De nye allergiene

Publisert 21. april 2023

Denne refleksjon tar opp den allergi som oppstår fordi en er ført bak lyset. Eller rettere, har latt seg selv føre bak lyset. Grunnen til at en ikke ser at noen mennesker er farlige for ens psyke, handler alltid om tidligere traumatisering. Fordi traumatisering gjør at en underkaster seg andres meninger og handlinger, en lar andre bestemme, og tilpasser seg etter beste evne de som styrer andre med å bli krenka hver gang de ikke får viljen sin.

Hva menes med at mennesker er farlige for andres psyke? Et eksempel på slike mennesker er de som er skjulte narississter. Ross Rosenberg sier at skjulte narsissister er verste type av narsissiter. Dette er mennesker som fremstår som noe de ikke er. De fremstår vennlige, omsorgsfulle, mens de egentlig tråkker på andres verdighet. Å innse at den en trodde var en nær venn, ikke er det, er smertefullt. Når en ser masken, og forstår at en er lurt, er den nye fellen en kan gå i, og forstå den andre. Det eneste som setter oss fri er å forstå oss selv, og samtidig si nei takk til de relasjoner som ikke behandler oss med respekt.

Det er veldig utfordrende å gå ut av skadelige relasjoner, men skal en bevare egen verdighet er en nødt for å sette grenser. Det som er en utfordring for de som søker sannhet, er at denne egenskap ikke er til nytte i møte med mennesker hvor sannhet ikke har noen betydning. Det eneste som har betydning for dem er å bevare masken, fremtoningen utad.

Mennesker som er farlige for ens psyke avsløres ikke lett. De er ofte flinke til å bygge opp relasjoner bestående av maktmennesker, den lokale eliten, samt mennesker som beundrer dem. Ofte er de både hyggelige og flinke, og hjelpsomme. Utad er masken perfekt. Det som er totalt fraværende er hjertekontakten, medfølelse, empati. Det smerter dem overhodet ikke å krenke andre. deres fokus er den logiske forklaring til deres handling.

Skjulte narsisster er dyktige på å få det som de vil, og de bruker ofte strategien passiv-aggresiv. Dette gjør at de får sine fiender eller motparter til å fremstå som urimelige, dumme, selvopptatte, svake. Et typisk mønster er at det oppstår situasjoner hvor den andre får behov til å forsvare seg, når dette skjer er den skjulte narsissist i sitt ess, da har de full kontroll. Da kan de si, men det var du som begynte. Ross Rosenberg siterer Georg Bernard Shaw, som sa: alldri sloss med en gris; du blir skitten og grisen liker det.

En mister ofte seg selv i slike relasjoner, og må bruke tid og krefter på å finne tilbake til kjærlighet til seg selv, og til livet. I denne fasen, når en jobber med å forstå hvordan en lot seg fange, og hvilken pris dette har hatt, blir mange oppmerksom på at de er allergiske.

Allergisk mot mennesker som:
# bærer masker
# lyver for å redde seg selv
# er kalde, mangler hjertevarme
# en manipulerende
# en tilsynelatende snille
# gjør andre til syndebukker

Vi finner tilbake til egen verdighet ved å gå ut av relasjoner som skader oss. Skal vi lykkes trenger vi støtte til å se det som er. Ofte kan dette være nålæyet, som vi som kameler ikke forstår, da noe i oss ønsker å tror på den fremtoning som masken viser.

Det er kun sannhet som setter oss fri.

Veavågen de 21. april 2023. Hildur Vea, PhD.