En kroppslig levende spiritualitet

Publisert 27. mars 2024

Spiritualitet er et begrep som forstås på ulike måter. Ordet spiritualitet har røtter til ordet spirit, eller ånd. Og ordet ånd viser til kroppens energier, til en indre verden som ikke er en del av den fysiske kroppen. Men som virker gjennom den fysiske kroppen. Derfor er spiritualitet kroppslig.

Metafysikk er vi kjent med i vår hverdag. Tanker, følelser, hukommelse og ens egen livsenergi (god eller dårlig dag) er noe som en har kontakt med hele tiden. Min egen spirituelle reise begynte når eg forstod at vi ALLE har tilgang til 2 bevisstheter. At vår høyre hjerne bevissthet og vår venstre hjerne bevissthet fungerer på ulike måter, at de ofte ser samme situasjon helt motsatt.

Mens vi har automatisk tilgang til vår venstre hjerne bevissthet, må vi selv utvikle tilgangen til vår høyre hjerne bevissthet. Dette handler om å integrere våre egne følelser i egen kropp, slik at vi kan gjenkjenne hvem vi er, hva vi vil og hva som er vår sannhet basert på kroppens reaskjoner. En levende spiritualitet handler om å bli kjent med den en selv er som menneske, og leve ut denne sannheten.

Sann spiritualitet handler å velge handlinger som skaper lys istedenfor handlinger som skaper mørke. Det som gir liv er lys. Det som skader liv er mørke. Når vi velger handlinger basert på kjærlighet og tillit, skaper vi ro og orden i både oss selv og våre omgivelser. Det motsatte som er handlinger styrt av frykt skaper både indre kaos og kaos i våre omgivelser. Skal vi leve en sann spiritualitet må vi ta tak i oss selv slik at vi kan forløse all frykt.

Når vi lever en sann spiritualitet velger vi handlinger som styrker oss, og styrker evnen til å gjenkjenne vår indre stemme. Vi velger organisk mat, og natur produkter i den grad dette er mulig. Dette gjør en fordi en vet at dersom en får en indre fysisk ubalanse ved at kroppen har mer syntestiske stoffer en den klarer å rense ut blir en syk, og en opplever også at kontakt med egen sannhet dempes. Dette igjen gjør at vi demper den spirituelle kraften vår. Og handlinger som svekker oss, skaper ikke lys, de skaper mørke.

For meg handler en levende spirituelitet om sannghet. Hoveregel er at sannhet styrker oss og usannhet svekker oss. Jo mer bevisst vi er på hvem vi selv er, jo lettere er det å ta valg som styrker vår egen sannhet.

Den spirituelle kraften er en del av oss, om vi åpner opp for denne. Det er derfor ikke noe skille mellom et spirituelt liv og et liv i virkeligheten. Jo mer en lever den en er, jo mer spirituell er en.

Spirituelle opplevelser er mye foskjellig. Dette er astral reiser og andre ut av kroppen opplevelser. Det kan være healing, snakke med døde, kanalisere, eller meditere slik at en opplever bliss og storhet. Dette er vakre opplevelser. Dette er opplevelser en kan ha og samtidig ha en kroppslig spiritualiutet, og det kan være opplevelser som ikke inkluderer en kroppslig spiritualitet.

En kroppslig spiritualitet skjer når en endres innenfra. En merker at det skjer fysiske endringer. Våre ubalanser kommer tilbake til balanse. Våre blokkeringer løser seg opp, og vi slutter å stenge av for våre egne følelser. Vi opplever at vi kan romme dem. Vi tåler at energien fra følelser går gjennom kroppen uten at vi mister oss selv. Uten at vi overveldes. Vi trigges stadig sjeldnere, vi tåler bedre at andre er ulike oss. Vi ser klarer alt som skjer, ofte kan en se flere lag på en gang, en har en utvidet forståelse av seg selv og det som skjer i eget liv.

Vi kommer kun til dette sted av indre fred i oss selv når vi har transformert eget mørke. Alle har noe mørke i seg når vi kommer til verden, og jobben vår som menneske er å forløse dette. Når lyset i oss selv øker, når vi ser sannhet klarere, vil vi samtidig også se mørke klarere. Vi vil da gjenkjenne usannheter vi har trodd og levd, uten å forstå at de var mørke og at de svekket oss.

Eg vil nå gå gjennom min egen reise inn i den spirituelle verden. Mine egne aha`er som har hjulpet meg å velge lys fremfor mørke. Bruk gjerne temaene som inspirasjon til å finne ditt lys, og til å transformere ditt mørke.

