PEMF – hva er det, hvem passer det for, forskning? og hvilket produkt skal en velge?

Publisert 30. juli 2023

PEMF står for puls elektro magnetiske felt. PEMF artikler sender ut frekvenser som er identiske med kroppens egne frekvenser. Dette gjør at kroppens celler får ekstra energi, og de celler som har vært sløve på grunn av mangel på energi, får nå ny vitalitet.

Hva er PEMF?

Her er en liste over de 10 vanligste positive effekter av PEMF terapi:

 1. Smertelindring
 2. Støtter hjertets normale funksjon
 3. Forbedrer blodsirkulasjon
 4. Bedre søvn
 5. Økt mentalt fokus
 6. Økt muskelutholdenhet
 7. Mindre stress og mindre angst
 8. Økt heling, reparasjon av skadet vev, økt selvhelbredelse
 9. Reduksjon i betennelser og væskeopphopning
 10. Får den enkelte celler i kroppen til å fungere bedre
  (Kilde: William Pawluk, 2021. Supercharge your health with PEMF therapy, side 44-52).

For de som liker å gå dypere inn i materien fungerer PEMF artikler som kroppens «batteri ladere». Vi lader opp energien i den enkelte celle. Dette gjør at de celler som mangler energi, får «startkabel» hjelp slik at de kan begynne å fungere normalt igjen.

Her er 7 fordeler som PEMF artikler gir på cellenivå (kilde: Bryan Meyers, 2013: The 5th element of health):

 1. Gjenoppretter funksjon til cellemembran
 2. øker ATP produksjon (energiproduksjon) i cellene
 3. gjør at utveksling av stoffer inne cellene fungerer bedre
 4. øker PH i celler, slik at de blir mer alkaliske
 5. øker oksygenopptak i cellene
 6. gjør at blodet flyter smidigere og øker mikrosirkulasjon i blodet
 7. gjør at cellene blir bedre til å ta opp næring og til å kvitte seg med avfallsstoffer.

Merk: SÅ LANGT BESKRIVES IKKE NOE PEMF APPARAT,
DET SOM BEKRIVES HER ER DET SOM KJENNETEGNER ALLE SLIKE APPARAT.

Hvem passer PEMF terapi for?

I utgangspunktet passer det for alle mennesker, fordi alle mennesker kan ha nytte av å få ekstra energi samt få cellene i kroppen til å fungere bedre. Det er ikke uvanlig at de som selger PEMF artikler har en visjon om at alle hjem trenger et slikt apparat.

Mennesker som har god helse og som bevisst jobber for å styrke helsen er mindre syke og blir raskere friske om de blir syke. Hemmeligheten, slik jeg forstår det, er å ha nok livskraft (= nok energi). Og PEMF kommer her inn ved at den gir kroppen en boost med denne energien, samt at den hjelper kroppen på cellenivå til å klare å lage den energi kroppen trenger selv. Samt at det styrker renseprosessen, gjør at næring, oksygen og væske trenger lettere inn i cellene.

Men som mennesker er vi ulike. Og vi er i ulik grad åpne for å sjekke ut nye ting. PEMF behandling er utfordrende for mennesker fordi på et måte står PEMF behandling for det motsatte av vanlig tradisjonell medisinsk behandling, som i hovedsak har medisiner som sin behandling. En må derfor være åpen for å tenke nye tanker når en sjekker ut PEMF, og gjøre egne erfaringer. En observasjon eg har er at ingen tror på noe de ikke har erfart. På dette punktet er vi mennesker nokså like. Det som skiller oss, er i hvilken grad vi er i stand til å teste ut nye ting, slik at vi kan få gjort våre egne erfaringer. Her er det mange som faller av, fordi de stoler mer på egne tanker enn på egne erfaringer. Egne tanker er venstre hjerne bevisstheten, og egne erfaringer mer høyre hjerne bevisstheten. De som er mest skeptiske, er de som avviser noe de ikke har prøvd ut (= mangler egen erfaring).

