Det er ok at du forstår helse annerledes enn meg

Publisert 8. juni 2023

I denne refleksjon tar eg opp en helhetlig forståelse av helse.

Som menneske fungerer vi som en helhet. Vår bevissthet uttrykkes gjennom vår fysiske kropp. Dette er noe vi alle erfarer. Vi kan tenke vanskelige tanker, og det oppstår spenninger i kroppen.Vi kan tenke gleder oss til noe, og vi kjenner at vi slapper av og åpner opp.

Matías De Stefano har en genial oppskrift på hvordan få livet til å fungere. Han sier en må ivareta tre deler av seg selv: kroppen, sjelen og sinnet.
Stikkord for kroppen er riktig mat. Skal en ha lett energi må en spise levende mat (grønnsaker), skal en manifestere må en være jordet (grønnsaker som vokser i jorden, kjøtt).
Stikkord for sjelen er pust. Vi må leve slik at vi kan puste rolig og dypt. I praksis betyr dette å fri oss fra stress og psykologiske blokkeringer. Jo dypere og langsommere en puster, jo mer åndskraft/spirituell kraft (prana, chi, livskraft) sirkulerer i kroppen.
Stikkord for sinnet er latter. Når vi ler er vi avslappet, på samme måte som når vi er trygge er vi avslappet. bruk mest tid sammen med de mennesker som aksepterer deg som den en er, hvor en kan være seg selv fullt ut. Og le av deg selv, ikke ta deg selv så alvorlig. Blir en lett såret, fornærmet, krenket er det en ubalanse i en selv, det handler IKKE om de som sårer, fornærmer og krenker.

MIN STORE OPPVÅKNING skjedde når eg forstod at vi har to bevisstheter i vår psyke. De Stefano kaller sjel og sinn. Det var en stor aha for meg når eg forstod at
1. disse bevisstheter oppfatter det meste motsatt. Dette forklarer ofte det at vi har to stemmer inni oss som vil motsatte ting. Det er slik vi er skudd sammen som mennesker.
2. begge disse bevisstheter gir oss tanker og følelser, og tilgang til vilje og handling. Med andre ord vi har to sett av hver.
3. disse bevisstheter er ikke likestilte, men vi trenger begge. Skal vi ha ro og god helse må vi lære å integrere sinnet i sjelen, da det er sjelen som er overkommandøren i vår kropp. Når vi tenker, føleler og handler mot sjelens vilje blir vi stressa og syke.
4. Begge våre bevisstheter manifesteres i kroppen. Skal vi bli kjent med oss selv, betyr dette å bli kjent med våre egne kroppsreaksjoner. Vi må lære å skille mellom når sjelen snakker til oss og når vårt sinn som ofte er styrt av overlevdelene snakker til oss (sabotørtanker, motstand).

Sofia Senterets helsemodell forstår helse slik at en søker balanse og harmoni i fysisk kropp, at en lever sitt eget liv i samsvar med den en er, da blir sjelen fornøyd, og at en tar kontroll over sinnet, slik at ens egen bevissthet og ikke overlevedelene styrer hverdagen.

Det er alltid mange veier til samme mål, (mange veier til Rom(a)). Min forståelse er i samsvar med trygg kjerne modell. Når en bearbeider det som er i ubalanse i seg selv, får en tilgang til sin egen visdom. Denne tilgang bekreftes med en kroppslig reaksjon (alkymi). Derfor er det å gi slipp på spenninger ikke noe en tror, men en vet, en erfarer det. Ved å integrere det som er sanne egne erfaringer bygges en trygg kjerne. Jo større trygg kjerne en har, jo enklere blir det å le av seg selv, og av den galskap en ser rundt seg.

Det er mye forvirring i samfunnet om hva som gir helse. I utgangspunktet vil de handlinger som svekker helsen, ikke bli oppfattet som helsebringende på Sofia Senteret. For eksempel det å tilføre kroppen tungmetaller og andre skadelige stoffer via medisin eller vaksiner, forstås ikke som helsebringende. Selvsagt finnes det livreddende medisin, det er ikke det eg snakker om. Eg snakker om når en tilfører kroppen stoffer som demper plager istedenfor å løse dem. Vår forståelse er at sykdom og plager som skyldes blokkeringer i psyken kan løses med å ha fokus inn i seg selv.

Det er ok for meg at du velger annerledes enn meg

For meg er det ok, om du velger å lytte mer til andre enn deg selv
For meg er det ok, om du velger å spise mat som har lite næring og en dose sprøytemidler
For meg er det ok, om du velger å ikke lære å møte deg selv
For meg er det ok, om du velger å spise medisin fremfor å undersøke i psyken om sykdommen eller plagene kan handle om noe en selv har skapt, og av den grunn kan selv løse opp (med hjelp)
For meg er det ok, om du stoler blindt på forskning som utelater menneskets metafysiske del, din sjel, din kjerne, den delen som styrer deg med andre ord
For meg er det ok om du stoler blindt på kunnskap som er eid av markedsinteresser, (eks FHI)
For meg er det ok, om du velger å gå fra menneske (homo sapiens) til transhuman (homo borg genesis)
For meg er det ok, om du velger å gi din kraft til noe utenfor deg, istedenfor å utvikle kraften inni deg
For meg er det ok, om du velger annerledes enn meg, du har samme rett til å velge som eg har.
Vi er begge på jorden for å lære, og vi går den vei som gir oss den læring vi skal ha.

Vi har begge sjeler og en kropp. (en kropp uten energi er et lik, en energi uten en kropp er et spøkelse).
Vi har begge en oppgave i dette livet vi skal fullføre, en lekse vi skal lære.
Vi må begge møte det vi skygger unna på et senere tidspunkt.
Vi må begge forholde oss til universets lover.
Vi må begge forholde oss til lov om tiltrekning, det vi sender ut kommer tilbake til oss.
Vi må begge forholde oss til naturens lov. Handler vi i frykt skaper vi kaos for oss selv og andre, handler vi i kjærlighet skaper vi orden og harmoni i oss selv og andre.
Vi har begge skapt det liv vi lever, delvis bevisst og delvis ubevisst.
Vi har begge kraft til å endre våre liv, om vi ønsker dette.

Velkommen til samtale eller kurs på Sofia senteret.
Hildur Vea, PhD

8. juni 2023.