HØYRE OG VENSTRE HJERNE BEVISSTHET
Vi har alle en hjerne hvor våre hjernehalvdeler fungerer ulikt. Bruker vi vår venstre hjerne bevissthet, som for de fleste er den normale daglige bevissthet, brukes den del av hjernen som ikke kan skille sannhet fra usannhet. Brukes høyre hjerne bevissthet, har en tilgang til sannhet gjennom kroppens reaksjoner. En av de viktige emosjonelle utviklingstrinn vi som mennesker kan gjøre er derfor å utvikle en bevissthet om denne forskjellen. Dette er psykologisk like viktig som det å lære å gå. De som kan skille sannhet fra usannhet basert på kroppens reaksjoner har et STORT fortrinn fremfor andre.

KROPPENS REAKSJONER VISER OSS SANNHET
Å gjenkjenne sannhet basert på kroppens reaksjoner kan alle lære. Mange kan gjenkjenne sannhet ved at en fryser på ryggen, hårene reiser seg, en ufrivillig bevegelse oppstår, varmebølger, rykninger eller gjesping. Jobben for hver enkelt av oss er å finne ut hvordan vår kropp forteller oss sannhet.

Vi må leve sannhet for å oppleve dette. Fordelen med å leve sannhet er at en også lærer om seg selv, slik at en kan hjelpe seg selv ut av floker og ubalanser. Forskningen til David Hawkins viser at det skjer et skifte i vår bevissthet når vi tar valget om å leve sannhet, og tar de konsekvenser dette medfører for en selv.

VI HAR SELV ANSVAR FOR AT VÅRE FYSISKE OG PSYKISKE BEHOV BLIR DEKKET
Vi vet alle at vi trenger essensielle næringsstoffer for at kroppens prosesser skal fungere optimalt. Gir vi kroppen det den trenger, gir den oss helse tilbake. Desverre er mye av maten som selges tilsatt stoffer som er skadelige for oss. Det er en usynlig grense for når kroppen klarer å rense ut av slike stoffer og når de skadelige stoffene tar overhånd og en blir syk. For å være på den sikre siden er det mange som dropper ferdigmat og mat som inneholder mengder syntetiske stoffer. Kroppen er organisk, og den fungerer best med organiske stoffer.

Fysisk helse handler også om fysisk aktivitet. Vi trenger her både aktivitet som får setter i gang sirkulasjon i kroppen, og aktivitet som roer oss så mye ned at vi klarer å lytte til vår indre stemme. Fysisk aktivitet er et skjæringspunkt i forhold til psykisk helse. Fordi når vi trigges inn i følelser hvor vi har vært maktesløse (freeze reaskjoner), mister vi kraften vår, og det som før gikk automatisk kan bli sytsomt og tungt. I slike stuasjoner må en løse den indre floken, før en får tilbake kraften sin. Når dette skjer får en automatisk mer ro i kroppen. Med mange uløste floker er det veldig utfordrende å finne ro slik at ens indre stemme kan trenge gjennom.

Kroppen er slik laget at den søker balanse av seg selv. Derfor kan sykdom oppstå når vi har fortrengt våre floker. Når sykdom rammer er det to motsatte holdninger til hvordan dette forstås og hva en gjør:
1. Noen ser på all sykdom som ledd i en prosess hvor en skal komme tilbake til balanse i seg selv. De vil da spørre seg selv, hva skjedde nå, hva er det eg trenger å lære eller fikse i meg selv for å komme tilbake til balanse. Dette er en holdning som styrker ens helse.
2. Andre har en motsatt holdning. En velger da hjelp som demper plagene, og ser på seg selv som frisk når plagene er dempet/borte, selv om floken som skapte symptomene ikke er løst. Det å ikke ha fokus på å forstå seg selv, men å fortsette å fortrenge egne livserfaringer, en er holdning som svekker ens helse, i det lange løp. Les boken til Gabor Mate, når kroppen sier nei. Den er full av eksempler på sykdom som oppstår hos mennesker som ikke lytter til seg selv. Det å ikke lytte til seg selv er en form for mørke.

Hovedregel når en vil bli helt frisk fra sykdom er at da må en løse den floke som er årsak til at plagene oppstår. Er det feil mat vi spiser, er det dette som må rettes opp, da nytter det lite å trene. Og motsatt er det fortrengte følelser som skaper sykdom, er det disse som må forløses. For de fleste som vil forløse årsak til sykdom, må en gå innover for å finne ubalansen eller blokkeringen.

