Finnes demoner?

Publisert 4. april 2024

Første gang eg hørte om demoner var på bedehuset på Vea. Det ble da lest fra Bibelen. Dette skjedde for mer enn 50 år siden. Den forstod eg ikke hva demoner var, men eg forstod at dette var noe eg måtte passe meg for.

Innenfor psykisk helse snakkes det ikke om demoner. Kun noen ytterst få snakker om healing av negative spirits. De fleste lærebøker om å fjerne fremmede spirits er gamle.

Noen mennesker tror ikke på demoner.
Noen tror ikke på energier.
Noen avviser all metafysikk.
Heldigvis er vi alle er fri til å tenke og tro hva vi vil.
De fleste av oss, tror bare det vi har erfart.
Gliippen som kan skje, er at vi selv kan stenge for en innsikt, og etterpå hevde at det kan ikke være slik, fordi vi har aldri erfart dette selv.

Det som har vært mitt eget kompass i årene etter at eg møtte veggen i 2006, er at kroppens reaksjoner viser meg sannhet.
Når sannhet uttrykkes med ord (både mine og andres) kan kroppen bekrefte dette. Det er litt ulikt for ulike personer hvordan dette skjer, men i min kropp er det varme, spontane bevegelser, hårene reiser seg, frysninger eller at lukka øyne åpnes av seg selv.
Når eg forstår sannhet i forhold til hva eg opplever, forstår mine egne følelser, faller kroppen til ro. Da er det ingen spenning igjen i kroppen fra følelsene.
Når eg lever min sannhet er eg full av energi, og eg er gla for stupide ting som et glass vann eller at det er morgen.

Eg ble kjent med tema at vi kan være bærer av energier som ikke er våre egne i 2011. Den gang syntes eg dette var helt sprøtt. Villeste eg hadde hørt. Men åpen og nysgjerrig som eg er, bestemte eg meg for å lære mer om dette før eg avviste det.

Tema eg satte meg inn i, i 2011, var generasjonstraumer (epigenetikk). Det at vi kan arve sykdommer, skjebner, uløste følelser, problemer og avhengigheter som tilhører våre forfedre. Å være bærer av en annes skjebne (energi) er en form for å bære andres spirit. Dette er en ubevisst prosess. En merker ikke at en gjør dette, en merker kun effekten av at en gjør det. Og en merker effekten når spirit er løst fra en selv.

Vanligvis er det nok at en er oppmerksom på at en er bærer av andres energi, for at den skal slippe taket den har på personen. Systemisk samtale (konstellasjoner som metode), er en av metodene som er gode til å avsløre skjulte dynamikker i psyken.

Siden 2011 har eg med ujevne mellomrom dukket ned å tema ondskap og mørke energier fra et fagperspektiv. Dette har ledet meg til forfattere som Bert Hellinger, Are Thoresen, William Baldwin, Paul Levy, John Mace og Robert Temple.

Bert Hellinger som startet med familiekonstellasjoner, har vist oss at vi kan være bærer av uløste følelser og problemer fra forfedre. Dette er mye vanligere enn de fleste er klar over. Og innimellom er klienter bærere av slike energier.

Are Thoresen er norsk klarsynt veterinær, han er Rudolf Steiner inspirert, og han forklarer demoner som energier i oss som gjør oss syke. Steiner sa det var tre typer mørke energier:
1) Luciferiske energier – lurer oss til å tro noe som ikke er sant.
2) Ahrimanske energier er knyttet til fysisk sykdom og
3) Azuriske energier angriper sjelen/viljen vår. Tar kraften vår med andre ord.

William Baldwin er en tannlege, som forholder seg til alle former for mørke energier. Han sier at et menneske kan ha veldig mange slike energier i seg. Og da snakker vi mer enn 20. Baldwin skriver både om demoner, og om døde spirits. Han sier at for å løse oss fra dem, må vi ofte snakke med dem først. De gode energier er sanne, og de aksepterer at de ikke kan være i andres kropp mot deres vilje. Dette er en universell lov. Negative energier har ingen respekt for andres kropp/sjel. Og de kan være vanskelige å ta ut.

Paul Levi har et mer samfunnsperspektiv på mørke energier. Han beskriver hvordan vi som samfunn er styrt av narsissime. Denne energien som han kaller Wetiko kan ødelgge menneskers liv, så lenge den får være uforstyrret. Når vi avslører mørke energier, mister de sin kraft. De har kun kraft så lenge de får operere utenfor vår bevissthet.

John Mace sier at vi som mennesker er spirits med en fysisk kropp. Som menneske består vi av ulike roller eller identiteter. Han sier videre at våre identiteter kan deles inn i to grupper: Positive og negative. De positive identiteter er de som styrker liv, opprettholder liv. De negative identiteter er de som svekker liv, ødelegger for oss.