Det er kjent fra psykoterapi (min hverdag), at de grep som kan ta mennesker ut av en fastlåst situasjon (ofte sykdom eller plager), er det vanlig å ha motstand mot. Slik motstand kan komme som sabotørtanker, eller tretthet, eller frykt for hva andre sier, eller frykt for å ikke ha penger, etc. En typisk motstand mot PEMF er at en vil se forskning før en kjøper den slags ting.

Denne motstand er som det meste av annen motstand tankestyrt. De som ikke er så styrt av tankestyrt motstand er de som spør seg selv – hva trenger jeg, og gir seg selv det en trenger.

Forskning

Når en søker i helsedatabasen pubmed finner en få eller ingen treff på kjente PEMF artikler. På Google scholar finnes noen treff. Det er med andre ord få studier om dette. Det som imidlertid finnes er mange protokoller som viser hvordan en bruker et PEMF apparat i forhold til ulike lidelser. I bøkene til William Pawluk: Supercharge your health with PEMF therapy (2021) and Power tools for health (2017) finnes tilsammen 350 sider med hvordan PEMF kan brukes mot alle former for problemer.

Når eg endret søkeord til PEMF og terahertz i PUBMED fikk eg mange treff. Eg fant over 500 treff på PEMF, og over 9000 treff på terahertz. Så forskning om teknikkene disse apparatene bygger på er veldig solid.

Det at en ikke har så mye forskning å vise til knyttet til de ulike apparat er også logisk av flere grunner:

 1. Kroppen har sitt eget system for healing. Den underliggende årsak til et problem kan ligge et helt annet sted i kroppen, enn det sted de lokale symptomer oppstår. Vi kan ikke overstyre rekkefølgen noe skjer, når vi jobber helhetlig. Vi må ta løsningene i den rekkefølge som det viser seg.
 2. For meg er det også logisk at de ulike selskaper ikke vil røpe sin teknologi, da denne kan bli kopiert, og en mister sin forettningsfordel. Skal en forstå hvordan et apparat virker i dybden, må teknikkene avsløres. Det kan derfor være av liten interesse for de som eier de ulike produkter å ha åpen nok forskning om sine produkt.
 3. ALLE PEMF artikler har god dokumetasjon på testing av sine produkt, og alle har mange gode vitnesbyrd om effekten, historier om mennesker som har fått livet tilbake med bruk av PEMF artikler. PEMF teknologien er godt dokumentert.
 4. Det at forskning viser effekt på en problemtype med et bestemt PEMF apparat betyr ikke at ikke andre PEMF apparat kan virke like godt, selv om det ikke finnes forskning på dette.
 5. Lite forskning om et tema kan være fordi tidsskrifter ikke vil publisere forskningen. Både utdanning innenfor helsevesenet og behandling er styrt av Rockefeller foudation (paradigme). Rockefeller foundation selger medisin og vaksiner, og deres organisasjon har i mange år systematisk bekjempet alt det som gjør folk friske. De som selger medisin har ingen interesse av at folk blir så friske at de slutter å kjøpe medisin. For noen er det eg skriver her ren konspirasjonsteori: så ikke ta mine ord din sannhet, gjør egne undersøkelser. Et godt sted å begynne er med historien til vårt folkehelseinstitutt, se hva som skjedde da dette ble opprettet (gjør et google søk: FHIs historie).
 6. Det ble under plandemien avslørt at anerkjente vitenskaplige magasin IKKE tar inn artikler som krasjer med en forståelse av at det kun er medisin som gjør folk friske. Fordi om de gjør dette, vil legemiddelfirmaer slutte å annonsere. Og de som driver tidsskriftene er økonomisk avhengige av støtten fra legemiddelfirmaene. Den frie uavhengige forskning finnes ikke lenger.

Som forsker vet eg at det er lett å lure folk med tall og prosenter, en presenterer da sine funn på en misvisende måte.Eksempelvis en har en studie basert på 12 pasienter. Når en skirver sine resultat oppgir en da ikke antall som kan være 3 og 9 men bruker prosenter som 25 og 75 prosent. Studier som viser at noe har effekt på 9 stykker sier ikke noe egentlig. Mens hvis samme resultat presenteres som at 75 prosent har effekt, vil dette virke overbevisende.

