Menneske versus transhuman

Publisert 10. mai 2023

Tiden vi lever er en brytningstid. Det er to ulike tidslinjer som går samtidig. Forskjellen mellom dem er hvilken kraft en lar seg påvirke av. Det er de daglige valg som viser oss hvilken av disse tidlinjene vi har valgt.

Den ene tidlinjen handler om å utvikle seg selv. Ta i bruk de egenskaper og den kraft en har tilgjengelig som menneske. Vi kan kalle denne tidslinje SJELSKRAFT. Den andre tidlinjen er de som tar valg hvor menneske og kunstig tilførsel smelter mer og mer sammen. Slik kunstig tilførsel kan være alt fra syntetiske piller til AI (kunstig intelligens). Eks, de som tok stikk (med graphen oxid) har en ID kode som kan avleses på en vanlig scanner på mobilen. Vi kan kalle denne tidslinje for TRANSHUMAN.

De som utvikler SJELSKRAFT tar i bruk de iboende muligheter som finnes når en blir kjent med seg selv på et dypere nivå. I Bibelen kalles disse for nådegaver. En blir her kjent med den indre kraft som vår sjel er. Og en lærer å lytte til sin egen indre stemme. HearthMath I USA har vist at denne kraft, som er hjertekraften er mye sterkere enn tankekraften. Målt med EEG og EKG fant de at hjertekraften var 60 ganger sterkere en. tankekraften. Og målt med et elektromagnetisk apparat fant de at hjertekraften var hele 5000 ganger sterkere enn tankekraften. Her er et intervju med Robert Edward Grant, som har knekket koden til sjelskraften, og som bruker denne til stor suksess i forretningslivet.

FOR Å KUNNE TA ANSVAR FOR EGNE VALG, MÅ EN HA UTVIKLET EN KJERNE, ET EKTE SELV

Begge foreldre er viktige for barnets utvikling av et ekte selv. Når foreldre aksepterer og respekterer hverandre, opplever barnet seg akseptert. Når foreldre elsker hverandre, kan barnet elske seg selv. Barnet trenger også støtte og aksept for at det er unikt,det vil si at det er ulikt både mor og far. Barnet må gå gjennom denne prosessen med å prøve og feile, for å finne ut hvem de er og hva de mener utallige ganger, før det ekte selv etableres.

Paradokset er at uansett hva foreldre har sterke meninger om, er det nødvendig for barnet å ta avstand fra disse først, for å utvikle sitt ekte selv. En slik avvisning er nødvendig for å bli seg selv. Det er ikke mulig å bli voksen uten å ikke såre sine foreldre, fordi barn må skille seg fra foreldrenes symbiose for å bli seg selv. Vi kaller denne fasen for tenåringshormoner.

Et ekte selv er kjennetegnet i følge james Masterson av følgende[1]:

  1. Personen har kapasitet til å kjenne på alle følelser. Personen har kontakt med autentiske følelser.
  2. Personen tar sin plass i familien, i samfunnet, det kan ivareta sine egne rettigheter.
  3. Personen har kapasitet til å ha tro på seg selv og kunne vurdere seg selv. Er ikke avhengig av andres vurderinger og tilbakemeldinger.
  4. Personen har selvfølelse.
  5. Personen har evne til å håndtere følelser, kan selv løse opp i fastlåste følelser, og skygge unna det som er negativt for dem.
  6. Personen kan holde ut forpliktelser. De gjør som de lover.
  7. Personer er kreativ, og har evne til å gjøre endringer når det er nødvendig
  8. Personen har evne til å stå i intime nære relasjoner uten å avvise eller flyte sammen med den andre.
  9. Personen har evne til å være alene, uten å føle seg ensom eller avvist
  10. Personen har et Selv som er en integrert helhet, hvor de ulike deler henger sammen. Personen har utviklet en integritet i seg selv. 

Når disse kvaliteter er utviklet, har menneske kraft og evne til å skape sitt eget liv. De er ikke opptatt av at andre skal tenke for dem. De søker seg jobber hvor de får bruke sin kreativitet, og de blir syke dersom de overstyres og behandles som roboter.

