Forskjell på behandling og helbredelse

Publisert 3. februar 2024

Begrepet behandling er veldig vidt definert. Det omfatter metoder som igangsettes for å fjerne eller lette symptomer. Men det brukes også om metoder som kan fjerne årsak til sykdom. En behandling som forskning viser at virker kan derfor være noe som letter litt på symptomene. Det trenger ikke bety at en blir frisk.

Ordet helbredelse er klarere definert. En er helbredet når en blir frisk fra sykdom. I dette begrepet har resultat av metoden stor betydning, fordi ingen er helbredet om de ikke gjenvinner sin helse.

I samfunnet er vi opplært til å tenke at behandling og ikke helbredelse. Ordet helbredelse blir av mange assosiert med healing eller forbønn, med andre ord metoder som er rent metafysiske. Personlig tror eg på metafysikk, men eg tror ikke at andre kan gjøre en frisk. Den jobben må en gjøre selv. Metoder er der for å hjelpe oss å finne tilbake til oss selv. Det er kun vi selv som kan forløse egne følelser, endre måten vi tenker, og handle i samsvar med oss selv. Dette er de tre mest effektive metodene eg kjenner til når en skal fikse seg selv, helbrede seg selv.

Det som i alle år har undret meg, at så mange mennesker søker behandling og ikke helbredelse når sykdom rammer. Min interesse for tema startet for alvor når eg selv møtte veggen, og opplevde av den behandling eg fikk tilbudt ikke kunne helbrede meg. Eg var den gang ikke villig til å bli uføretrygdet i en alder av 45 år. Eg ville bli frisk, og derfor måtte eg søke nye løsninger. Den store hemmeligheten er at vi har alle svar vi søker i oss selv. Det er i levd liv, våre egne erfaringer svarene vi søker ligger. Sykdom betyr for meg i dag at vi må ta tak i oss selv, det er noe vi må lære om vi vil bli friske.

Kunnskap basert på en helhetsforståelse av oss som mennesker og hvordan vi fungerer er like forskningsbasert som detaljkunnskap om behandling av mennesker. Forskjellen ligger i det fokus vi har. Når eg tok doktorgrad i folkehelsevitenskap lærte vi at det å styrke helse er noe annet enn å bekjempe sykdom. Teori om det som styrker helse samsvarer med kvantefysikk, og en helhetlig forsåelse av kroppen. Her søker en at kroppens celler skal fungere optimalt, fordi kroppen kan helbrede seg selv når vi legger til rette for dette. Teori om å bekjempe sykdom bygger på naturvitenskap, og en detaljkunnskap om kroppen. Her er fokus å fikse deler i mennesket, en tekning som ligner på at menneske fungerer som en maskin.

HVA BETYR EN HELHETLIG FORSTÅELSE AV OSS SOM MENNESKER?
En helhetlig forståelse av kroppen betyr at en ubalanse et sted forplanter seg og skaper flere ubalanser. Vi er en helhet hvor alt påvirker alt. Årsak som skaper symptomer kan handle om noe annet enn de symptomer som viser seg. Derfor vil et «styrke helse fokus» søke årsak. Fordi når en retter opp i det som skaper ubalanse (= årsaken) vil symptomene og plagene naturlig løse seg opp. Og løse opp årsak er faktisk det eneste som gjør at en kan bli kvitt sine plager.

Mitt fagområde er psykoterapi. Eg jobber med menneskets psyke. Kvantefysikken viser at all ubalanse i menneske starter her. Det starter i menneskets bevissthet. All skapelse starter med en tanke, en forståelse, et ønske om noe en vil (eller noe en vil unngå).

Utfordringen vi alle møter er at vår bevissthet har to lag: vanlig bevissthet og underbevissthet. Og siden vår underbevissthet er skjult for oss, er det ikke lett for mennesker å se årsaken til egne floker. Vi trenger derfor metoder som gir oss tilgang til informasjon som ligger i underbevisstheten om vi skal finne årsaken her. Eksempler på slike metoder fra Sofiasenteret er systemisk samtale og QHHT (kvante healing hypnose teknikk).

De som søker helbredelse, er opptatt av å bli kjent med seg selv. De søker å bli venn med egne kroppsreaksjoner. De søker en indre trygghet, en trygghet som tillater at kroppslige reaksjoner er gjenkjennbart. Da kan den energi følelser har flyte fritt i kroppen. Følelser er viktige, de er vårt kompass. De er der for at vi skal forstå hvordan vi opplever noe, hva vi skal velge, hva som er rett for oss å gjøre. Mister en kontakt med følelser er det ikke enkelt å gjøre valg som styrker en selv.

Ofte starter floker i psyken med at vi ikke kan være den vi er. Det kan skyldes traumer som gir fortrengte følelser, noe som gjør at vi mister oss selv. Det kan også skyldes oppdragelse, hvis denne inneholder programmeringer som skader oss. Veien tilbake til helse, til den tilstand hvor kroppen balanserer seg selv er for mange akkurat dette: å lære å forløse fortrengte følelser samt å endre programmeringer som svekker oss. Neste utfordring er at vi klarer ikke dette alene før vi har lært det. Og for mange sitter det dypt inne og erkjenne at en må søke veiledning for å bedre forstå seg selv. Mange har en tendens til å utsette, sette det å søke hjelp på vent litt, og så blir litt til dager, uker og år.

Hos de fleste handler det ikke om vond vilje, en forstår bare ikke at det finnes hjelp, noen som kan hjelpe, siden en har prøvd alle tiltak som er innenfor naturvitenskaplig behandling. Eg var heldig, for meg tok det bare 6 måneder å forstå at «den vei eg gikk på ikke førte til det sted eg ønsket å gå». De fleste mennesker er ikke klar over den totale forskjell i holdning til seg selv som ligger i de to ulike paradigmene: styrke helse og forebygge sykdom.

