Ut av en trigger-loop

Publisert 2. februar 2024

En trigger-loop er når en trigges igjen og igjen inn i samme følelse/tilstand, og en ikke vet hvordan en selv kan komme seg fri. Når vi trigges havner vi i automatreaksjoner, og vi mister kontakt med de sunne delene i vår psyke. Indre ro ersattes med uro og ubehag, og så bruker en timer, dager på å finne tilbake til seg selv. Og plutselig er en trigget igjen.

Å bli trigget er veldig ubehagelig. Vi kan trigges inn i de fleste følelser og tilstander. Noen trigges inn i frustrasjon eller sinne, andre trigges inn i angst og frykt reaksjoner, andre igjen trigges inn i håpløshet og utmattelse, andre igjen inn i triste følelser og tanker.

Det som skjer når vi trigges er at en situasjon i nåtid vekker til liv følelser eller tilstander vi har fortrengt. Det som er fortengt er borte fra vår bevissthet. Derfor er det lett å la seg forvirre her, noe mange gjør. De opplever triggeren som problemet. Det oppstår lett forvirring og kaos i relasjoner hvis den person som trigges forsøker å ta kontroll på situasjonen (som er egne følelser), med å dempe/kontrollere triggeren (andre personer, tema). Uansett hvor mye en kan manipulere og kontrollere andre til å ikke være seg selv, kan en aldri klare å stoppe egne trigger følelser/tilstander på denne måten. Det eneste som kan stoppe egen trigger-loop er å forløse egne følelser knyttet til egne erfaringer.

Når vi skal løse oss selv fra en trigger, er det tre fokus vi må skille mellom. Det enkleste fokus er selve triggeren, den er kjent for alle. Dette er den minst viktige delen i «regnestykke». Da den ikke løser noe som helst.

En del av løsningen er å bli bevisst på hvilke kroppslige reasksjoner triggeren gir (følelser,uro, muskelspenninger, tankstress etc). Disse noteres nøye ned på et ark. Det svarer seg ikke å slurve her, fordi denne prosessen er veldig viktig.

Når en har dannet seg et klart bilde av hvordan en selv reagerer når en trigges, kan en spør seg selv – hvillke andre situasjoner i mitt liv, eller i min famiilie er disse følelsene naturlige. Dette er den tredje delen, som er viktig for de som vil løse seg fra triggeren. Når en husker på rett episode vil det vanligvis oppstå en kroppslig reaksjon, en forstår da at det er denne hendelse triggeren handler om. Dette er det som kalles den kroppslige sannheten. Når en finner frem til hvilken hendelse triggeren handler om, er det denne hendelsen som en trenger å forløse/bearbeide.

Hvis en selv ikke er i kontakt med egen kropp på et dypere plan, trenger en hjelp fra en terapeut som «kan følelser». En terapeut som er like avstengt som en selv i forhold til følelser, er vanligvis til liten hjelp (personlig erfaring). De kan være koselige å snakke med, men mangler evnen til å se og å gå dypere. Terapeuter kan også trigges (gå over til automatreaksjoner), og de kan ha blinde felt (uutforska deler av egen psyke). Stol på din intuisjon når du velger terapeut.

LITT OM FØLELSER
Våre følelser er på to ulike lag i psyken. Overflatefølelser er de vi lett har kontakt med. Vanligvis når en trigges er det overflate følelser en er i kontakt med. Vi kaller også slike følelser for overlevefølelser fordi deres jobb er å holde borte fra psyken følelser som smerter mer, som er enda vanskeligere å forholde seg til. Dette er de dype følelser i psyken. Når vi kommer i kontakt med dype følelser skjer det en kroppslig endring. Dette som kalles alkymi i trygg kjerne modell. Den kroppslige endringer skjer når energien (livkraften) igjen kan flyte fritt i et område som har vært avstengt.

# Å forløse følelser handler alltid om å forløse de dype følelser.
# Vi kan ikke forløse dype følelser bare ved å snakke om dem, vi må føle dem, kjenne energien fra følelsene i kroppen
# Å forløse følelser handler derfor om å bli venn med egne kroppsreaksjoner.
# Så lenge en trigges enten det er inn i ubehag, utmattelse, håpløshet, any thing, så har en noe uløst i seg selv.
# Kun den som eier følelsen som trigges, kan forløse denne.