De positive skaper vi selv bevisst. De negative skapes eller oppstår når vi er opprørt over noe som skjer mot vår vilje. Dette vekker en motstand i oss, og ofte vil vi lagre følelseene knyttet til slike hendelser i vår underbevissthet. Slike fortrengte følelser kommer til uttrykk i vår hverdag som mønstre, tanker og hanldinger som svekker oss. Fordi ingen av oss vil i utgangspunktet gjøre noe som svekker oss selv. Mace sitt budskap er at det vi selv skaper, kan vi selv skape om. Vi gjør dette med å bli bevisst hva vi gjør, fordi negative identiteter skapes av oss selv ubevisst. Mace sin metode er god til å rydde opp i det vi selv har skapt.

Robert Temple skriver ikke om gode og negative energier, han forklarer plasma. Plasma er det som omgir oss, et felt fullt av elektroner og protoner. Ofte kalt sort hull og påstått består av ingenting. Vårt plasma er et elektromagnetisk felt. Alt som skapes starter i eteren (en ide/bevissthet), og det er i plasma at selve manifesteringen skjer. Temple snakker om plasma entiteter, og at det i plasma kan være ulike former for bevisstheter. Ånder (døde spirits) er plasmavesener slik et forstår det. Fordi energikroppen vår er plasma. Og når et menneske dør, er det ånden (plasmalegemet) som forlater kroppen.

HVA HAR EG LÆRT?
Ordet demon vekker frykt for de fleste, før en forstår hva en demon egentlig er. Ord er aldri farlige. Det som er farlig er alt vi fortrenger og ikke vil forholde oss til.

Demoner kan ha en ekstrem kontrollerende og negativ kontroll over mennesker. Vi kan finne eksempler på dette på lukka avdelinger i fengsler og psykiatriske institusjoner. Men ordet demon kan også brukes om om egne sabotørtanker. Og begrepet sabotørtanker kan de fleste akseptere at de har. Sabotørtanker kan til og med noen ganger brukes som en søt forklaring på ens handlinger, fordi «en er bare slik».

Hva en kaller slike negative energier som kontrollerer mennesker betyr egentlig lite. Pick a choice: demon, sabotørtanke, negativ identitet, plamsa identitet, spirit, ånd. Og for ordens skyld, disse begrepene er ikke identiske. Essensen er at vi som mennesker kan være bærer av deler som ikke er oss.

Det kan noen ganger være vanskelig å skille mellom hva som er en selv og hva som er fake selv. Et tegn som kan hjelpe oss, er at mørke eller fremmede energier har ingen evne til å produsere sin egen energi. De tar energi fra de mennesker hvor de har tatt bolig. Et tegn på en fremmed energi kan derfor være at en tappes for energi.

I psykoterapien snakker vi om overlevedeler. Dette er deler i psyken som vi skaper (ubevisst) for å håndtere en overveldende situasjon. Overlevedeler og sunne deler kan også være vanskelige å skille mellom. En huskeregel her er at i sunne deler bygger vi energi, i overlevedeler tapper vi oss selv for energi.

Det tok litt tid å forstå at også fremmede deler i oss kan ha bevissthet og meninger. Meningen er som regel det som sikrer den overlevelse, at vi ikke oppløser den. Overlevedeler er derfor et begrep som passer godt på slike negative energier som kontrollerer oss, får oss til å tenke tanker og gjøre handlinger som svekker oss.

Ingenting kan eksistere i metafysisk verden uten energi. Og når negative energier kontrollerer oss, kan dette kun skje så lenge vi tillater at dette skjer. For å komme ut av slike situasjoner må en sette seg inn i hva som skjer i en selv. Rett og lett lage en egen liste over følelser og handlinger som en opplever at en ikke har kontroll over selv. Og så ta tak i seg selv, punkt fort punkt på listen sammen med noen som forstår og er trygge på metafysiske energier.

Etter å ha lest en god del om ondskap, spirits og demoner er tema nå blitt mindre viktig for meg. Essensen nå er å beskytte meg mot slike krefter. Kreftene vil alltid være der, og de vil angripe i svake øyeblikk. Svake øyeblikk er når en ikke er tilstede i egen kropp. Rusa blir ofte trukket frem som et eksempel. Andre eksempler er de stoff folk tar for å åpne opp for den spirituelle verden. Eg bruker ikke slike stoff selv, men det advares om at i starten oppleves det bare positivt, og at det plutselig snur og at det da kan være vanskelig å bli fri igjen.

Energiangrep er merkelige, har opplevd det to ganger, og faktisk på samme sted. Glemte selvsagt at det hadde skjedd første gang (lol). Første angrep opplevdes som akutt spysyke. Eg var på reise, og kastet heldigvis ikke opp. (Dette var ikke den uheldige dagen eg var på reise til Kristiansand – for de som husker den turen). Ubehaget kom som kastet på meg, og det tok en times tid før eg forstod at det var et energiangrep og at en kunne bruke metoder for å løse det fra meg. Andre gang eg opplevde energiangrep fikk store smerter i hoftene. Igjen på reise og eg forklarte meg selv med at dette trolig var dårlige sko, og dra på koffert over rullestener (klirr klirr klirr). Men så forstod eg at det var energiangrep. Litt heftigere denne gangen, brukte faktisk nesten to timer på å fri meg fra det. Når energien var løst fra meg var smerten i hoften borte, like brått som den kom.

