Spiritualitet for dummies

Publisert 21. juli 2023

Å bli spirituell er noe annet enn å bli religiøs. Religion handler om å tro på noe utenfor en selv. Spiritualitet handler om å oppdage seg selv og tro på seg selv. Alle deler av seg selv. Bli kjent med sin egen kjerne.

Innefor spiritualitet kalles denne kjernen for sjel, og innenfor vitenskapen kalles kjernen for Selv. Innenfor religion blir en kjent med en kraft utenfor seg selv. Innenfor spiritualitet opplever en «den samme kraft» (min påstand) inni seg selv. Jo mer en åpner opp for den en selv er, jo mer indre kraft har en tilgang på.

Noen mennesker er både religiøse og spiriutuelle, andre er bare religiøse eller bare spirituelle. Eg selv regner meg til den siste kategorien, opptatt av det spirituelle. Men merkelig nok, vekkes interessen mer og mer for det religiøse i den forstand at Bibelen kan leses på to motsatte måter. Den kan leses bokstavelig og konkret (= venstre hjerne bevissthet), og den kan leses symbolsk og metaforisk (= høyre hjerne bevissthet). Og min interesse er da ut fra å forstå det bibelske metaforisk alstå med høyre hjerne bevisstenten. Det er mye klokt skrevet i bibelen om en leser den metaforisk er min erfaring.

En av grunnene antar eg til at det er så sterke diskusjoner i religiøse miljøer om den rette tro handler om akkurat dette, mennesker bruker ulike deler av seg selv, fordi de har utviklet sin bevissthet i ulik grad, og derfor opplever de religionen totalt ulikt.

Forholdet mellom religion og spiritualitet er forvirrende, og for mange som ikke er kjent med seg selv, er dette ett fett. Eg selv hadde en oppvåkning på dette i 2007 når eg møtte veggen, og forstod forskjellen på vår høyre og venstre hjerne bevissthet.

  1. Alle mennesker har tilgang til både sin høyre og sin venstre hjerne bevissthet.
  2. Vi lever automatisk i vår venstre hjerne bevissthet, dette er de automatiske tankene, og det å leve slik at en er styrt av sine egne tanker. For mange er dette normaltilstanden.
  3. Høyre hjerne bevisstheten er en del av oss som vi selv må åpne opp for.
  4. Mens venstre hjerne bevisstheten styrer tankene, styrer høyre hjerne bevisstheten kropp og følelser.
  5. Når vi lar tanker, følelser og kroppsreaksjoner, samt handlinger gå i samme retning lever vi spirituelt.

Spiritualitet er å åpne opp for å bli kjent med egne tanker, følelser og egne kroppsreaksjoner (ikke bare tankene). BLI KJENT MED SEG SELV MED ANDRE ORD. I motsetning til religion hvor en skal bli kjent med hellige skrifter.

Hva betyr det å bli kjent med seg selv?

Det betyr å bli kjent med alle deler i deg selv, inkludert dine følelser og kroppsreaksjoner. Siden vi som mennesker styres av våre egne tanker, følelser og automatiske kroppsreaksjoner, kan en kun ta kontroll over seg selv med å blir kjent med alle tre delene. På et vis er dette enklere enn en tror. Og samtidig kan det være vanskeligere enn en tror.

DET ER ENKLERE ENN EN TROR.
Det handler om å åpne opp for å lytte til seg selv. Kroppen har to reaksjoner, enten åpner vi opp, da er vi avslappa, trygge, og fullt fokusert, kan ta inn det som andre sier eller gjør og har full tilgang til vår fornuft. Eller så er vi avstengt, musklene trekker seg sammen, en får smerter, og andre plager, en er ikke fokusert på det ytre, eller er fokusert på noe som avleder fra et indre ubehag, og en mister tilgang til fornuften, da denne delen erstattes av egne overlevedeler.

DET ER VANSKELIGERE ENN EN TROR
Nøkkelen for endring er nok energi (livskraft), samt å forstå det som skjer. Mangler en eller begge av disse, blir en det vi kaller stuck, som egentlig betyr at en har en ubalanse eller blokkering som over styrer en selv i noen eller ganske mange situasjoner. En søker spirituell hjelp for forstå en selv bedre, ex hvorfor en har de plager en har eller hvordan en kommer ut av egne plager. Hvis den en søker hjelp hos er sann spirituell (har mye livskraft – uansett yrkestittel), er dette en kraft som den hjelpesøkende kan bruke. En har da tilgang på mer livskraft enn en selv har produsert. Dette er den store hemmeligheten med hva som virker og ikke virker av terapi. Og de fleste er kjent med at det ikke er metoden men behandleren som er det avgjørende trikset.

