Når en lar sabotørene herje fritt i eget liv

Publisert 6. september 2023

Når psyken overveldes, vil den automatisk dempe inntrykkene ved å splitte opp opplevelsen i mindre deler. Innenfor helsevesenet kalles det dissosiasjon. Noen av de avsplitta delen fortrenges, en prosess som var helt nødvendig når splittelsen skjedde. Når en senere i livet jobber med seg selv, så handler det om å pusle sammen igjen de avsplitta bitene. På den måten retter en opp ubalansen i kroppen, og da forsvinner også de helseutfordringer eller andre vansker som ubalansen skapte.

Sagt enkelt, en spltta psyke, splittes i tre deler. Det vil alltid være en kjerne av sunne deler i oss. De sunne delene ser sannhet, de har valg, og de støtter oss i det som er best for oss.

Det som er avsplitta er følelser og tilstander. Vanligvis veldig ubehagelige, ellers ville de ikke vært avsplitta. Og det er akkurat det at de er så ubehagelige, som er kjerne her.

Den tredje delen i oss kaller vi overlevedeler, eller sabotører. Denne delen kalles også tilnærma lik personlighet innenfor helsevesenet. Det at delen er tilnærma lik betyr at den er så lik de sunne delene, at der er lett å mikse disse to. En viktig forskjell mellom de to delen er at overlevedeler skiller IKKE mellom sannhet og usannhet. En annen viktig forskjell er at overlevdeler sin oppgave er å holde borte fra oss de avspalta deler som er ubehag og følelser som overvelder oss.

Overlevedeler er våre sabotører. Og tittelen på denne refleksjonen kunne like gjerne vært: når en lar overlevedelene herje fritt i eget liv.

Sabotørene blir en del av oss så lenge vi har splittelser. De forsvinner kun når VI SELV tar tak i splittelsene og forener dem. I praksis betyr dette at en må erkjenne det som var, slik det var. En må la følelsene en kjente på strømme gjennom kroppen, da løser spenningene seg. Forskning viser at det tar 90 sekunder å ta ut en følelse. Sabotørene kan lure vilje vår til å ikke gjøre denne jobben, og dette kan være forskjellen mellom et liv i stress (smerte, sykdom) og et liv i frihet.

I den senere tid har konstellasjoner vist meg at mange har en sabotør som ikke vil ha endring. et skikkelig stabeist, som ikke kommer frem i psyken før en er på kanten av stuper og klar til å hoppe. Denne overlevedelen er offte redd, redd for det nye, som i de fleste tilfeller betyr at en er redd for at en skal oppleve en ny overveldelse og på ny miste seg selv, som mange gjør når en overveldes. Å MISTE SEG SELV ER EKSTREMT UBEHAGELIG – STOR RESPEKT FOR DETTE.

Men en trenger ikke leve et liv styrt av problemer. Det ER FULLT MULIG å gjøre endringen gradvis. En annen sabotør som også er ukjent for mange er sabotøren som sier han vil ha endring. Dette er en del av psyken som leder en til ulike hjelpere, både innenfor helsevesenet og det alternative. Men en søker stor sett de løsninger som ikke er det en selv trenger. Hvis ens floke handler om å forløse følelser, er det kun å forløse følelser som kan løse floken. Hvis en istedenfor velger å gå på en diett, som er bar i seg selv, eller velger fysioterapi fordi en har smerter i musklene, vil en ikke ffå løst sin floke, selv om det ikke er noe galt med de tiltak en har valgt. En kan selv se om en er fanget av sabotøren som vil ha endring med at det en gjør ikke virker. Hvis dette er ens situasjon ville eg personlig satt opp en konstellasjon, for å se tydligere hva som skjedde.

En annen sabotør som mange sliter med er skeptikeren. Sunn skepsis er bra. Men om dennes sabotøren blir spå sterk at en lar være å gjøre egne erfaringer, en lar tanken styre, har en ofte et problem. Fordi jo mer vi sliper denne sabotøren til, jo sterkere blir den. Og til slutt ender vi opp med en situasjon hvor vi grubler (= stresser), og det er egentlig svært få nye ting vi tester ut. Husk at INGEN TROR PÅ DET DE IKKE HAR ERFART. INGEN. Så ofte er forsjellen mellom de som tror på og ikke tror på noe, egentlig at de som tror har erfart noe de som ikke tror ikke har erfart.

Andre sabotører igjen er de som sier en ikke har tid, en ikke har penger eller en ikke har krefter. Og ofte henger disse tre sammen, fordi helseutfordringer har ført en til at en ikke klarer å ha vanlig jobb og vanlig inntekt. Dette skaper en bekymring for fremtiden, og istedenfor å gå all inn for at en skal ut av denne hengemyren, lar an sabotørene styre, som sier vent, det er kanskje ikke for deg, ikke nå, selv om andre blir friske, har du jo selv erfart at ikke noe kan hjelpe deg, and on and on.