De aller fleste ubalanser eller blokkeringer handler om uforløste følelser, eller programmeringer som ikke støtter oss, eller at en bærer på energier som ikke er ens egne. Den beste beskyttelse mot å bli bærer av andres energier er å stå sterkt i seg selv.

Både fortrengte følelser og programmeringer er kroppslig forankra. Derfor må vi ha fokus på kroppslige reaksjoner om vi vil endre dem. Når endringen skjer kjennes dette kroppslig, og tegnet på at endringen har skjedd er at en puster friere, har mer energi, tankestress letter, en sover bedre, spenninger og smerter avtar og blir borte. Kort sagt det som var problemet løser seg når en en har løst floken som skapte plagene.

ET TABU HELSETEMA
Dette er et tema som kan være en floke for mange. Det er et tema som det faktisk er tabu å snakke om. Temaet deler befolkningen i to, de som gjør det og de som ikke gjør det. Paradokset er at begge grupper begrunner sitt valg med at dette styrker ens helse. Siden dette er en motsetning kan ikke begge grupper ha rett. I et større bilde er slike tema der for at vi alle selv skal våkne. Og den våkne setter seg inn i begge perspektiver, og velger da det som ressonerer basert på egen erfaring. Husk at kun det som gir lys er sannhet.

Eg satte meg inn i dette tema i 2018, og fant da ut at mange av argumentene var de to grupper enige om. Uenigheten handlet om noe som var essensen for den ene gruppen, og som ble totalt oversett av den andre gruppen.

SPIRITUELLE LOVER GJELDER ENTEN EN HAR HØRT OM DEM ELLER IKKE
Som mennesker er spirituelle, og derfor er universelle lover overornda myndigheters lover. En av de viktige lover her Natural law – naturens lov. denne viser at handlinger ut fra frykt skaper kaos i en selv, og i ens omgivelser. Kaos i en selv kan være sykdom. Handlinger gjort ut fra kjærlighet skaper orden og harmoni, i en selv og i ens omgivelser. Handlinger ut fra aksept og kjærlighet forsterker lyset i oss, mens handlinger vi gjør ut fra frykt skaper mer mørke.

KOMMER SYKDOM INNENFRA ELLER UTENFRA?
En forsker som eg finner veldig interesant er Gaston Naessens. Han fant opp et mikroskop som var mye sterkere enn de mikroskop som brukes til helseforksning i dag. Det Naessens fant var at normale celler gikk gjennom en prosess i 16 stadier fra en frisk celle til en kreftcelle. Det som kunne starte en slik svekkelse av cellen var traumer, stråling, kjemisk forurensing (både gjennom hud og som blir tatt inn i kroppen), ulykker, sjokk, depresjon med mere (1).

Det store spørsmålet som gjelder oss alle er akkurat dette: Er bakterier, virus og parasitter ÅRSAK TIL eller RESULTAT AV sykdom. Nå knyttet til plandemien var dette et stort debatt tema. Vi fikk en stor debatt om virus og exosomer. Spørsmålet var hvorvidt virus var noe smittsomt eller om de var exosomer som var et ledd i nedbryting av celler.

Hva vi velger å tro om dette styrer våre handlinger.
De som mener virus er årsak til sykdom har fokus på munnbind, spirtvask, og avstand.
De som mener at sykdom oppstår innenfra har fokus på å rense kroppen, leve organisk, og å forløse fortrengte følelser.

Min forståelse er at virus er exosomer, og av den grunn ikke smittsomme, Men vi kan likevel bli «syke» når vi er sammen med syke noen ganger. Eg kan ikke forklare denne mekanismen enda, men eg forstår at det har noe med energifrekvenser å gjøre. Den beste beskyttelse er alltid å sørge for at ens eget immunforsvar er på topp.

HANDLER FOR STOR SENSITIVITET OM KJEMISK FORURENSING I KROPPEN?
I boken Den usynlige regnbuen går Arthur Firstenberg gjennom en rekke virkninger som stråling har på kroppen. Han skriver blant annet om pofyriner. Porfyriner er et stoff som er nødvendig for at kroppen skal ta opp oksygen. Men det er også nødvendig for at nervesystemet skal fungere normalt. Her er et sitat fra Firstenbergs bok:

«Når kjemikalier fra miljøet forgifter denne porfyrinbaserte transportveien, hoper overflødige porfyriner som er kjemisk bundet til tungmetaller seg opp i nervesystemet så vel som i resten av kroppen. Dette skaper brudd i myelinkjedene og endrer ledningsevnen, noe som i sin tur endrer spenningen i nervene de omslutter. Hele nervesystemet reagerer da ekstra følsomt på alle slags stimuli, blant annet elektromagnetiske felt. (2). Med andre ord «Giftige kjemikalier og EMF (elektro magnetiske felt) er således synergetiske – de virker i et samspill (3). Og Elektromagnetiske felt svekker stoffskifte slik regnet svekker flammene på et bål (4).