NOTIS 1:
Når eg gikk inn i iTeracare conseptet, signerte eg på at eg ikke kunne publisere en web side uten deres godkjenning. Først tenkte eg at dette var voldsomt strengt, men i dag ser eg nytten av dette. Fordi eg ser at andre PEMF konsept er kritisert for sin presentasjon av «forskning».

NOTIS 2:
FDA i USA godkjenner PEMF artikler med svake frekvenser. Disse er egnet for å opprettholde helse. Hvis en derimot skal heale noe bestemt, trenger en høyere frekvenser. PEMF artikler med høye frekvenser mangler FDA godkjenning. Dette er interesant fordi problemet med matter med lave frekvenser er at de ikke trenger dypt nok inn i kroppen. Det sted som trenger høye frekvenser inne i kroppen får ikke dette. Betyr dette at FDA kun godkjenner PEMF apparat som ikke healer? Svaret på dette må du finne selv.

Hvilket produkt skal en velge?

Alle PEMF maskiner er utviklet basert på forskning.
Alle PEMF maskiner har litt ulik virkning.
OG det finnes ikke et system som er best for alle!

Først må en ta stilling til om en vil kjøpe et eller flere PEMF produkt?

Hoveregel kan være at for akutte tilstander kan en oppsøke en behandler som tilbyr slik behandling, mens for kroniske tilstander kan det være best å ha sitt eget apparat.

En annen hovedregel er: når en er frisk og skal styrke helsen, kan apparater med lave frekvenser være mest passende. Men har en kroniske tilstander eller bestemte plager, trenger en kanskje et apparat som gir høyere frekvenser, anbefaling fra Pawluk, 2021, side 142.

Så for de som velger at de skal kjøpe et (eller enda et) PEMF apparat: Skal en velge matte eller et produkt som virker mer lokalt? Generelt virker mattene med å sende lavere frekvenser, mens de lokale apparatene kan ha høyere frekvenser. De er med andre ord gode på hvert sitt område.

Pawluk sier at hans erfaring er at behandling med lave frekvenser krever at en holder ut, og bruker sitt apparat kontinuerlig, mens med apparater med høye frekvenser kan en oppnå resultater mye raskere, ofte innen en mnd (side 140).

All sykdom har en frekvens, og når maskinens frekvens matcher en sykdom oppnås best resultat. Med andre ord kjøper en ett PEMF apparat vil det vanligvis ikke dekke alle behov. Apparatene skiller seg basert på om de har sterke eller svake frekvenser. Det råd som William Pawluk gir her kalles Faraday`s law: jo mer energi en mangler, jo sterkere apparat trenger en.

PEMF produkt skal vanligvis ikke brukes av gravide, når en har menstrasjon. En stråler heller ikke over steder som har implatater. Har en amalgan fyllinger, stråler en ikke rett på tennene.

Det er ikke kjente bivirkninger med PEMF terapi når denne brukes slik produsenten anbefaler.

OM Å VELGE

En metode som har fungert for meg å årevis i valg situasjoner er å lytte til kroppens signaler. Det eg skal kjøpe, vil stadig dukke opp i tankene, eg glemmer det ikke. Det bare dukker opp av seg selv. De ting eg ikke skal kjøpe glemmer eg veldig fort.

Til syvende og sist – vi er ulike. Våre kropper trenger ulike stimuli, og vi tåler ulik mengde stimuli. Sett deg inn i ulike produkt. Min erfaring er at du da vil bli dratt mot det du skal kjøpe, det som passer din kropp, det du trenger.

HABILITET:
Da Sofiasenteret selger to PEMF produkter, Biomatten og iTercare staven, er eg som forfatter av denne artikkel ikke like nøytral, som de som ikke selger slike produkt. Eg har etter beste evne forsøkt å skrive om PEMF teknologien, og ikke produktene.

Veavågen den 30 juli 2023.
Hildur Vea, PhD