Kan vi stole på all forskning?

Publisert 24. mai 2023

Når en selv mangler kunnskap om et tema, søker vi de som har satt seg inn den kunnskap vi selv mangler. Når det gjelder helse, har vi fått inn med morsmelken at forskning er i stadig utvikling, den endres hele tiden, og her gjelder det å holde seg oppdatert. For de fleste er det slik at en stoler på at myndighetene ivaretar rollen med å skaffe til veie oppdatert kunnskap, slik at dersom en går til en lege eller til et sykehus, så blir en behandlet ut fra optimal kunnskap. Dette skal sikre den beste mulighet til å bli frisk.

Men bilde er mer nyansert enn dette. Desverre.

I mai 2020 smalt en bombe i forskningsmiljø. To av de mest anerkjente tidsskrift ble tatt for å ha publisert fake forskning. Det som også kom frem var at tidsskriftene var helt avhengige av annonseinntekter fra legemiddelfirmaer, og at de av den grunn lot være å publisere artikler som ikke delte interessen til deres annonsører.

Med andre ord betyr dette at en aldri vil finne artikler publisert som viser at menneske i seg selv har større potensiale enn medisiner har. En vil heller aldri finne artikler som viser at vi kan plukke naturmedisin selv i hagen og skogen, og gi oss selv en bivirkningsfri behandling.

Nyansering 1: kunnskap som favoriserer andre tiltak enn legemiddelindustrien publiseres sjelden i anerkjente tidsskrift.

Det er mange regler for å få gyldig forskning. Og noen av disse reglene stenger helheten ute. For eksempel blir all metafysikk utelatt. Det heter seg at en skal ha med alle variabler, men da dette lett blir kaotisk tar en vekk de som skaper mest hodebry. Et annet eksempel er de fleste medisin studier gjort på de som har 1 sykdom. De er ikke utført på de som har 2-4 sykdommer, slik de fleste med kronisk sykdom har.

Dessuten er vi alle ulike, vi tåler ulik mat, vi har ulik mengde energi, vi bærer på ulik mengde bagasje fra barndommen, og vi møter livet på helt ulike måter. Vi har ulike kropper, vi har ulik kunnskap og ulik mengde støtte rundt oss. Kort sagt med meste er ulikt mellom mennesker, og likevel behandles vi som om vi er så like at samme medisin og samme dose skal virke likt på alle.

Den største aha eg hadde i forhold til medisin, er at medisinbruk er rettet mot å dempe symptomer, ikke løse opp den bakenforliggende årsak til ubalansen eller blokkeringen. Begrepet behandling brukes både om tiltak som gjør en frisk og om tiltak som opprettholder status quo. Som psykoterapeut ser eg at den bakenforliggende årsak vanligvis er uforløste følelser knyttet til traumer, krise, krenkelse, noe som setter oss ut av balanse. Medisiner kan ikke sette på plass floker i psyken, det må vi løse opp i selv.

Eg hadde en viktig oppvåkning i forhold til forskning i 2009, mens eg selv var i gang med egen doktorgrad. Den gang forstod eg at det var avgjørende viktig for hvordan et menneske fungerte hvorvidt det fungerte ut fra høyre hjerne bevisstheten eller fungerte ut fra venstre hjerne bevisstheten. Med andre ord hvordvidt en var styrt av tankekraft eller hjertekraft. Dette ble så sterkt for meg den gang at eg vurderte å slutte med doktorgraden. Heldigvis fullførte eg den.

Eg har i tidligere relfeksjoner vist at hjertekraften er 60 ganger sterkere enn tankekraften målt med EKG og EEG. Målt med elektromagnetisk instrument er hjertekraften 5000 ganger stekrere enn tankekraften. Innenfor forskning kalles ofte hjertekraften på placebo. Det finnes mennesker som tar så stor avstand fra placebo, at de foretrekker sin smerte og sykdom, fremfor identitetskrasjet som det er å gjøre en handling som ikke bekreftes av forskning. Dette skjer når mennesker ikke anerkjenner det at vi skaper våre liv med våre tanker og følelser.

Nyansering 2: Hjertekraft og og en balansert psyke (og rett pH/nok livskraft) kan kurere det meste, selv om en ikke finner forskning som har publisert akkurat dette. Fordi ingen tjener penger på at mennesker fikser seg selv.

Selv om det høres utrolig ut, er det tema innenfor helse som fungerer som en religion. Et av dem er vaksiner. Grunnen til at dette tema fungerer som en religion, er at det troen på at vaksiner virker, er så sterk, at ingen kan rokke ved dette. Sterk tro er kjenetegnet ved at en ikke sjekker noe opp. En er så skråsikker at en ikke trenger å sjekke. Når en undersøker forskning om vaksiner, finner en sjelden publiserte studier om hvorvidt vaksinerte barn har bedre helse enn ikke vaksinerte barn. Slik forskning er bare gjort av få mennesker, og en av dem er Paul Thomas. Han ble bedt av myndighetene om å bevise at hans vaksinevennlige plan var like god som den vaksineplan myndigheten har. Her er hans resultat, som viser vaksinerte barn hadde mye mer sykdom enn ikke vaksinerte. Her er tallene – se for deg selv.

