Christ Consciousness er noe annet enn religion

Publisert 14. mai 2023

I boken Svane vinger (2016) skriver Judit von Halle om sin spirituelle oppvåkning. Christ consciousness er en form for kjærlighet. En opplevelse av kjærlighet. Judith von Halle sier at mennesker primære behov er å leve sannhet og i total kjærlighet.

Å leve sannhet handler om integritet og autensitet. En kan da møte livet som det er. Judith von Hallle valgte tidlig å stole på egne vurderinger. Hun skriver: If I do not know and cannot confirm what the others says, then something is wrong with the story or with the person himself (s 67). Når eg leser dette blir eg mektig imponert over hvor sterkt hun stod i seg selv allerede som barn. I boken tar hun opp sine grublerier over hvordan vi som mennesker og Guds univers fungerer. Hun sier at den Guds kraft hun ble kjent med gjennom egne følelser, fant hun ikke beskrevet i de religion. Skal en oppleve den kjærlighet hun kaller Christ consciousness må en åpne opp for denne innenfra: The human being must want a relationship to the source of this love in order to beget it from within himself (s 80).

Judit von Halle sier videre om denne kraft at vi har den når vi har et forhold med Christ, (Christ som energi). Dette betyr noe mer enn kunnskap om historien, og noe mer enn å tro på noe. Det er kun mulig å erfare Christ Consciousness, som er en form for kjærlighet, gjennom personlig erfart erfaring.

I mitt hjerte ressonerer det Judith von Halle skriver. Det ressonerer fordi hun setter ord på noe eg selv har erfart, selv om våre erfaringer kommer fra helt ulike retninger. Det vi har til felles er egne refleksjoner over det vi leser og erfarer.

Slik eg forstår det Judith von Halle skriver er dette tanker som samsvarer med David Hawkins sine tanker. Den sanne kjærlighet finner en når en vender sitt fokus innover og blir kjent med seg selv innenfra. Og det er her Judith von Halle, David Hawkins og meg selv har en annen forståelse enn religion. Fordi uttrykket tro alene er nok kan forstås på 2 ulike måter.

Den ene måten å forstå dette på er at en blir frelst og får billett til himmelrike ved å tro. Denne tro kan rense en fra skyld, og en slipper å ta tak i sine floker og plager. En kan legge sine bekymringer på en kraft utenfor seg selv.

Den andre måten å forstå tro alene er nok på er at når en har tatt tak i egne floker, akseptert og erkjent egne følelser knyttet til egne erfaringer, vil en kjenne at en har kraft. En bare vet det. Og en bruker denne kraft daglig, til beste for seg selv og andre.

Forskjellen er derfor at tro alene kan forstås både som tankekraft og som hjertekraft. Og de som erfart hjertekraft vet at denne kraft utvikles kun med å løse opp i det som stenger for den. Christ Consciousness er derfor noe annet enn religion, den lære som praktiseres i religiøse miljøer.

Det er i prinsippet ingen motsetning mellom det å tilhøre et religiøst miljø og det å utvikle Christ Consciousness. Christ Consviousness utvikles med å møte seg selv ærlig. Gjør en dette vil en de floker fra egne liv en trenger å ta tak i dukke opp av seg selv, da det er slik det å være menneske fungerer. Selvsagt trenger en ikke gå i terapi for å løse egne floker. Men en trenger ofte veiledning fra de som har gått veien i forveien, og vet forskjell på når ego styrer ens bevissthet og sjelen styrer ens bevissthet. Så lenge en ikke kan gjenkjenner denne forskjell i seg selv og andre, er en fanget i ego sin bevissthet.

Det som kan være en utfordring for de som tilhører religiølse miljøer, er at de ikke stimuleres til å bruke egne erfaringer. Tvert imot oppdras en ofte til den rette lære. En skal lære å forstå som andre, ikke som seg selv. Og en skal tro på det andre har forstått, også når dette krasjer med egen forståelse. Hvis en gir opp seg selv og tilpasser seg til den rette lære, er dette en motsetning til det å utvikle Christ Consciousness.

Judith von Halle sier Christ Consciousness er sann kjærlighet. Denne kjærlighet er en kraft en føler, ikke noe en tror en har eller ikke har. En føler kontakt med kraften i seg selv.

Det finnes mange ulike modeller i vårt samfunn som tar opp forskjellen mellom de to bevisstheter alle mennesker har tilgang til, om de åpner opp for å møte seg selv.