EKSEMPEL:
Tenk deg en situasjon hvor en person trigges fordi en føler at en ikke blir sett, men blir tatt for gitt av en partner. Dette kan vekke til liv følelser fra barndom hvor en kanskje ikke ble sett av mor og eller far. Det er disse barndomsfølelser som en må forløse for å komme ut av trigger loopen. Hvis en bytter partner, vil alle de kommende partnere på sikt trigge samme smerte.

Situasjonen kan også være en reell situasjon, at en ikke blir sett av sin partner. Selvsagt kan en ta opp situasjonen med partneren, men vanligvis er det dype programmeringer som ligger i oss, og de er ikke enkle å endre på en to tre. En har i vanskelige situasjoner alltid tre valg: bli, endre seg selv eller gå. Samtaleterapi er nytttig i slike situasjoner, både for å løse opp i følelsene som hele tiden blir trigget, men også for å bli tydeligere selv på hva en vil.

På Sofiasenteret tilbyr vi samtaler og workshops til mennesker som ønsker å forstå seg selv og andre bedre, som ønsker å endre noe som smerter eller saboterer i eget liv. Husk at alt du lærer gjennom enkelttimer eller på workshops er teknikker som du selv enkelt kan fortsette med hjemme. Eg ser at de som begynner å praktisere på egenhånd, for eksempel teknikken med å stå på sko, har en raskere progresjon i forhold til å det å bli kjent med seg selv.

Ordet terapi i samtaleterapi er misvisende, fordi terapi gir assosiasjoner til å fikse noe. Som om noe er galt. Mange strever med dette, at en tenker det må være noe galt med meg siden eg har det så vanskelig. Dette vekker skam. Skam er en følelse vi helst vi skjule for andre, og på denne måten kan den hindre mennesker i å søke hjelp.

Den vanligste ubalansen eg treffer på er mennesker som ikke lytter til seg selv, ikke er i kontakt med egne sanne følelser. Dette merkes i form av tankestres, uro spennnger. Det gir en uutholdelig følelse det å ikke leve sitt eget liv. Det å oppleve seg styrt og manipulert av andre. Det å oppleve at en ikke har valg. De sunne delene i vår psyke har alltid valg. Når vi er i ubalanse opplever vi at vi «må».

Til deg som vil ut av trigger loopen:
1. Bestem deg for at du vil møte de følelser som skaper trigger loppen.
2. Søk hjelp hos noen som kan hjelpe, stol på intuisjon når du velger hjelper.
3. Gi deg selv den tid det tar. Se på dette som en gave du gir deg selv.
4. Når du er i mål, vil du kjenne på friheten det er å ikke trigges lenger.

Denne friheten gjør også at du ser klarer hva som skjer i dine relasjoner, i ditt liv. Da blir det lettere å ta gode valg som styrker deg.

OM HJELP FRA SOFIASENTERET
På Sofiasenteret tilbyr vi samtaler og workshops for de som vil møte seg selv, bli kjent med seg selv. Essensen er å bygge en trygg kjerne, noe som vi kun kan gjøre med å integrere egne erfaringer. Du kan lese mer om trygg kjerne modell på vår nettside.

Eg har erfaring siden 2009 med samtaleterapi. For floker i psyken trenger vi hjelp fra andre for å komme bakenfor vårt eget forsvar. Her er et ordtak som beskriver dette: vi må gjøre det alene, men vi kan ikke gjøre det alene. Det ligger en motsetning her vi må ta på alvor. Selv om vi har alle svar inni oss, trenger vi hjelp til å sortere og komme dypere i oss selv, i starten.

Når en finner en terapeut som rommer livet som det er, åpner dette for at en selv også kan åpne egne luker inn til levd liv. Inn til erfaringer som bare skaper trøbbel så lenge de får ligge i fred, fordi de sender signaler (symptomer) til eieren hele tiden. Signalene forteller: dette må du fikse. Gullet er at det lar seg fikse om en er villig til å lære hvordan en gjør det.

Tenk enkelt:
1. klarer eg å fikse triggeren med det eg vet i dag? (sjekk hvor lenge du har hatt triggeren)
2. Hvis nei, søk hjelp.

Velkommen til samtale på Sofiasenteret eller i Bergen, eller online.
Også varmt velkommen til kurs og workshops. Her er lenke til info og booking av time eller workshops


Takk til deg som deler min faglig reflekjon.

Veavågen 2. feb 2024.
Hildur Vea, PhD
Doktor i folkehelsevitenskap og traumeterapeut.