Hva hvis alt egentlig handler om livskraft?

Publisert 24. august 2023

Forskningen til Jerry Tennant viser at en normal celle trenger 25 mV (millivolt) for å fungere som den skal. Når vi er i situasjoner hvor vi skal bygge oss opp igjen etter sykdom, eller komme tilbake til balanse eller lengre tid ubalanser, noe som vi ofte gjør gjennom personlig prosesser, så trenger en dobbelt så mye energi for at endring skal kunne finne sted. En trenger da 50 mV.

En donor, er en som avgir energi. De som har overskudd av energi har overskudd av negative ioner. En energistjeler er ioner som tar energi fra oss, disse ionene er positive. I dette bildet er det motsatte av friske celler, kreftceller. Og kreftceller, i følge Tennant er celler som i enormt stor grad mangler energi.

Slik eg forstår det, uansett hva vi feiler, om det er utmattelse, overveldelse av følelser, stressa, smerter eller mer alvorlig sykdom, så trenger en å få opp energien (livskraften) i livet sitt. Hvis ikke kroppens celler har nok energi til å gjennomføre den endring som må skje for at en skal bli frisk, ja da blir en neppe frisk.

Ingen kan bygge livskraft i ens liv. Det må en gjøre selv. Og uansett hva som skjer som overveldes oss følelsesmessig, dersom en forløser egen følelser, kan en forholde seg til ganske vanskelige livssituasjoner, uten å være trigget og overvelda. Kan du ikke dette av deg selv, søk hjelp. Alle som vil kan lære det.

Tennant snakker også om at hendelser kan gi oss en dropp i energien på 20 – 30 mV. For mennesker som har for lite energi i utgangspunktet, vil et slikt dropp føre til at en kan bli sengeliggende. Eksempelvis dersom ens energi er -10 mV, som er energinivået til de som er kronisk syke eller utmatta, så vil et dropp på 20 gjøre at energien i cellen skifter ladning, den vil gå fra negativ til positiv, og ens energi i cellen kan da være +10.

For mennesker med nok energi, som kanskje allerede har -40 mV, vil et dropp på 20 ta dem ned til -20, og de vil merke dette, men ikke bli syk av det. Grunnenergien vi har, nivået av egen livskraft forteller oss hvor vi er i dette landskapet. De som er kronisk sårbare, sensitive, utmatta, slitne, har trolig for lav energi i cellene. Den gode nyhet er at det går an å gjøre noe med dette.

Min egen reise når eg møtte veggen, og hadde for lav energi i mine celler, var å ta tak i meg selv. Gode verkttøy for meg var tibetanske riter, yoga, qigong, meditasjon og personlige arbeid. I ettertid ser eg at skulle eg rangert hva som var viktigst av disse, ville eg rangert personlig arbeid og tibetanske riter på topp. Yoga kan ta deg inn til kjernen av det som må endres, men en kan også gjøre yoga i mange år uten at en endres innenfra. Og det er den indre endringen som øker livskraften i kroppen.

Mennesker som har mange uløste floker, fungerer som en sil. De lekker energi. Mennesker som mangler kontakt med en trygg kjerne i seg selv, har en tendens til å virre rundt, og strever ofte med å ta valg og å handle slik at de styrker seg selv. De går to dager til øst, 3 dager til vest, 1 dag til nord og orker ikke gå sørover. Dette skyldes at de vil hjelpe seg selv, men tør ikke ta på alvor hva den indre stemmen sier. Skal en utvikle kroppen som kompass, må en være dønn ærlig med seg selv, og en må handle på egne innsikter. Dropper en å handle, vil kroppen droppe å gi deg signaler om hva som er rette valg for deg. Og da har en har surret seg inn i en floke som en må bruke ekstra energi på å komme ut av.

Her er Tennants liste over de vanligste måter vi mister energi. Med andre ord skal en bevare sin livskraft, noe som er viktig for alle, men spesielt for de som bygger seg selv opp igjen bør en for alvor vurdere:
– rense vannet en drikker
– forsiktig med brus påga sukker eller andre kjemiske stoffer
– drikker som ikke inneholder den næring kroppen trenger
– mat som er delvis ferdiglaga, denne er tilsatt stoffer som kroppen ikke trenger for å øke holdbarheten!
– air condition og hårtørkere
– Tanninfeksjoner
– Toksiner, disse får en fra mat, luft, klær osv. En bør med andre ord rense kroppen regelmessig og tilstrekkelig. En unngår en del toksiner ved å spise økologisk
– genmanipulert mat
– Fluor i tannkrem og drikke vann skaper belgg på 3. øye og gjør deg mindre skarp.