Mark Passio skriver om naturens lov (natural law). Han forenkler den kompliserte verden til to ytterligheter, være styrt av frykt eller kjærlighet. Det han mener er å være styrt av ego som er frykt styrt eller av kjærlighet som er den indre kraft en kan utvikle som menneske. Passio sier at de som lever i samsvar med frykt skaper kaos i seg selv og andre. Mens de som lever i samsvar med kjærlighet skaper ro og orden i egne og andres liv. Med andre ord er en stressa, kan en med å jobbe med seg selv, finne frem til sannhet og indre ro, den kraft som kjærlighet er. Men en må ville dette selv, ingen kan gjøre det for en. Verken ånder (engler, spirits) eller mennesker (healere, terapeuter). Når det er sagt er det mulig å få hjelp på veien fra både ånder og mennesker.

David Hawkins forklarer det samme ut fra høyre og venstre hjerne bevissthet. Venstre hjerne bevissthet er ego delen i psyken. Når vi er stuck er vi låst i denne bevissthet. De fleste som er syke, stressa, bekymra er holdt tilbake av floker i sin venstre hjerne bevissthet. De som bærer på forløst sinne, frykt, sorg, apati, men også misunnelse eller arroganse, er også fanget i sin venstre hjerne bevissthet. Og dette fangeskap varer til en selv går ut av det.

Høyre hjerne bevissthet er den delen av oss hvor vi samkjører våre bevisstheter til en enhet. Det er med andre ord ikke enten eller høyre eller venstre bevissthet, men en utvikling fra venstre hjerne bevissthet til høyre, hvor alle ens erfaringer er integrert og med på reisen.

Den høyre hjerne bevissthet som Hawkins snakker om har stor kraft. Den viser oss sannhet, og den utvikles kun når vi er dønn ærlige med oss selv. Vi kan ikke kjøpe denne bevissthet, vi må utvikle den. På samme måte som vi må utvikle evnen til å svømme og sykle. Øving gjør mester.

HeartMath i USA har forsket på forskjellen mellom tankekraft og hjertetkraft. Det er bare to krefter i oss, så vi kan også kalle dem venstre versus høyre hjerne bevissthet, religiøs tro versus Christ Consciousness, eller egodelen og sjelsdelen. Hva vi kaller disse krefter er ikke viktig, det viktige er at vi selv har et bevisst forhold til vår egen kraft, og at vi tar grep dersom vi mangler kraft til å leve eget liv.

HeartMath sin forskning målt med EKG og EEg viser at hjertekraft er 60 ganger sterkere enn tankekraften. Målt med elektromagnetisk instrument er hjertekraften 5000 ganger sterkere enn tankekraften.

Det samme gjelder om vi bytter ut ordene hjertekraft og tankekraft med andre ord for de samme krefter:
Høyre hjerne bevissthet er 60 ganger sterkere enn venstre hjerne bevissthet. Og elektromagnetisk kraft fra høyre hjerne bevissthet er 5000 ganger sterkere enn venstre hjerne bevissthet.

Å leve i høyre hjerne bevissthet er å leve i kjærlighet. En er da dønn ærlig med seg selv. En aksepterer seg selv og andre, blir ikke trigget av de som mener annerledes. En kjenner seg selv, står støtt om fjell i seg selv, og da tåler en å møte de som tenker og lever annerledes.

De fleste mennesker søker akkurat den kjærlighet som Judit von Halle, David Hawkins og Mark Passio beskriver, en kjærlighet hvor en rommes som den en er. I møte med mennesker som har denne kjærlighet kan en slappe av og være seg selv. En får gå sin egen utvikling, i eget tempo, fordi de som har denne kjærlighet vet at all sann utvikling skjer innenfra.

Paradokset er at selv om alle søker denne kjærlighet i sitt hjerte, er dette et tabu tema å snakke om. i hverdagen later vi som om denne kunnskap ikke eksisterer. Og selv om vi bor på en øy som har en sterkere religiøs forankring enn mange andre steder, vil trolig de fleste som bor her ikke være kjent med hva Christ Consciousness egentlig er. Min gjetning er at det er mange som lever denne sanne kjærlighet helt naturlig, uten at de har hatt behov for å begrepsfeste dette.

Forskjellen fra Christ Consciousness og religiøs bevissthet, er at når en forstår seg selv, andre og verden med sin høyre hjernen bevissthet, vil en forstå symbolbruken i Bibelen sine tekster. mens en venstre hjerne bevissthet vil forstå de samme tekster konkret, og ikke symbolsk.

Det er vår oppgave som menneske og selv sjekke ut hva vi mener og hvorfor vi tar de valg vi tar. Og eg avslutter derfor denne tekst med den praksis som Judit von Halle har: «If I do not know and cannot confirm what the others says, then something is wrong with the story or with the person himself». Selvsagt må en være villig til å utforske samme tema, for å kunne sjekke dette ut. Å avvise noe basert på tanker og tro er tegn på at en lever i venstre hjerne bevisstheten. Eller å være sta og stridig og fastlåst, som vi sier på folkemunne.

Søndag 14 mai

Hildur Vea, PhD.