timer være nok.

Den vanlige kunden mangler en trygg kjerne. Da må denne bygges først, før de klarer å bearbeide det de strever med. Å bygge den trygge kjernen tar kanskje et år før «husets reisverk» er på plass. Selv om «huset» etter et år ikke er ferdig, kan en flytte inn, og begynne og «innrede» det (= bearbeide egne hendelser slik at de slipper, smerten fra dem blir helt borte fra bevisstheten).

Gjennom samtalen forstår eg at min potensielle kunder ikke forstår hva en trygg kropp er. Eg forklare:

Tenk deg at du skal fortelle meg hva du spiste til frokost i dag, er du da avslappet i kroppen? JA.
Da er dette er trygg kropp. En trygg kropp er åpen for den informsjon som kommer innenfra, intuisjonen. Og den kan møte andre uten å ha en forsvar på. Men hvis eg ber deg om fortelle om noe vanskelig som har skjedd, vil kanskje musklene bli anspent, pusten anstrengt, tanken tåkete, alt dette er tegn på at nervesystemet overtar kontrollen, noe det gjør når noe er uløst i oss. Vi kaller det å miste seg selv. Og det finnes mange grader av dette. Noen mister seg selv så sterkt at de vet ikke noe, alle spørsmål besvares med vet ikke, andre kjenner på et ubehag som de klarer å skjule for andre.

Hvordan kan en vite om en har eller mangler en trygg kjerne i seg selv?

Det å vite hvem en er, hva en vil, og kan ta avgjørelser basert på den indre følelsen, er ofte tegn på at en har en trygg kjerne. De som mangler denne, mangler egentlig kontakt med egen kropp. DE ER FORVIRRET ELER HAR ET INDRE KAOS FORDI DE KLARER IKKE Å SKILLE MELLOM SEG SELV OG ANDRE. De blander dette sammen på ulike måter. Listen er ikke uttømmende, eg har bare skrevet opp noen varianter eg husket i farten.

Indre kaos 1: EMPATEN
De som er sensitive, som plukker opp andres stemninger, og er opptatt av å ivareta andres behov og følelser, og som kan være nokså blanke i forhold til egne grenser, egne behov og kontakt med egne følelser.

Indre kaos 2: PLEASEREN
De som er usikre, som lar andre bestemme, som ivaretar andre fremfor seg selv (pleaser), som trenger bekreftelse fra andre, da de ikke finner denne bekreftelse i seg selv. De kan ha lett for å gjøre som andre foreslår, da de ikke lytter til egen indre stemme, og resultatet blir da som regel ikke bra.

Indre kaos 3: KONTROLLFRIKEN
De som må ha ting på sin måte, som er kontrollfriker, som har stålkontroll på det tema de er opphengt i som vaske hus, mat, trening, penger eller noe annet. Kontrollen er så sterk at den blander seg inn i andres liv, og respekterer ikke andres grenser, og forstår ikke at deres hjelp oppleves som overtramp.

Indre kaos 4: DEN BARE «SNILLE»
De som bare er snille opg gode, totalt grenseløse, martyrer, som styrer (manipulerer) andre med sin godhet, gjerne i form av gaver, eller alt de gjør for andre som andre ikke har bedt om. Som ikke forstår at de overinvolverer seg når andre setter grenser, de blir fornærma, såra, lei seg, gråter gjerne fordi de mener bare godt med sin innblanding i andres liv.

Indre kaos 5: DEN «FANTASTISKE» UTAD
Denne varianten har en tydelig splitta psyke, et fjes utad og et fjes hjemme. Rollen med familien kan være streng, sur, vanskelig, voldelig, og srollen utad den kjekke, hjelpsomme, hensynsfulle, omtenksomme, kloke og fantastiske. Innblandingen i andres liv skjer her hjemme hvor de kontrollerer andre, og kan nekte andre å gjøre det som er rett eller bra for dem å gjøre.

Indre kaos 6: DRAMAQUEEN
De som er krenkbare, sårbare, som lett føler urett og gir klar beskjed om dette, som får andre til å gå på tå rundt dem, som manipulerer andre med sitt drama, ved at ingen orker å si mot dem. Hvis de får viljen sin får de andre fred. De styrer andres liv med at eneste måte en kan være sammen med dem på er å la dem få viljen sin, som en sur treåring.