Det som gjør det vanskeligere enn en tror er at en må ha hjelp, enten i form av opplæring eller terapi for å komme over «humpene» i veien. Vi kan ikke lese oss til dette selv, selv om vi kan lese (og bør lese) oss opp for å styrke vår forståelse. Mye av sann læring skjer gjennom resonans, gjennom erfaring i møter med de som kan. Altså i møter mellom mennesker som søker og lever sannhet. Dette gir andre erfaringer enn møter hvor en spiller roller, bærer masker, skjuler seg bak fasader. Eg husker med gru tilbake til min egen opplæring hvor eg lærte å bli profesjonell (= spille en rolle).

DET ER ENKELT
Det er egentlig ganske enkelt å leve sannhet når en har tatt valget om å bli kjent med seg selv, og å leve et ærlig liv. Det er enkelt fordi kroppen bekrefter med ro eller spenning hele tiden.

Det vanskelige er ofte å ta valget. Ta valget om å bli seg selv, lytte mer til seg selv eller andre. Dette er utfordrende av to grunner:
1) våre programmeringer (barndommens erfaringer kan sitte ganske dypt)
2) frykten for å bli avvist fra andre (stigmatisert, latterliggjort, bli syndebukk, andre hersketeknikker)
Skal en lykkes, trenger en støtte. En trenger hjelperens livskraft og forståelse for å komme over humpene.

Når en åpner opp for seg selv betyr dette at en aksepterer det en føler i nuet. En lar den energi som følelsen inneholder passere gjennom kroppen. Det er når vi overveldes av følelser at vi automatisk stenger dem ned ved å blokkere pusten, eller lagre energien fra følelsene i muskler eller organer. Her ligger energien lagret til vi tar tak i følelsene våre. Våre følelser knyttet til det vi selv har erfart. Ikke noe en skal tro på som religion er.

Følelser er ikke noe annet enn en reaksjon med informasjon til oss om hvordan vi selv opplever noe(n). Når vi trigges, er det gamle uforløste følelser som vekkes til live samtidig som vi opplever noe i nuet. Dette er dobbel dose følelser, og vanligvis vil dette overvelde personen. Hvis en da bare har fokus på de følelser som oppstod når en ble trigget, og ikke løser opp den bakenforliggende følelsen, som er deg egentlige årsak til at en ble trigget, er den stuck.

Og er en stuck – søk hjelp.

Velkommen til Sofia Senteret.
Vi har ulike tilbud til mennesker som vil styrke seg selv, styrke egen helse, ta tilbake kontrollen over eget liv. Våre tilbud er:
Systemisk samtale
BalanZe metoden (også god til barn – se nedenfor).
QHHT (hypnose)
Veiledning
Gongbad
Kurs og workshops.

Vedrørende barn som sliter. Barn tar opp i seg energien fra sine omgivelser, vanligvis sine foreldre. Dette skjer uavhengig om en bor under samme tak eller ikke. Kvantefysiikken viser at det som en gang har vært helt, påvirker hverandre også over avstand. Barn er sine foreldre, de er en helhet.

Tenk deg en stress skala fra 0 – 100, hvor 0 er ikke stress og 100 er maksimalt stress.
Hvis en foreldre er 90 på denne skalaen, og den andre er 70 på samme skala, vil barnet ha symptomer. Derfor er det nyttig for både foreldre og barn at foreldre som er stressa og har barn som sliter først fikser seg selv. De fleste foreldre forstår ikke hvor viktig det er for barn at de selv er i balanse. De ønsker sine barn alt det beste, og overser lett at en indre fred og en stabil hjemmesituasjon i lengden betyr mer enn turer og ting og tang.

Når det er sagt har eg god erfaring med å hjelpe barn som sliter med spenninger av ulike slag. Ta gjerne ditt barn med, men sjekk også om det kanksje er en selv en skal begynne med.

Og til slutt: SPIRITUALITET ER ENKELT. LYTT TIL DEG SELV. Stopp opp innimellom og kjenn hvordan du har det, er du ikke avslappet, spør deg selv hva skjer. Alle svar vi søker finner vi i oss selv. Det er faktisk kun vi selv som har levd våre egne liv, og har tilgang til denne kunnskapen.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

21. juli 2023. HIldur Vea, PhD.