Sjelskraft

Publisert 16. mai 2023

Hva som menes med vår sjel er et tema eg har fundert over siden eg var 12 år. Nå i en godt voksen alder begynner brikkene å falle på plass. En lang reise med andre ord.

Motsatsen til vår sjel er vårt ego. Med andre ord har vi to krefter i oss. Metaforsisk kan vi si vi har to løver. Den ene løven uttrykker sannhet, den sender sannhet ut og lar sannheten leve sitt eget liv. Dette er sjelskraften. Den andre løven, ego vårt, unngår sannheten dersom denne overvelder en selv. Når denne løven føler seg truet brøler den mot andre. Den ser farlig ut, og da er det lett å glemme at vi alle har en løve inni oss (sjelen) som er den sterkeste, okke som.

En må kunne romme egne følelser for å kunne utforske forskjellen mellom egen sjel og eget ego. Derfor er personlig arbeide, selvutvikling, terapi så viktig for de som er stressa og trigges lett. Både stress og triggere tar en vekk fra seg selv.

Både vår sjel og vårt ego uttrykker seg gjennom kroppen. Vi kan derfor merke eller føle når noe er sannhet. Uten at vi vet hvordan eller kan forklare dette, vet vi hva sannhet er. Da faller kroppen til ro. Mens ego delen er den delen av vår bevissthet vi har lett tilgang til, må vi faktisk stilne oss selv, falle til ro, for at den dype indre «stemmen» som sjelen er, kan nå frem til oss.

Hva betyr det da å lytte til seg selv. Både de som lytter til ego og de som lytter til sjelen vil hevde at de lytter til seg selv. Forskjellen slik eg har erfart dette, er at den sanne delen i meg, er den som gir indre ro. Når eg lever min sannhet er det ikke stress, da løser tankestress, smerter og spenninger seg opp. Vanligvis skjer dette med å uttrykke følelser.

Den eg er, har en grunntone som er lykkelig. Når denne er borte, må eg selv lete den frem igjen. Dette betyr ikke at kjenner på ubehag innimellom. Min forståelse av ubehag er at dette er sjelens læresituasjoner, og læringen er fullført når en har tatt seg selv ut av det som plager en. Det er faktisk et ganske spennende liv å leve personlig utvikling.

Vår sjel har tre måter den uttrykker seg på: tanker, følelser og vilje/handlinger. Det var en periode forvirrende når eg oppdaget at både sjelen og ego har tanker, følelser og vilje/handlinger. Vi har med andre ord to sett av hver. Hvilken skal en da lytte til? Og hvordan vet en at den en lytter til er den sanne versjon av en selv. Vel, dette er en noe av det vi skal finne ut av i dette livet. Ingen andre enn oss selv kan finne frem til hvem vi selv er.

Vi trenger andre mennesker for å finne oss selv. Når vi er sammen med andre mennesker som står i seg selv (er forankret i sjelen sin), kan de være nyttige speil for oss. De kan hjelpe oss å se oss selv. Dette fungerer annerledes når vi er sammen med mennesker som er forankret i ego delen. Dette skyldes at ego projiserer på andre det en ikke kan romme i seg selv. Istedenfor å bli speilet som den en er, kan den derfor risikere å bli tillagt egenskaper og følelser en ikke har. Alle som føler seg dumme, lite flinke, usikre på seg selv har erfart å få slike tilbakemeldinger fra sine omgivelser. Hvis en tror på dette, kan dette hindre en i å gjøre det en egentlig ønsker å gjøre, fordi en tenker eg får det sikkert ikke til, er sikkert ikke flink nok etc.

Sjelskraft er den kraft en erfarer i seg selv når en har knekket koden med de to løvene. Når en forstår hvilken løve som snakker i de ulike situasjoner. Når en er i stand til å velge bevisst hva, hvem, hvor og når.

Billedlig kan vi forklare sjelskraft med at det er samsvar mellom sjelsdelen og egodelen, og i modellen som er nedenfor er samsvar vist som hele linjer som krysser hverandre.

Tenk deg at sjelen din har linjene som går på tvers, og ego har linjene som går loddrett. Vi ser på første bilde at mange hele linjer krysser hverandre.

I bilde nedenfor er det langt færre linjer som er hele. Her er det mindre kongruens. Og i vårt metaforiske språk er det mindre sjelskraft som mennesket har tilgang til.

Hvorfor er noen linjer ikke hele? Brudd i linjer er det vi kaller blokkeringer (stopper energiflyt i kroppen), eller ubalanser (for mye og for lite av noe), eller traumer (hendelser som ikke er bearbeida) eller at en ikke lytter til seg selv og lever sitt eget liv (mangler kontakt med egen kropp).

Som mennesker er vi ulike. Noen har få linjebrudd de trenger å ta tak i, andre har veldig mange. Kun en selv vet dette. Og kun en selv kan ta tak i dette. Kun en selv kan utvikle sjelskraft, på samme måte som kun en selv kan lære å sykle eller svømme. Skal en lykkes må en bruke sin frie vilje til å søke opp den hjelp en trenger for å tette igjen de linjer som er brutte.

Velkommen til Sofiasenteret til systemisk samtale, BalanZe metoden, QHHT (kvante healing hypnose terapi), kurser og utdanning.

Veavågen den 16. mai 2023.
Hildur Vea, PhD.

Bildene er hentet fra HK Gaarder sin bok Helse er din rytme.