For å utvikle kjernen i oss trenger vi egne erfaringer. Vi trenger motstand, da vi finner vår egen styrke nettopp ved å gjøre ting på vår egen måte, selv om andre er uenige. Motstand er det vannet som gjør at planter vokser. Når foreldre tenker for ungene, eller myndigheter tenker for innbyggerne, utvikles ikke evnen til å tenke selv. Det som skapes er passivitet, og usikkerhet. Og jo mer usikker en er, jo mer er en villig til å tilpasse seg ytre regler, også om en er uenig. Bli styrt med andre ord.

Et av de vanligste tema vi testes som mennesker er når helse skranter. Hva gjør en da? Søker en de løsninger hvor en selv må ta ansvar for å gjøre seg frisk = utvikle sjelskraften, eller søker en løsninger hvor en overlater ansvaret for løsningen til andre (leger, forskning). Selvsagt går det an å ha en blanding av disse to, men det innerste laget i oss vet om vi selv tar dette ansvaret eller overlater det til andre. Tenker at andre vet bedre enn oss selv hva som er bra for oss. Eller starter vi en læreprosess hvor vi skal finne ut av noe, og vi gir oss ikke før vi har funnet ut av det.

Transhuman tidslinjen er ikke opptatt av at mennesker skal utvikle de iboende ressurser mennesker har. Her tilbys piller for det meste som er ille. Og piller er gode og ha i mange situasjoner, særlig akutte. Dilemma er at om en skjuler symptomer på indre ubelanser med piller, så lærer en ikke å løse opp i ubalansen.

De mennesker som bruker sin sjelskraft, utvikler en trygg kjerne i seg selv. Her kan du lese mer om denne. Essensen er at den trygge kjernen består av egne integrerte erfaringer. Når vi lander i oss selv, betyr dette at vi forstår oss selv, og at vi har integrert de hendelser vi har erfart i egne liv. En må møte egne plager og floker for å få dette til. Trinnene i trygg kjerne modell er:
1. En selv vil endre noe i eget liv
2. En må ha støtte fra en person som kan skape trygghet (= er avslappet sammen med denne).
3. Når en utforsker et tema i en tilstand av trygghet, vil det som er, vise seg. Dette bekreftes kroppslig, en kjenner fysisk av noe skjer. I trygg kjerne modellen kalles dette alkymi.
4. En må praktisere egen sannhet, en må leve i samsvar med nye innsikter, de skal integreres.
5. En trygg kjerne består av egne integrerte erfaringer.

Sjelskraft består av egne erfaringer, som inkluderer hvordan en kan koble seg opp mot den kosmiske kraften, kontakt med Akasjha feltet, La Guds kraft virke gjennom en selv – ville kanskje en kristen sagt.

Alle mennekser har en indre søken etter utvikling. Når vi ikke lytter til denne får vi plager. Vi går tomme, kjeder oss etc. Hvilke valg vi tar i slike situasjoner viser oss hvilken tidlinje vi er på.

Det er i perioder strevsomt å utvikle sin sjelskraft, men når den er på plass blir livet enklere og kjekkere å leve. Men å velge denne tidlinjen er et aktivt valg. Vi utvikler sjelskraften overtid. Det er som å spise en elefant, en bit om gangen over år, gjør at det er mulig.

Transhuman tidlinjen presenteres ofte som fasinerende nyvinninger som skal gjøre livene enklere å leve. Det som skjules er at samme teknologi også kan brukes til å overvåke og kontrollere mennesker. Dilemma er da ofte et ja til teknologiske fremskritt og nei til kontrolll og overvåking, da de fleste vil bestemme selv over egen eiendom, over eget liv. Hittil er dilemma kun blitt løst av tro: eg tror ikke det vil skje eller er tror at akkurat dette vil skje.

Det er de daglige valg i våre liv, som viser oss selv hvilken tidlinje vi går på.

Veavågen den 10 mai 2023.

HIldur Vea PhD


[1] Masterson, James F. 1988/1990. Search for the real self: Unmasking the personality disorders of our age. Free Press. Kindle Edition