Indre kaos 7: DEN SOM MISTER SEG SELV
De som trigges inn i limbo, mister ordene, vet plutselig ikke noe, kan trigges inn i utmattelse eller panikkanfall, en uhyre sårbar og (psykisk) smertefull tilstand som en ikke vet hvordan en kommer seg ut av. Tilstanden kan vare fra noen minutter til flere dager. Dette er noe av det mest smertefulle vi gjør, og vanligvis vil en gjøre det en kan for å unngå slike situasjoner. Innblandingen med andre kan være at en unngår dem (= beskytter seg selv), eller at de som andre uten trygg kjerne projiserer egne uløste følelser over på andre.

Indre kaos 8: DEN «PROFESJONELLE» HJELPEREN
Denne personen søker seg et hjekpeyrke for å bedre forstå seg selv, og ofte for å jobbe for at andre ikke skal møte samme smerte som de selv. Det er to varianter av sammenblanding her: det ene er at alt som er uløst i en selv vil trigges, og en stresser i denne jobben, og noen klandrer da arbeidsgiver for arbeidsforholdene. Den andre varianten er at en projiserer sitt eget over på de en skal hjelpe, enten i form av at en ser egne følelser i den hjelpetrengende eller at en søker å gi dem de løsninger som kanskje ville passet i eget liv. En profesjonell hjelper vet hvem en selv er, en er ikke usikker. En kjenner egne følelser, og vet at om en trigges, noe som kan skje alle, må en selv ta tak i dette. En person meg eget indre kaos kan ikke hjelpe andre med indre kaos å finne orden og ro.

Det de som mangler en trygg kjerne har felles er at de er usikre på hvem en selv er. OG en finner ikke ut dette før en forankrer egne energier i kroppen. Siden en ikke vet hvilken indre stemme som er en selv, (sjelen eller overlevedelen/ego), avvises begge stemmene. Eller en tror ego er den en er, og en avviser sjelen. Dette gjør at en gjentar det vanskelige i det uendelige.

De som mangler trygg kjerne saboterer seg selv. Noen av sabotørene er åpenbare, som å snakke seg ned, og å kritisere seg selv, dømme seg selv. Det eg imidlertid er mer oppmerksom på den siste tiden er de » fortrengte sabotørene». De er ofte så subtile, at vi blir kun klar over dem gjennom dypere arbeider.

Det er her gullet med Systemisk Samtale (konstellasjoner) kommer inn, fordi dette kan avdekke skjulte dynamikker. Og uten at vi ser og forstår hvorden en saboterer for seg selv, kan en ikke endre dette. Ingen kan endre det de ikke vet, det de ikke forstår. Vi må inn i den fortrengte delen i psyken for å hente frem det en trenger å transformere.

I tillegg har ulike mennesker oppleved ulike former for traumer, og det er ulike følelser som er fortrengt. Å KOMME PÅ PLASS I SEG SELV HANDLER OM Å TÅLE FØLELSER I KROPPEN. Når en kan dette, er følelser ikke farlig lenger. Først når en har fått integrert noen følelser i kroppen (av de ubehagelige), forstår en innenfra hvordan dette virker og at DET ER MULIG å integrere alle følelser om en tar en om gangen.

Det er ikke metoden, mens ens egen psyke som avgjør hvor mange timer en trenger for å få løst det en søker hjelp for. Det er kun en trygg og åpen kropp som gjør endring mulig. Denne tilstanden skapes i relasjon.

Trygg kjerne modell viser at vi skaper en trygg kjerne ut fra egne erfaringer.
Blått felt – den vi er når vi søker hjelp.
Grønt felt – terapeutens ansvar, å medvirke til en trygg situasjon.
Mellom blå – dette er den transformasjon som skjer gjennom samtalen, innsikter, aha `ene
Lys blå – noen innsikter må praktiseres for å integreres
Blått landskap – her er innsikten integrert og en del av ens trygge kjerne.

All terapi som ikke tar deg til det en trenger å transformere vil ikke hjelpe. Det eneste som hjelper er å løse den floke som skaper de vansker en vil fri seg selv fra. Tenk 2-3 år frem, hvis du i løpet av denne perioden løser de floker som skaper vansker i livet ditt – hvor mange år vil du da ha glede av dette?

Eg møtte veggen i 2006, og jobbet iherdig med meg selv de neste 3-4 årene. Har nå hatt 14 år meg god helse. For meg var investeringen i meg selv verdt hver krone.

Her er lenke til booking siden vår om du ønsker å bestille time til samtale eller workshop.

Veavågen den 20 april 2024.
Hildur Vea, PhD og traumeterapeut.