Å romme seg selv

Publisert 1. februar 2024

Å romme seg selv handler egentlig om å romme egne følelser.
Å romme egne følelser betyr å erkjenne egne erfaringer.
Det handler med andre ord ikke om å tro på noe utenfor en selv, som for eksempel ånder eller energier.

Spiritualitet kan forstås som ren ånd eller energi, som noe utenfor en selv.
Det kan også forstås som noe konkret, fysisk, noe en opplever i seg selv.
Sofiasenteret forstår spiritualitet som en praksis hvor en integrerer egne følelser, egen livskraft i vår fysiske kropp. Dette utelukker ikke at en ikke kan ha oppleveleser utenfor kroppen. Men det er opplever I KROPPEN som endrer oss innenfra.

Mennesker med kontakt med engler og spirits kan være like kaotiske i psyken som de som har stengt av for egne følelser. Vi har et uttrykk som rommer denne tilstanden, og det er spirituell bypass. Det en bypasser er å oppleve egen spirit (sjel, høyere selv) i egen kropp.

Grounded spirituality, eller jorda spiritualitet på norsk, er en praksis som endrer oss innenfra. Å romme seg selv som betyr å erkjenne egne erfaringer som de var. Når vi åpner for å integrere egne følelser i egen kropp, møter vi på egne spirituelle krefter som kalles sjel og høyere selv. Dette er deler av mennesker enten vi er bevisst på dem eller neglisjerer dem.

Å romme seg selv betyr å bli kjent med seg selv. Det betyr også å bli kjent med egne energier i kroppen. Som mennesker har vi tilgang til tanker og følelser både gjennom vår høyre hjerne bevissthet og vår venstre hjerne bevissthet. Tanker og følelser fra høyre hjerne bevisstheten er dypere i oss, og vi må roe ned for å komme i kontakt med vår intuisjon og våre sanne følelser (de følelser som gir slipp når de erkjennes og uttrykkes). Tanker og følelser knyttet til vår venstre hjerne bevissthet er noen ganger nyttige, andre ganger skaper de stress og holder oss fast i noe vi egentlig vil ut av. Tanker fra venstre hjerne bevisstheten er våre automatiske tanker. Følelser knyttet til venstre hjerne bevisstheten er vanligvis de følelser vi har lett for å være i kontakt med, og som kommer tilbake hele tiden, uten at de forløses.

Å romme seg selv betyr å bli kjent med og å kunne skille fra hverandre hva som er tanker og følelser som støtter oss og som vi kan stole på, og hva som er tanker og følelser som saboterer for oss.

Når vi erkjenner egen erfaringer er det ikke nok å forstå hva som skjedde med «hodet». Forløsning av fortrengte erfaringer skjer når vi forstår «med hjertet» eller kroppen hvordan vi selv opplevde det som skjedde. For at dette skal skje, må vi være åpne for at energien i følelsen kan flyte fritt i kroppen. Vi må derfor tåle og kjenne på de energier som følelser har. På sikt er dette gull, fordi følelser er en av måtene vår kjerne (sjel, høyere selv) snakker til oss. Og skal vi leve fullt ut den vi er, er vi nødt for å ha kontakt med disse delene i oss. Lytter vi ikke til oss selv, er det lett å ende opp med dårlige valg og helseproblemer.

Se rundt deg hvor mange av de som strever med helsen er mennesker som er åpne for å akseptere seg selv og andre fullt ut, som er fyllt av den kjærlighet som er i oss, når vi skreller vekk det somstenger for denne kraftkilde i oss selv. Sann kjærlighet er ikke grenseløs, en grensesetter uten å tråkke på andre.

De dårlige valg som har størst konsekvenser for oss er valg av partner, eller det å ikke sette grenser eller å leve eget liv. Og det er først når en åpner opp for seg selv, åpner for å romme seg selv, at en forstår at noe i en selv har forsøkt å guide en hele tiden. De fleste kan erindre røde varsellamper i situasjoner hvor de har tatt dårlige valg. Noe i en selv sa: nei, stopp, ikke gjør det, og så valgte en å ikke lytte til dette.

Å romme seg selv betyr å bli kjent med seg selv. Det enkleste vi gjør er å lytte til pusten. Hos de fleste vil denne fortelle om en er på rett kurs i livet eller ikke. Når vi er trygge, er vi avslappa og da puster vi fritt og uanstrengt. Når vi ikke rommer egne følelser eller har motstand mot noe vi har sagt ja til, vil de fleste merke at en ikke lenger puster fritt.

Mange av våre erfaringer er lagret dypt inni oss. Noen hevder at en skal la dem ligge i fred. Utfordringen for de fleste mennesker er imidlertid at vår kjerne (sjel, høyere selv) er en slags motor som søker balanse. Dette er en «motor» vi ikke kan skru av. Vi kan ignorere, benekte og fortrenge, men ikke skru av. Vi merker at denne «motoren» er på gjennom symptomer og plager. Og selv om den indre reisen kan ta år, er det stadig flere som forstår at de er her på jorden for å leve eget liv, og at de har selv ansvar for å fikse seg selv når de ser at de saboterer seg selv.

Sabotørtanker er ofte knyttet til barndommens programmeringer og reaksjoner etter traumer. Uløste tramer gjør at vi gjentar mot oss selv de handlinger/tenkning som traumeovergriper gjorde. Programmeringer er de mønstre, de maler vi har for tenkning og relasjoner. De fikk vi i oppveksten. Vi laster inn psyken ( med alle ubalanser) fra våre foreldre de første 6-7 leveår.

Når mennesker har åpnet opp for å erkjenne og integrere egne følelser, er en klar for å endre sabotørene til ressurser som styrker en selv. Dette er noe av det vakreste med terapi, at det som var et uløselig og uutholdelig problem, kan gjøre seg sterk som en okse, gla som en hund og fri som en fugl.

På Sofiasenteret tilbyr vi samtaler og workshops for de som vil møte seg selv, bli kjent med seg selv. Essensen i trygg kjerne modell er at vi bygger en trygg kjerne i oss selv kun med å integrere egne erfaringer. Du kan lese mer om trygg kjerne modell på vår nettside.

Erfaring siden 2009 med samtaleterapi er at vi trenger hjelp fra andre for å komme bakenfor vårt eget forsvar. Dette ordtaket dekker essensen i det å endre seg selv: vi må gjøre det alene, men vi kan ikke gjøre det alene. Det ligger en motsetning her vi må ta på alvor.

Når en finner en terapeut som rommer livet som det er, åpner dette for at en selv også kan åpne egne luker inn til levd liv. Inn til erfaringer som bare skaper trøbbel så lenge de får ligge i fred, fordi de sender signaler (symptomer) til eieren hele tiden. Signalene forteller: dette må du fikse. Gullet er at det lar seg fikse om en er villig til å lære hvordan en gjør det.

Velkommen til samtale på Sofiasenteret eller i Bergen, eller online.
Også varmt velkommen til kurs og workshops. Her er lenke til info og booking av time eller workshops

Takk til deg som deler min faglig reflekjon.

Veavågen 1. feb 2024.
Hildur Vea, PhD
Doktor i folkehelsevitenskap og traumeterapeut.