Hva betyr det å jobbe med seg selv?

Publisert 5. februar 2024

Sagt enkelt betyr det å jobbe med seg selv å integrere egne erfaringer. De erfaringer som en trenger å integrere er hendelser som når de skjedde overveldet en følelsesmessig. Slike erfaringer forsvinner ikke, de ligger i den delen av psyken som kalles underbevissthet. Tegn på at en har slike fortrengte erfaringer er stress, tankekaos eller tanketåke, indre uro, spenninger, smerter, manglende energi, eller at en ofte opplever at følelser eller tilstander kommer igjen og igjen.

Utfordringen for oss alle, er at det som ligger lagret i underbevisstheten vet vi ikke at er der. Vi må derfor gå veien via våre plager, og se hva de handler om, for å komme i kontakt med det som skaper stress i våre liv. Når en har mange uintegrete erfaringer i sin underbevissthet er det vanskelig å finne indre ro, og ofte vil en plages av sykdommer eller ulykker, eller tilstander i seg selv som sliter en helt ut.

Vi har alle en del i psyken som beskytter oss mot den smerte som vi opplevde når vi lagret det som var for vanskelig for oss. Dette kalles forsvarsmekanismer eller overlevedeler. Våre overleve deler er særdeles gode til å passe jobben sin, og mange har overlevedeler som blokkerer for å komme i kontakt med de følelser som en trenger å forløse for å bli fri. Når dette skjer, er det umulig å løse opp i indre floker alene.

Å jobbe med seg selv betyr å integrere de erfaringer som ligger i ens underbevissthet. Noen tenker en skal ikke grave i det gamle. Eg tenker dette er noe en velger selv, det har en pris å grave og en pris og la dette være. Graver en opp gammel smerte, vil det smerte mens en går gjennom bearbeidingsprosessen. velger en å la være å ta tak i dette, vil det som ligger i underbevisstheten komme til overflaten i form av stress, uro, sykdom og plager. Ingen kan skru «denne motoren» av. Sjelens kraft virker i oss enten vi tror og vet vi har en sjel, eller vi avviser denne kraften, som er kjernen vår.

En av de første ting vi møter på når vi jobber med oss selv er at vi oppdager at vi alle har tilgang til tanker, følelser og handlinger som kommer fra to ulike steder i oss. Vi kan kalle det ego og sjel, eller høyre og venstre hjerne bevissthet for de som foretrekker vitenskaplige begreper. Det er avgjørende viktig å forstå denne forskjellen, fordi vi løser bare opp våre plager eller integrere våre erfaringer når dette sjer ut fra sjelen, eller høyre hjerne bevisstheten.

Gjennom enkelttimer eller workshops i systemisk samtale lærer en om denne forskjellen via å knytte en dypere kontakt med seg selv. Målet med personlig arbeid er ikke noe annet enn at en skal bli seg selv fullt ut. En skal forene indre splittelser, og gi slipp på tanker, følelser, og ansvar som ikke er ens eget. Dilemma vi alle møter er: vi må gjøre det alene, men vi kan ikke gjøre det alene.

Velkommen til Sofia senteret. Her er en lenke til vår booking side.

Når vi er stressa, fyker rundt for å rekke alt mulig, er det mange som mister kontakt med seg selv på veien. Og da er det veldig lett å ta dårlige valg.

Første bud for de som vil leve egen sannhet, er å roe ned, slik at en kan høre når ens sjel snakker til en, slik at en fange opp de subtile tegn som sjelen bruker når den guider og navigerer oss.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI!
VI HAR ALLE SVAR VI TRENGER INNI OSS.
VI FINNER DEM, NÅR VI SØKER INNOVER.

Veavågen den 5. februar 2024.
Hildur Vea, PhD
Doktor i folkehelsevitenskap og traumeterapeut.