At en kan bære andres energier ubevisst og at dette kan ha store utfordringer for helsen opplevde eg noen år tilbake. Eg var på en regresjonsbehandling (gå tilbake til tidligere liv). Terapeuten min var våken og oppdaget at eg hadde en energi i kroppen som ikke var min. Denne energi gav meg store smerter i en hofte om natten. Smertene var så intense at eg vurderte å slutte som yogalærer, (dette var den gang eg hadde yoga på Balanzen, før plandemien). Terapeuten tok ut energien, hvordan hun gjorde det, husker eg ikke. Men etter den dag forsvant hoftesmerten min.

KONKLUSJON:
De deler av oss selv, følelser eller handlinger som vi opplever at vi mangler kontroll over, er det mulig å gjenvinne kontroll tilbake. Men, det er vi selv som må gjøre det. Alt du velger åp gjøre som ikke stuyrker deg, svekker deg.

Eg sier ikke dette er lett, heller ikke at det er en oppskrift som passer alle. Vi må først forstå oss selv, før vi kan endre det som plager oss. Min erfaring er at systemisk samtale er en god metode når vi skal «lete etter nåla i høystakken». Fordi ofte vet vi bare hvordan noe plager oss, det er skjult for oss hva dette egentlig handler om. Vi er mye oftere plaget av skjulte dynamikker og andres energier enn vi er klar over.

Ofte er det nok å oppdage at en har en fremmed energi i seg, for at den skal løse seg opp. Husk at mange av det som kalles negative energier er noe vi har skapt selv ubevisst, og at vi ved å velge å bli bevisst kan løse oss fra dette.

De vanligste tegn på at en bærer energi som ikke er egen er: smerter, mister energi, en gjør ting som en vet skader en selv på sikt, eller en ikke forstår hvorfor en har de vansker en har, og uansett hva en gjør kommer en ikke ut av det.

Finnes demoner? Alt som finnes, alt som er sannhet er noe vi kan gjenkjenne i våre liv. Det betyr ikke at en selv må ha vært fanget av en demon for å kunne si at en tror på dette. Men ta dette gradvis – kan det være slik at vi kan være fanghet og styrt av energier til forfedre (generasjonstraumer). Mitt svar på dette er JA. Kan det også være slik at en ikke har full kontroll over seg selv, over egne handlinger. Mitt svar på dette er også Ja. Neste trinn er hva skyldes dette og hvordan kommer en ut av det. Det er her teori om demoner (Are Thoresen) eller kollektiv negativ energi (Paul Levi) eller negative identiteter (John Mace) kommer inn.

For meg har det vært oppklarende å lese Are Thoresen, da eg har erfart at mange tror åstander som ikke kan bekreftes av andre forskere, noe eg ser på som Luciferisk påvirkning, og en påvirkning av kollektiv negativ energi. Eg har også erfart at min energi har endret seg positivt med å praktisere Mace metoden, som er en metode som nøytraliserer energien i fortrengte følelser.

Den beste beskyttelse mot luciferiske krefter – de krefter som vil lure deg til å tro på noe som ikke er sant, er å leve egen sannhet. Lære deg å gjenkjenne sannhet basert på kroppens reaksjoner. Her har du en øvelse du kan gjøre for å komme i gang å lære deg hva som er din kropps sannhet.

Tenk på noe som du ikke vil fortelle noen.
Tenk så at du skal fortelle noen dette likevel, og kjenn hva som skjer med pusten din.
Etterpå tenker du at du skal fortelle noen hva du spiste til frokost i dag. Kjenn hvordan pusten din da er. For de fleste vil sannhet og det som gjør en trygg gjøre at en puster åpent og fritt. Når det er usannhet eller noe som gjør en utrrygg eller noe en ikke vil, påvirkes pusten på en negativ måte.

KUN SANNHET KAN SETTE DEG FRI.
VI MÅ GJØRE DET ALENE, MEN VI KAN IKKE GJØRE DET ALENE.
DE FLOKER VI SELV HAR SKAPT, KAN IKKE ANDRE LØSE OPP I, DET MÅ VI GJØRE SELV.

Her er lenke til Sofia senterets booking side.

Veavågen den 4. April 2024.
Hildur Vea, PhD og traumeterapeut.

Kilder:
Bert Hellinger, han skriver om generasjonstraumer i de nesten allle bøkene.
Are Thoresen: Transforming demons 2021, Spiritual translocation 2019,
Paul Levy: Dispelling Wetiko 2013 – denne boken er et must, og Undreaming wetiko 2023
William Baldwin, 1992/2012: Spirit releasement therapy
John Mace, 2018, Causism
Robert Temple:2022, A new science of heaven.

Min egen bok er det fortsatt mulig å få kjøpt hos meg. Her står ikke noe om demoner, men en del om generasjonstraumer. Boken kom i 2020 og heter: Å lande i seg selv. Fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av egen bevissthet. Koster 350,- (+ porto om den må sendes, ca 100 kr).