Så kommer noen punkter nesten ingen vil høre om eller forholde seg til:
– vaksiner
– stråling, røntgen, wifi/4G- 5G
– kjemoterapi
– de fleste medisiner.

For meg er det ganske logisk at de som er syke og som trenger mer energi for å bli friske, og som velger løsninger som tapper dem enda mer for energi, har en lang vei å gå for å bli friske.

Tennant snakker også om at vi som mennesker utveksler energi med hverandre. Dette er enkel mattematikk, de som har mye energi, mange negative ioner, og er en energidonor, de vil tappes av de som har lav energi, som har få negative ioner, eller har positive ioner. Denne utveksling av energi skjer automatisk, fordi det er slik vi fungerer. Mange har erfart at vi får energi når vi er sammen med barn eller mennesker som sprudler som har energi.

Som terapeut har eg ansvar for å ha høy nok energi, slik at eg ikke tappes. Blir min energi som terapeut for lav, vil eg som andre hjelpere, ta energi fra de som kommer til timer. Derfor er det avgjørende viktig at de som jobber som hjelpere går til veiledning, slik at de selv har nok livskraft, og kan gi til de som mangler denne. Og tilførsel av livskraft er mye viktigere for de som er syke enn ord, roser, og ting og tang. Er en syk eller utmatta er livskraft nummer 1.

Min erfaring som psykoterapeut er at det er enormt viktig å tette energilekkasjene i psyken. Uforløste følelser og energifloker tapper veldig mye energi, fordi vi bruker da energien vår på å fortrenge det vi ikke vil møte i oss selv, samt at overlevedelene våre også ofte leder oss til valg som tapper oss istedenfor å bygge oss opp.

Det store skifte i psyken skjer når vi skifter bevissthet fra å fungere ut fra venstre hjerne bevissthet, her tapper vi energi, til å fungere ut fra høyre hjerne bevisstheten, her bygger vi energi. Hva dette betyr i praksis er at vi er tilsted ei kroppen, vi er tilstede i oss selv i vår hverdag, når vi tar valg. For å komme dit, må en rydde vekk det som stenger. Løse opp egne blokkeringer. Aldri kjekt, men fullt mulig.

Sannhet er alltid enkel.
Sannhet er at alt som styrker cellen i kroppen, gir økt livskraft.
Sannhet er at alt som svekker cellen i kroppen, svekker ens livskraft.

Sannhet er at når en lever sitt eget liv, i samsvar med den en er, styrkes en livskraft.
Sannhet er når en ivaretar andre og ikke seg selv, svekkes ens livskraft.

Sannhet er at de som vil kan øke sin livskraft.
Alle kan lære dette.

En av de tøffe utfordringene eg selv møtte på min reise var valget: EG VIL BLI FRISK. For meg ble dette et tøft valg fordi det inkluderte økonomi. Eg måtte gamble. Eg husker eg sa fra meg trygderettigheter for å satse fullt på at eg skulle bli frisk igjen. Sabotørtankene sa at det kunne eg ikke gjøre eg måtte tenke på økonomien. Men inni meg visste eg at skulle eg lykkes måtte eg satse 100 prosent på å lykkes. Noen ganger er det slik for andre også. Kun de som satser 100 prosent lykkes. Å satse 95 prosent var faktisk ikke nok. Dette var det tøffeste valget eg tok. Og er i dag kjempeglad eg valgte å lytte til meg selv.

Sannheten er at ingen kan hjelpe de som ikke kan hjelpe seg selv.
Vi har selv ansvar for våre liv.
Det er vår kropp som gjør oss frisk.
Den behandling eg og andre tilbyr er for å styrke muligheten til at kundens kropp kan gjøre dem frisk.

Det finnes behandling som kalles helse, men som ikke styrker cellen til å fungere som den skal. Det er et ærlig valg å gå hit. Ingen tvinges til noe som helst.
Kun vi selv vet om det vi gjør styrker oss eller svekker oss.

God helg.
24. aug 2023. Hildur Vea, PhD