Kroppen din er en ressursbank

Publisert 14. april 2023

Kroppen din er sprekkfull av ressurser. Men kun de som bruker seg selv som ressurs forstår hvor stor denne gaven er.

Metaforisk: tenk deg en bankboks full av penger (ressurser). Her finnes millioner av kroner, og de er dine. Du kan bruke dem til hva du vil. Eneste du trenger å gjøre er å hente finne nøkkelen. Du vet den er i eget hjem, men ikke hvor. Men søker du vil du finne den. Når du har nøkkelen, kan du bruke dine egne penger til hva du vil når du vil.

Slik er det også med kroppens rerssurser. Når du har dem kan du bruke dem som du vil.
Kroppens ressurser er
Evne til å skille sannhet fra usannhet.
Det er å ha mot til å leve sitt eget liv.
Det er å ha nok krefter til å leve det liv en ønsker å leve.
Det er å sove godt og våkne glad fordi det er morgen.
Det er å ha helse og godt humør.
Det er å ha intuisjon og klare tanker.
Det er å ha evne til å møte følelser og takle hendelser som oppstår uten stress.
Det å ha evne til å skape sitt eget liv, inkludert den økonomi en trenger for det liv en trives med.
Og mye mye mer.

Min lykke i livet var å møte veggen. Dette tvang meg til å tenke nytt. Tvang meg til å ta de grep som gjorde at eg ble frisk. Dette skjedde i 2006. Siden den gang har eg fortsatt med å studere hva som skjer når livet setter seg i kroppen. Min reise med på finne frem til nøkkelen til min kropps ressursenter handlet om følgende trinn:

1. Nye forståelsesrammer, eg trengte nye måter å tenke på, dette åpnet opp for hva som var mulig. En viktig innsikt for meg var forskningen til Anna Luise Kirgengen. Hennes doktorgrad viste at de plager vi har forteller om årsak til ubalansen på en symbolsk måte. Når eg selv ble syk, forstod eg at løsningen eg søkte var inni meg. Eg måtte gjøre det alene, selv om eg ikke kunne gjøre det alene.

2. Lære å bygge livskraft. De ting som hjalp meg å øke min livskraft var yoga, qigiong, det å bearbeide gamnle hendelser, det å lytte til meg selv og handle ut fra egne innsikter.

3. Forstå kroppens reaksjoner. Kroppen snakker til oss gjennom symptomer og plager. Når vi ikke lytter til oss selv og handler på tvers av vårt verdisyn eller våre egne behov, skaper vi en floke i oss selv. Når det blir mange nok slike floker blir vi syke. Vi blir også syke når vi lever usannhet, enten ved at vi tror på usannhet eller at vi fortrenger viktige hendelser i eget liv, og nekter å lytte til den informassjon som kroppen gir oss i form av plager.

En kropp i balanse er fri for plager. Den har verken stress eller indre uro. Den eier ikke tankestress, og den har evnen til å se en situasjon fra flere sider samtidig. Den er ikke opptatt av å ha rett, eller ha kontroll behov eller perfeksjoniske. Den kan faktisk møte andre som den de er, uten å trigges.

4. Bli kjent med og forløse fortrengte følelser. Følelser er en reaksjon på noe. De er ikke den en er. Det er lett å bli stuck i følelser om en blander sammen følelser med egen identitet, dette kan lett skje fordi en kan bli fanhte i en tilstand styrt av en følelser. Når en forløser følelser og lar energien fra dem sirkulere i kroppen, vil denne energien løse seg opp og erstattes med dyp indre ro. Hver gang. Prøv selv!

Vi har alle tilgang til alle følelser. Også de negative. Å kjenne på hat betyr ikke at en er en stygg person, det betyr kun at den situasjon en opplevde vekket følelsen hat. Det er vanlig at vi selv misliker vanskelige følelser. Det er derfor heldigvis mulig å forløse disse.

5. Ta ansvar for det som er mitt eget, og la det andre ligge. Dette var dyp læring for meg. Som barn utviklet eg pleaser rollen, og ble god til å se andres behov, ikke egne. Dette gjorde at grensene for hva som var mitt ansvar og andres ansvar ble utvisket. Noen ganger tok eg på meg ansvar som absolutt ikke var mitt eget, fordi den som eide ansvaret lot være å ta det. Andre ganger blandet eg meg inn i andres anliggende. Alt dette var veldig skadelig for meg selv, og skapte misnøye og konflikter med andre.

Ved å møte seg selv, ærlig, blir en kjent med egne behov og egne floker. En kan da lære å leve egen sannhet, og når en gjør dette utvikler en kontakt med den ressursbank som eget kropp er.

Ved Sofia senteret tilbyr vi samtaler, veiledning og workshops for de som søker å utvikle egen ressursbank. Velkommen!

Veavågen den 14. april 2023.