Vi er en helhet! Det er snart 25 år siden eg forstod at samtaleterapi er nyttig uansett hva en feiler. Fordi samtaler for å forstås seg selv reduserer egne stressreaksjoner. Og stress gjør at en ikke slapper av, og da kan ikke kropppens immunsystem virke optimalt. Fortrengte følelser skaper blokkeringer i energi flyten, og da vil kroppens organer og vev ikke få nok næring, væske, oksygen eller mineraler. Kort sagt alle fysiologiske prosesser forstyrres når blod og energiflyt er blokkert (jamfør freeze reaksjoner i nervesystemet).

Veier til helbredelse er varierte. Felles er at en må løse den floken som skaper ens vansker om en vil bli frisk igjen. Metoden en velger er en hjelp på den indre reisen. Når en får løst en spenning vil de fleste forstå mer, se klarere, ha mer energi til noe de vil gjøre.

Min erfaring som psykoterapeut er at floker kan handle om:
mangler kontakt med egne følelser, med seg selv (vanlig reaksjon på traumer, kriser, det å ikke få dekke omsorg og støtte i barndommen). Når vi trigges, er det vanligvis slike fortrengte følelser som aktiveres.
en er fanget i en skjult dynamikk en ikke kommer ut av. Selv om dette er et ukjent tema, kan en være stuck her. Dynamikkene er:
Mor-barn fellen ( å være et uønska barn).
Offer – overgriper dynamikk (relasjoner hvor en part snur sannheten på hodet, skaper en skyldfølelse som er nesten umulig å bli fri fra selv om en vet en ikke har gjort noe galt).
Innviklinger (bærer av andres følelser, problemer, ansvar, rusavhengighet, suicidale tanker)
Partentifisering (barn tar det ansvar en av foreldre ikke tar).
Dramatriangelet har tre roller. Et offer, en redder og en overgriper. De tre personene bytter på de ulike rollene.
lever sammen med mennesker hvor en ikke kan være seg selv, si hva en mener, gjøre som en vil. Vi kjenner alle dette ubehag når vi må ta oss sammen, spille roller sammen med andre fordi vi er redde for å bli avvist om vi er oss selv. Det at egne meninger ikke får komme til uttrykk er ekstremt skadelig, det gir et kronisk stress som igjen fører til symptomer og sykdom. Vi blir syke når det ikke er rom for oss selv i eget liv.
lever ut programmeringer som ikke er egen sannhet (kan være andres sannhet). Når vi lever i samsvar med noe vi er uenig i, opplever vi stress. Når dosen stress overstiger en usynlig terskel, kommer symptomer og sykdommer.
en har med seg noe uløst fra tidligere liv, noe en skal mestre i dette livet. Heldigvis løser vi floker fra tidliger liv på samme måte som vi løser floker fra dette livet.
en er innviklet eller identifisert med andre. Dette er en ubevisst prosess hvor en lever ut en annen persons skjebne ubevisst. Ofte er det personer i egen familie (forfedre), men det kan også være energier til personer en ikke kjenner.

Årsak kommer alltid før reaksjon og diagnose. Å blande sammen diagnose med årsak kan gjøre at en mister det store perspektivet. Hvis en søker å styrke helsen, er det avgjørende at en retter sitt fokus på mot årsak, mot det som er skjult, om en vil bli helt frisk.

En metoden som er gull når en skal lete etter årsak til ens plager er systemisk samtale (konstellasjoner). I denne metoden guides en av en kroppslig sannhet. Dette betyr at det er kun det som fører til fysisk endring i kroppen til klient (alkymi), som er sannhet, Systemisk samtale er en fenomenologisk metode. Fenomenologi betyr læren om det som er. Vi larogså klientens kroppsreaksjoner guide oss, skritt for skritt frem mot en løsning. Løsning er at kroppen faller til ro (kroppslig sannhet).

Det er ikke mulig å forstå hvordan systemisk samtale virker med å lese om den. Er du interessert i å lære mer er du velkommen til workshop. På alle våre workshop kan en komme delta på fredagen for å kjenne på om det ressonerer, høre teori og se et arbeid. Velger en å ikke delta resten av helgen, betaler en ikke noe. Blir en hele helgen betaler en vanlig pris.

VELKOMMEN TIL Å SØKE HJELP FRA SOFIASENTERET
På Sofiasenteret tilbyr vi samtaler og workshops for de som vil møte seg selv, bli kjent med seg selv. Essensen er å bygge en trygg kjerne, noe som vi kun kan gjøre med å integrere egne erfaringer. Du kan lese mer om trygg kjerne modell på vår nettside.

Eg har erfaring siden 2009 med samtaleterapi. For floker i psyken trenger vi hjelp fra andre for å komme bakenfor vårt eget forsvar. Her er et ordtak som beskriver dette: vi må gjøre det alene, men vi kan ikke gjøre det alene. Det ligger en motsetning her vi må ta på alvor. Selv om vi har alle svar inni oss, trenger vi hjelp til å sortere og komme dypere i oss selv, i starten.

Gullet er at det meste lar seg fikse om en er villig til å lære hvordan en gjør det.

Velkommen til samtale på Sofiasenteret eller i Bergen, eller online.
Det er mange som sier at livets først snudde når de våget å gå på workshops.

Her er lenke til info og booking av time eller workshops

Takk til deg som deler min faglig reflekjon.

Veavågen 3. feb 2024.
Hildur Vea, PhD
Doktor i folkehelsevitenskap og traumeterapeut.