Ingen kan beskytte seg mot den utbygging som nå skjer med wifi og 5G. Vi er alle utsatt for stråling. De som mener som Firstenberg, at dette kan skape helseproblemer, kan likevel beskytte seg og styrke egen helse med å velge mat, kosmetikk og medisinsk behandling som er mest mulig fri for kjemikalier og syntetiske stoffer. Et annet enkelt grep vi kan gjøre er å skru wifi av om natten, samt å kjøpe beskyttelse som en fester på data og mobil. Mitt siste innkjøp er briller som med glass som demper stråling – eg merket umiddelbar effekt ved at eg ikke ble så trett om kvelden.

ER MENNESKE EN MASKIN ELLER EN KRAFTPERSON?
Fagfeltet psykonevroimmunologi ser sammenheng mellom psyke – nervesystem og immunsystem. Forsking innenfor dette feltet viser at vi er aldri ofre for sykdom, det er alltid noe vi kan gjøre for å hjelpe oss selv. Men vi må selv ta dette ansvaret, og hos de fleste skjer oppvåkningen først når en har fått noen plager en gjerne vil gi slipp på. Det er to veier å reagere når livet ramler i hodet på oss, vi kan bli ofre og vi kan bli handlende aktører.

Å leve sannhet betyr å ta dette ansvaret, og å lære det vi trenger å lære. Men skal vi kunne ta valg må vi vite hvilke valg som er mulige. Det samfunn vi lever i tilbyr en forståelse. Den andre forståelsen av hva som gir helse er der, men en må lete litt selv for i finne denne kunnskapen. Den enkle oppskriften er å starte med eget liv, starte med å bestemme seg for å løse det som plager en i hverdagen.

Traumer er hendelser som overveldes oss. Å være fanget i traumereaksjoner betyr at vi tolker nåtid i lys av noe som skjedde i fortid (5). Dette skjer fordi det er noen følelser knyttet til det som skjedde som fortsatt overvelder oss, og som fortsatt trigger oss. Brogan sier også at vår smerte er vår største læremester, og at denne gir oss mulighet til å bli oss selv fullt ut (6). Å forløse egne traumer er en sann vei til en kroppslig levende spiritualitet.

Å TA BEVISSTE VALG
Eg har gjort mange dumme valg, de fleste har gjort det samme. Heldigvis er det mulig å velge annerledes når en forstår mer. Det som utgjør en forskjell i kroppen er at en må vise seg selv at dette mener eg. Personlig har en mange ganger erfart at det å fortelle andre min sannhet er bryteren som skaper endring. Å bare tenke at dette vil eg, har langt mindre kraft. Vi må leve sannhet om vi vil utvikle kroppens evne til å gjenkjenne sannhet i kroppen.

KVANTEFYSIKK
For meg ble det en vekker da eg forstod kvantefysikken, og forstod at vi ALLTID kan hjelpe oss selv til et bedre liv. Spørsmålet som kommer til oss er: hvorvidt vi er en person som vet en har kraft til å gjøre endringer i livet om det trengs, eller lar en skjebnen rå. Mitt ståsted er at vi har kraft til å endre det meste, men vi må selv åpne opp for denne kraften.

Velkommen til samtaler om kurs på Sofiasenteret, om du ønsker å lære mer. Sofia betyr din indre visdom.

Onsdag 27 mars 2024.
Hildur Vea, PhD og traumeterapeut.

Litteratur:
1. Christopher Bird,1991. The percecution and trial of Gaston Naessens. The true story to suppress an alternative treatment for cancer, AIDS, and other imunnology based diseases. Side 9.
2. Arthur Firstenberg, 2018. Den usynlige regnbuen. Historien om elektrisitet og livet. Side 176.
3. Arthur Firstenberg, 2018. Den usynlige regnbuen. Historien om elektrisitet og livet. Side 183.
4. Arthur Firstenberg, 2018. Den usynlige regnbuen. Historien om elektrisitet og livet. Side 187.
5. Kelly Brogan, 2019. Own your self. Side 59.
6. Kelly Brogan, 2019. Own your self. Side 70.