Nyansering 3: når en sammenligner vaksinerte mot ikke vaksinerte viser forskning at de ikke vaksinerte har bedre helse.

Spørsmålet som da dukker opp er hvorfor ikke myndigheter forholder seg til slik informasjon. For å finne svar på dette må vi dukke ned i historien. šBåde utdanninger og forskerinstitusjoner er eid av private. Hvis vi går til historien til vårt norske folkehelseinstitutt finner vi at dette ble startet med en pengegave fra Rockefeller foudation: «Regjeringen etablerte Statens institutt for folkehelse (SIFF) med 18 ansatte ved hjelp av en gave på 1 million kroner fra Rockefeller Foundation«.

FHI består med andre ord av to aktører: myndigheter og Rockfeller foundation. Og Rockefeller foudation er en aktør som selger vaksiner. Ville du stolt like mye på råd og forskning fra FHI dersom de kun utgav seg for å være den som selger vaksiner? Denne sammensmeltningen av myndigheter og legemiddelfirmaer er ikke ny. Her er en lenke som viser historien bak. šRockefeller foundation har en annen agenda enn vår helse, deres agenda er å selge sine produkt, medisiner og vaksiner. De er opptatt av å tjene penger, ikke din helse.

Det samme skjer i USA. CDC som har styrt alle helseråd under pandemien er også privat eid. šBlandingen av myndigheter og privat eide interesser skjuler for de fleste at det ikke er myndigheter men private interesser som vil ha valuta for de penger de har investert som styrer.

šDe fleste fagfolk kjenner ikke til dette, og de har genuine interesser for å hjelpe folk. Mange ser ikke hvordan alternative metoder bannlyses, og alt som kan hjelpe folk til å bli friske uten medisin motarbeides. šInnenfor store systemer oppfordres en sjelden til å tenke selv, en lærer å tilpasse seg de regler som til enhver tid gjelder. Den personlige observasjonen som ser at noe ikke stemmer eller at noe kan enkelt forbedres, blir vanligvis tidd ihjel.

I et virvar av sunn og sann forskning og helsereligion skal vi selv ta valg om vår egen helse. Eg heier på de som våger å tenke selv, og som våger å selv ta ansvar for sine valg. De som bruker sin hjertekraft.

šNyansering 4: Når myndigheter og private aktørers interesser blandes, blir dette som å sette bukken til å passe havresekken.

Det finnes mye god forskning som ikke vektlegges. Dersom både myndigheter og helsevesenet overser forskning, er det lett for meningmann å tenke at dette ikke er viktig.

Den kunnskap og forskning som har endret meg og min praksis mest er:
# forskning om kvantefysikken – vi er en helhet, vi består både av en fysisk kropp og en energi kropp. Vi er en sjel (vår kjerne) som har en kropp, og sjelen uttrykker seg gjennom kroppen.
# ACE studien som viser at jo flere ubearbeida hendelser en bærer fra barndommen, jo høyere er risikoen for å bli syk som voksne (alvorlig og dødelig sykdom).
# at vi har tilgang til to bevisstheter: høyre hjerne bevissthet og venstre hjerne bevissthet, og at mens alle har tilgang til og lever i samsvar med sin venstre hjerne bevissthet, må vi selv utvikle vår høyre hjerne bevissthet, noe vi gjør med å møte oss selv (alle fortrengte følelser), dønn ærlig.
# Observasjoner fra Bert Hellinger viser hvordan vi kan arve sykdommer og avhengigheter, skjebner fra andre (vanligvis slekt). Like fasinerende er det hvor enkelt det er å løse opp slike innviklinger.
# Kunnskap fra Dolores Cannon viser at mye av det vi strever med i dette livet, har røtter til tidligere liv. Derfor vil terapier som ikke går lenger tilbake enn dette livet ikke kunne hjelpe de ting vi har med oss fra tidligere liv.

Viser forskning sannhet. Svaret på dette er både ja og nei.

Her er noen punkter til å skille mellom ja og nei svaret;
# Sannhet går aldri ut på dato.
# Sannhet er alltid enkel og lett å forstå.
# Vi kjenner på resonans i kroppen at dette stemmer. Kroppen faller til ro når sannhet uttrykkes, også når vi ikke liker sannheten.
# Sannhet har ikke noe å skjule.
# Sannhet bygger på helheten, den stenger ikke deler av helheten ute.

Veavågen den 24. mai 2023.

Hildur Vea, Phd