Øyne som ser, hjerner som forstår

Publisert 4. juni 2023

Denne refleksjon tar opp et valg vi alle møter i hverdagen knyttet til oss selv og våre helse. Mennesket har fritt valg til å tro på hva de vil og handle slik de vil. I kraft av å være menneske er vi medskapere til våre liv. Våre tanker (det vil vi skal skje) og våre følelser (kraften til å skape) er det vi bruker til å manifestere det liv vi ønsker eller et liv vi egentlig ikke ønsker. Vi manifesterer dette selv.

Når vi forstår dette fullt ut, blir en bevisst på at dersom ens tanker er indre kaos, og en følelser er avstengt eller en er overveldet av følelser, blir ens kraft er som en vannspreder og ikke en laserstråle. Vi kan med å se på våre liv se hvor vi er på denne skalaen. Våre liv er resultat av det vi har manifestert med den kunnskap vi har i dag.

Et valg vi har er hvordan en forholder seg til den kraft som det å være menneske har. Skal en utvikle denne kraft som kan helbrede sykdom og skape eget liv, må en faktisk lære hvordan en gjør det. En må rydde vekk det som stenger i en selv, og en må lære fra de som kan dette og ut fra egen erfaring hvordan dette virker.

Å bli bevisst handler om å ikke lenger stole på den eller den, men å aktivt ta et valg i forhold til hva som skjer hvis en selv gjør ditt og datt. Husk at kroppen vår, helsen vår, psyken vår viser oss hele tiden konsekvensen av våre egne valg. Vårt liv = vår egen manifestasjon.

Mennesker som har uløste traumer vil oftere enn andre tilpasse seg andres behov og andres meninger. Dette skyldes at uløste traumereaksjoner kan stenge av for egen livskraft. Det å ikke være bevisst på seg selv, det å ikke leve sitt eget liv, er en vanlig grunn til at en manifesterer sykdom og helseproblemer.

Vårt helsevesen kan forstås som en stemme, en mening i denne sammenhengen. Dette systemet forstår menneske som en maskin, og tenker at en kan tilføre kjemi (medisin) for å rette opp ubalanser som gjør en syk. Det er lite fokus på livskraft, hvordan en manifesterer eget liv, og hvor viktig det er for de som vi ha økt helse å rense kroppen for toksiner i dette systemet.

Jo mer toksiner kroppen fylles med, jo svakere immunsystem. Kjemiske stoffer oppleves som toksiner i kroppen. Disse vil kroppen rense ut. For å få til dette trengs energi. Denne energi konkurerer med energien som brukes til å bygge nye celler. Når en ikke klarer å bli frisk etter sykdom skyldes dette ofte at en mangler energi til både å rense kroppen og bygge nye celler. Summen av energi som tilføres er for lav. Det å leve slik at kroppen tilføres for mange toksiner, eller at en ikke bygger den energi som en selv trenger kan forstås som en form for selvskading. Denne form for selvskading er sjelden tema i møte med helsevesenet.

Men, uansett om helsevesenet er opptatt av dette eller ikke, er det faktisk ikke deres ansvar. Mennesket har selv ansvar for hva de gjør. Det er menneske selv som har ansvar for å sette seg inn i hva de selv gjør, hvordan giftstoffer i mat og drikke, piller og vaksiner egentlig virker i deres kropp. Det har også ansvar for å sette seg inn i hvordan en kan øke energien i egen kropp.

Mennesker som tar ansvar, tar ansvar for seg selv i alle situasjoner. Dette betyr ikke at vi ikke skal søke hjelp, da ingen kan alt. Men alle kan lære litt hver dag om noe som angår dem.

Her er noen tema eg selv finner nyttige når eg skal navigere i den jungel av informasjon og misinformasjon som vi lever i.

1. Celler ikke kan repareres, de fornyer seg selv. Med andre ord blir vi friske ved at kroppen bygger nye celler. Den trenger da rett næring og nok energi for at dette skal kunne skje.

2. Vi må bygge mer livskraft enn vi bruker, ellers blir vi utmatta og syke. Den viktigste kilden til å bygge livskraft er å være ærlig med seg selv, leve eget liv.

3. Rammes vi av sykdom og helseplager betyr dette at en må korrigere noe i eget liv om en vil tilbake til balanse. Korrigeringen kan handle om å endre tanker, føle fortrengte følelser i kroppen, handle i samsvar med egne behov og meninger, ikke andres behov og meninger, samt å gi slipp på det som ikke er vårt.

4. Tiltak som demper plager er ikke det samme som å løse opp i det som skaper ubalansen og blokkeringen.

5. Livets reise er meningsfull når vi selv er tilstede i oss selv. De som mangler mening eller er for stressa,mangler kontakt med seg selv. Ingenting i den ytre verden, verken partner eller piller kan ta bort ens egen sjels hunger etter kontakt. Kun det å møte seg selv kan gi indre fred.

6. Vi trenger balanse i ro og aktivitet. Mangler roen får vi ikke vedlikeholdt immunsystemet, og vi mister kontakt med vår indre stemme. I praksis virker dette som å sitte i en kano uten årer som går mot en foss. En har det ganske bra og koselig helt til en hører lyden og forstår at en nærmer seg et stup. Da går det opp for en at en mangler årer – de grep/den kraft – som kan ta en ut av situasjonen.

7. Å være skapt i Guds bilde betyr at vi kan manifestere våre liv og helbrede oss selv i mange situasjoner. Se refleksjon om Christ Consciousness, som handler om den kjærlighet som er styrken som kan endre alt. Øyne som ser og hjerner som forstår vet at kilden til sann kunnskap finnes i oss selv.

Veavågen den 4. juni 2023

HIdur Vea, PhD