Har du tenkt over hva det betyr at celler ikke repareres, de skiftes ut

Publisert 18. mai 2023

Det er et kjent prinsipp innenfor vitenskapen at dersom det grunnlag en bygger sin forskning på er fake eller ukoorrekt, vil også resultat av forskningen bli fake eller ukorrekt.

CELLER REPARERS IKKE, DE SKIFTES UT.
De aller fleste av kroppens celler fornyer seg hele tiden (1). Med andre ord vi reparerer ikke celler. Når en celle slutter å fungere som den skal blir den byttet ut. Det er immunsystemet som sørger for å oppdage hvilke celler som skal skiftes ut. Det å ha et sterkt immunsystem er derfor helt avgjørende om en skal holde seg frisk. Et sterkt immunsystem er igjen avhengig av flere forhold som at:

1. kroppen får tilført de næringsstoffer og mineraler som den trenger for å bygge de byggestener kroppen trenger. Dersom maten du spiser ikke inneholder rett næring, eller den inneholder for mange toksiner vil kroppen bruke energien på å kvitte toksinene, og det er mindre energi til å bygge nye celler.

Husk også at når vi inntar stoffer som kroppen ikke trenger, kan disse stoffene legge seg på reseptorene i celle mebranen, og stenge for at kroppen kan ta opp i seg de stoffer kroppen trenger. En kan derfor spise sunt, og likevel oppleve at kroppen mangler essensiell næring.

2. vi skjermer kroppen for fleste mulig toksiner og annen skadelig påvirkning. Toksisk påvirkning kan være mat og drikke, medisiner, omgivelser vi oppholder oss i, stråling wifi/5G (mobil, dataklokker, data).

3. vi lever slik at vi bevarer indre ro. Kroppens immunsystem er kun aktivt når vi er fri for stress. De vanligste grunner til stress er våre relasjoner. Det skader oss å leve i eller opprettholder skadelige relasjoner. Men vår relasjon til oss selv kan også skade oss: det skader oss å bære på ubearbeide hendelser, og det skader oss dersom vi ikke lytter til de signaler kroppen vår gir. Når kroppens reaksjoner sier skift kurs, nå er det nok, og vi overser dette av frykt for hva som da kan skje, blir vi som regel syke eller havner i en krise.

Fallgruver det er lett å tenke
A: Det går sikkert bra. Det er faktisk mange mennesker som har så lite kontakt med egen kropp at de ikke kjenner hva som er bra og ikke bra for dem.

B: La seg forføre av reklamens lovnader innenfor helse. Mens reklame for klær og sko popper opp på Internett, vil reklame for helserelaterte ting ofte komme forkledd som forskning.

Spørsmål som hjelper oss å tenke klart er: øker dette min kropps evne til å bygge nye celler. Fordi alt som svekker kroppens evne til å bygge nye celler er skadelig og ikke helsebringende.

Eg hadde et lite Eureka øyeblikk for noen uker siden. Eg stod med 2 store brusflasker hvor kullsyren var dødd ut. Spørsmålet var hvor tømmer eg dem. Tidligere ville eg bare tømt dem i vasken og ikke tenkt mer over det. Men denne gangen stoppet eg og tenkte over at brus består kun av syntestiske stoffer, ingen organiske. Og eg ville ikke ha de skadelige stoffene inn i økesystemet. Så kom tanken som nesten satte meg litt ut: men Hildur, det er jo disse stoffene du inntar i kroppen før du sender dem ut igjen med urinen.

Vår jord fungerer også som et slags immunsystem, den renser seg selv, men kan ikke få dette til om vi gir den for mange toksiner.

As above, so below.

Veavågen den 18 mai 2023.
Hildur Vea, PhD

Kilde:
1. Cell biology by the numbers.
http://book.bionumbers.org/how-quickly-do-different-cells-in-the-body-replace-themselves/