«Nå går det ikke lenger, dette vil eg ut av»

Publisert 18. oktober 2023

Flere som søker hjelp sier: «nå går det ikke lenger, dette vil eg ut av». Eg vil ha tilbake et vanlig liv. Eg vil lære hvordan en kan hjelpe meg selv tilbake til en hverdag som ikke er styrt av problemer.

Når en vil endre seg selv, er det ofte en varig endring en søker. En vil tilbake til balanse, en vil løse seg fra blokkeringer som hindrer en i å leve slik en ønsker. Men hvordan få dette til?

Det vanskeligste med slike ubalanser eller blokkeringer er vanligvis at vi ikke er klar over dem. Vi trenger oftere hjelp til å avdekke hva som egentlig er problemet, enn til å løse det. Fordi løse egne floker kan vi faktisk kun gjøre selv. Det er kun vi selv som kan kjenne egne følelser på kroppen.

Teoretisk må vi først bli klar over det mønster vi lever som ikke fungerer for oss, før vi kan endre dette. Noen ganger når en ikke er så nøye med å dekke egne behov kan det handle om at en har opplevd at ens egne behov ikke ble dekket når en var barn. I slike situasjoner må en ta et oppgjør med seg selv i forhold til barndommen, for å ivaretar seg selv. Slike oppgjør trenger ikke involvere andre mennesker. Tvert imot vil det å klandre andre ikke føre til noe godt. Det er ens egne følelser som skal aksepteres. Og en må unngå offer feller, da dette er en stuck posisjon, som på sikt tapper en selv for energi.

Å ta et valg om å endre seg selv, har mye kraft. Men en ser ofte at mennesker ikke klarer å ta dette valget før bunnen er nådd. Siste utvei er å bite i det sure eplet. Enten det gjelder skilssmisse, flytte, skifte jobb, eller ta andre grep som smerter i eget liv. Når valget er tatt om å styrke seg selv, leve livet slik en egentlig ønsker å leve det, åpner ofte mulighetene seg. En ser en har mer kraft enn en trodde, det meste er mulig. En ser også nye muligheter, som var skjult tidligere. Det er noe i ordtaket om at en dør må lukkes, før en ny åpner seg.

Veavågen den 18. okt 2023.
Hildur Vea, PhD