Er manifestasjon så enkelt som det hevdes?

Publisert 18. oktober 2023

For å forstå hvordan manifestasjon fungerer brukes metaforen å bygge hus. Det som er enkelt når en vil bygge et hus, er å gå til en butikk og handle inn sag, spiker, hammer og annet verktøy som en trenger. På samme måte er verktøyet innenfor meditasjon vår egen tanke. Vi må lære å bruke vår egen tanke, dette er verktøyet, og kanskje den enkle delen.

Men skal det bli hus trenger en mer enn hammer og spiker. En trenger blant annet en tegninger. Overført til manifestasjon er dette prosessen hvor lærer å forstå hvordan vi som menneske fungerer. Skal vi bruke vår tanke for å manifestere, må vi kjenne forskjell på høyre og venstre hjerne bevissthets tankene, ellers er det fort gjort å trø feil her.

Vi må også forstå hvordan vi som menneske fungerer. Et menneske består av en fysisk kropp og en energikropp. Fjerner vi energien, livskraften, har vi et dødt menneske. Og fjerner vi den fysiske kroppen, og beholder energikroppen har vi et spøkelse. Vi må med andre ord beherske og forstå både mennesket som energi og mennesket som fysisk kropp.

Kvantefysikken viser at den minste delen i oss er en kvante. Denne kan både vise seg som en bølge (energi, følelse) eller som materie (fysisk kropp). Den fysiske kroppen består av ca 53 trillioner celler. Og alle celler består av ioner, molekyler, en cellekjerne og en cellemembran. Biofotoner er små molekyler som inneholder energi og som passerer inn og ut av cellemembranen. Det foregår hele tiden en utveklsing inni cellen av ioner og atomer inn og ut av cellemembran. På denne måten får cellen næring og oksygen, samtidig som avfallsstoffer fjernes.

På samme måte som hver celle har en grense, en cellemembran, har vår kropp en slik grense. Kroppens grense er huden vår. Men energikroppen våre er større enn den fysiske kroppen. Rundt den fysiske kroppen har vi et auralag, dette kalles også plasma eller eter laget. Innenfor dette laget er det også ioner og molekyler. Dette laget kalles også det sorte hull, sort materie.

Vi kan avlese informasjon innenfor dette feltet. Når noen er nærmere enn 2 meter, kan man ofte merke andres sinnsstemninger. Vi kan også tappes helt for energi når vi er sammen med noen som ikke produduserer egen energi, når de kommer inn i vårt plasma felt. Dette vet vi fra hverdagen, når vi er slitne, orker vi ikke andre mennesker tett på, fordi vi tappes så lett.

Så kommer det viktige som har betydning for manifestasjon.
Summen av vår energi, har en energifrekvens.
Vår energi er hentet fra både fysisk kropp og energikropp.
Siden energikroppen strekker seg lengre enn vår fysiske kropp, kan vi merke at vi har mer kraft til å manifestere når vi er sammen med andre som har høy energifrekvens. Og motsatt, vi kjenner alle til mennnesker hvor tanken på å meditere er umulig når de er i samme rom.

Vår energifrekvens er summen av oss selv.
Jo mer våre liv er styrt av frykt og løgn (også livsløgn), jo svakere energifrekvens har vi.
Jo mer våre liv er styrt av kjærlighet og sannhet, jo sterkere energifrekvens har vi.
Dette er viktig, fordi det er denne balansen i oss selv, mellom å være styrt av frykt eller kjærlighet, eller å være styrt av løgn eller sannhet som er kroppens magnet som vi manifesterer ut fra.

Magnetet gjør at vi tiltrekker oss det som er i vår underbevissthet. De som ønsker evne til å manifestere, må en sørge for at egen kraft er sterk. Det er her noen forsøker å ta en snarvei, det som kalles spirituell bypass. En slik snarvei bygger ingen kraft. Det kan gi deg positive tanker, og håp om endring, men evne til å skape endringen lærres ikke i denne prosessen. I praksis virker det på samme måten som om noen selger deg verktøy og sier at nå kan du bygge hus. Dette er en variant av tenk positivt mennesker. Det er bra å tenke positivt, men dersom en tenker positivt, og ens sanne følelse er negativ og kaos, er det den negativitet og kaos en manifesterer.

Manifestasjonskraften ligger i underbevisstheten. Og det er her dette med energifrekvens kommer inn. David Hawkins forskning viser at når vi har for mange uløste floker i oss selv, vil vår energifrekvens (og manifetsasjonskraft) være svak. I følge Hawkins går det et skille på energifrekvensen 200. En får 200 i energifrekvens når en velger å leve sannhet, velger å lytte til seg selv, velger å ta tak i sine floker, velger å bli kjent med egne følelser. Sagt med andre ord får en manifestasjonskraft ved å transformere egne smertefulle følelser. Siden dette er en jobb mange mennesker kvier seg for å gjøre, da det smerter, er det mange tilbud i samfunnet som selger spirituell bypas løsninger.

Det er en form for spirituell bypas innenfor religion, når det hevdes at alt en har gjort blir glemt uten at en rydder opp i seg selv. Det er også spirituell bypas når retninger som yoga og meditasjon tilbyr rene manifestasjonskurs, uten at de samtidig lærer folk å rydde i egen psyke.

Det som ofte ikke tas med i spirituell bypas opplegg, er at det er summen av ens energier som er manifetsasjonskraften, og ikke en positiv tanke. På den andre siden, om en har ryddet i seg selv, og opplever at en har kraft, virker dette som en kraftig elv, og da kan den positive tanken få stor kraft.

Vanligvis er det ikke nødvendig å tenke så bevisst at en må tenke positivt. De fleste som har kraft, som lever sannhet, opplever at veien fra tanke til manifasjon er kort og skjer mer elller mindre automatisk.

Er manifestasjoner så enkelt som det hevdes? Svaret er at det blir enklere og enklere jo renere kraft en selv har utviklet. Jo høyere energifrekvens, jo enklere blir det å manifestere.

Dersom en derimot har hoppet på det toget som heter spirituell bypas, og en har et indre kaos i sin underbevissthet, blir dette vanligvis det som manifesterers i den ytre verden, også for de som tenker positivt.

Veavågen den 18. okt 2023.
Hildur Vea, PhD