Tretthet er en av mine sabotører. Den kom opp i ganske nylig. Eg deltar i en online terapigruppe. Vi har regelmessige treff. Og nylig mens eg selv fikk terapi (Transforming touch) oppdaget hvordan tretthet er en sabotør hos meg. Egentlig var det veldig behandlig, fordi eg lå og duppet mellom våken og søvn mens eg fikk behandling. Men 3/4 deler ut i behandlingen bråvåknet eg, fordi eg skjønte at dette var en overlevedel. Ikke en sunn tretthet, men en sabortør tretthet. Heldigvis er sabotører lik troll, når du ser dem så sprekker de. Og min sabotør( tretthet) forsvant på en blunk. Eg kunne da face det som trettheten holdt skjult for psyken min. Det var en smerteklump. Og ved hjelp av mine verktøy klarte eg å finne frem til ganske mange følelser som smerteklumpen inneholdt. Her er listen:

Ikke motta kjærlighet, Bekymret, Avvisning, Skrekk, Lyst, Sårbar, Være feil, Selvskading, Tatt for gitt, Mangle støtte, Sjokk, Uverdig, Verdiløs, og Arroganse. En kommentarer til listen: lyst handler om lengsel etter det som ikke var, selvskading handler om å være styrt av sabotørtanker.

Opplevelsen som kom med denne smerteklumpen var at kroppen snørte seg sammen fra brystet og opp. Alle musklene i brystkassen var sammentrekte på en gang, det var så vidt eg fikk puste. Metaforisk føltes det ut som at eg hadde på meg klær eg var vokst ut av for lenge siden, det strammet overalt. Det var stramt fra kjeven og ned til kravebenet, skikkelig stramt. Spenningen varte 5 – 10 min. Om det er ferdig løst opp, vet eg ikke enda. Men om det kommer flere reaksjoner vet eg hva det handler om. Hendelsen som utløste alle disse følelsen i meg var noe som hadde bygget seg opp og fikk en overreaksjon knyttet til en hendelse eg opplevde 5 år gammel.

Eg er i dag heldig, fordi eg er ikke redd for å kjenne på følelser i kroppen. Utfordringen for meg (og kanskje også deg), er å oppdage sabotørene. Hvordan en saboterer for seg selv ubevisst.

Jo mer splitta vi er, jo mer usikre er vi. Mange søker i denne situasjon noen som kan ta det ansvar som er så vanskelig å bære selv. Her trår sabotørene til. De er mer enn villig til å ta ansvar for å holde borte fra bevisstheten det ubehag som ligger der, og skaper alle utfordringene, alt stresset. Fordi en mangler kontakt med seg selv, blir det å forstå hvordan sabotørene virker så fremmed. Derfor er det mange som lar sabotørene herje fritt med ens liv.

En kan lett selv teste om en er styrt av sabotører eller av egen fri vilje. Når en er styrt av egen fri vilje merker en at en går fremover, sakte, men sikkert, noe slipper taket hver måned. Og en vet en er på rett vei, en vet en har den hjelp en trenger, og etter en tid kommer også vissheten, dette kommer eg ut av. Mangler denne vissheten og mangler fremgangen, da er det trolig noen sabotører som har for stor makt. Sabotører er sterke krefter i psyken, og de færreste klarer å komme ut av dette alene. Søk hjelp der du har tillit. Stol på magefølelsen. Og, vær obs på, når en stoler på magefølelsene, den sanne og sunne delen i seg selv, vil den sabotøren som vil hjelpe deg, begynne å krangle. Den forstår at den er i ferd med å miste jobben sin.

iTeracare staven løser ikke noe for noen. Alle floker i psyken må vi fikse selv. Men denne staven kan gi oss det puff eller løft energimessig som gjør at vi ser klarere oss selv. Etter at eg begynte å bruke staven har eg kommet dypere inn i mine blokkeringer. Eg bruker nå staven 20- 30 min hver kveld før eg legger meg, + til lada vann om dagen + til hårføner. Når eg bruker staven om kvelden kjenner eg at etter ca 10-15 min kobler kroppen om fra sympatisk nervesystem (aktiv) til parasympatisk nervesystem (ro). Eg blir godt døsig, deilig avslappa. Like behandlig hver kveld. Det er blitt en ny deilig kveldsrutine.

Andre effekter er drikker mindre kaffe, mer lada vann, det er dette kroppen vil ha nå. Og så går vekta nedover, noe som alltid er hyggelig.

Veavågen den 6. sept 2023.
Hildur Vea, Doktor i folkehelsevitenskap