Bevisst-het

Publisert 28. mars 2023

Hva handler bevissthet om. Det ligger i ordet, det handler om å være bevisst. Så langt er dette enkelt for de fleste å forstå. Men det blir litt mer komplisert, fordi vi har alle tilgang til 2 ulike bevisst-heter inni oss. Vi kaller disse for høyre hjerne bevissthet og venstre hjerne bevissthet.

Vår høyre hjerne bevissthet gir oss tilgang til langt mer energi enn venstre hjerne bevisstheten. Denne indre kraft brukes til det meste i våre liv, den gir oss økt forståelse, den hjelper vår fysiske kropp tilbake til balanse ved sykdom, og den er den kraft vi bruker når vi skaper våre liv. Hvis vi skal gi denne bevissthet noen stikkord om den fungering vil det være: KLOK, KRAFT, SANNHET OG KJÆRLIGHET.

Alle med IQ over ti vet at skal en utvikle slike egenskaper så finner en ikke disse på sydenferier, eller dataspill, eller sosiale medier, eller TV serier. En finner de kun ved å møte seg selv. Mer om hva dette betyr lenger ned i teksten.

Er det da så enkelt at all sykdom handler om bruk av feil bevissthet? At de som er syke, og som mangler troen på at de selv kan endre sitt liv, fungerer ut fra den laveste bevissthet i seg selv? Svaret på dette er både ja og nei.

Vi KAN tenke oss syke og vi KAN tenke oss friske. Men mennesker fungerer ut fra komplekse prosesser, og vi er styrt av universelle lover, så skal en heale seg selv eller endre seg selv, krever dette både kunnskap og økt bevisst-het. De to går hånd i hånd.

Vår venstre hjerne bevissthet er den vi bruker i vår daglige fungering. Den er tankestyrt, den liker ideer, filosofi, teorier. Denne delen i oss tror at forskning = sannhet. Visste du at våre bevisstheter (inni oss) skiller mellom hvordan de oppfatter sannhet?

Vår høyre hjerne bevissthet opplever sannhet som det som gir resonans i kroppen som sannhet. En bare vet om noe er sannhet eller ikke. Slike påstander gjør at de som fungerer ut fra venstre hjerne bevisstheten rister på hodet, helt oppgitt over de som ikke tror på det som hevdes i forskning, av myndigheter, i media, etc.

Dette koker ned til hvorvidt en tror på seg selv eller om en tror mer på andre enn seg selv.

Når vi er barn er det mye vi vil ha uten at vi vil jobbe for det, ta ansvar for det. Som voksne vet vi at det krever en del arbeid for å lykkes med det meste. Hadde det ikke vært slik, ville ikke mneekser brukt tid og penger på å læreprosessen, på det å endre livet, på det å bli frisk.

Det laveste nivå av bevisst-het har mennesker som sitter hjemme i sofaen og venter på at livet skal endre seg til det bedre. Et annet tegn på det laveste nivå av bevisst-het er mennesker som ikke vet at de har tilgang til to bevisstheter i seg selv, og som av den grunn kun utvikler den ene siden. De vil i praksis fungerer som en ørn med en vinge – ute av stand til å fly – ute av stand til å leve livet slik de ønsker.

Vi kjenner dem igjen som mennesker fanget av misnøye, være et offer, mennesker som mener mye om andre uten å se at de projiserer sin indre verden på den ytre (=noe vi alle gjør), og at all den elendighet de ser «der ute», har en kilde som er inni dem selv.

Tegning: Yvonne Hult

Første premiss på vei til økt bevisst-het er å vite om at inni oss har vi tilgang til to bevisstheter. Her er litt om forskjellen:
1. Med vår venstre hjerne bevissthet oppfatter vi ting, vi registrerer noe, kjenner til det, kan gjengi til andre. Ex: Hei du, visste du at inni oss har vi to bevisstheter? Dette er en informasjon som deles. Å kun dele informasjon uten å leve denne, føle denne, er å fungere ut fra den laveste bevisst-het.
2. Men vår høyre hjernebevissthet vil en informasjon vekke nygjerrighet, og en utforsker tema – hvem er jeg når jeg har to bevisstheter inni meg? En vil lære så mye som mulig om likheter og forskjeller mellom våre to bevisstheter, fordi en forstår at dette handler om å forstå seg selv. En vil lese om bevissthetene, og en vil en i tillegg undersøke ved å ha fokus innover.

En vil også her si til andre: Hei du, visste du at inni oss har vi to bevisstheter? Men en vil legge til: har du sjekket dette ut – hvordan virker dette for deg. En er med andre ord opptatt av nivået som kommer etter informasjonsnivået – nemlig det praktiske. En vil lære ferdighetene:
En vil være et menneske som lever sannhet, ikke en som bare kan gjengi sannhet.
En vil være et menneske som er klok, ikke bare en som kan si noen kloke ting.
En vil være et menneske som har kraft, ikke en som ønsker seg denne kraft.
En vil være et menneske som lever sann kjærlighet, ikke en som bare snakker om dette.

Sagt enkelt kan vi si at forskjellen mellom våre bevisstheter er hvorvidt en vet om noe eller lever det. Du vet i ditt hjerte om du lever sannhet, kraft, visdom og kjærlighet. Du vet dette fordi du har strevd med å oppnå disse ferdighetene, du husker når transformasjonen (alkymien) skjedde i egen kropp, i eget liv. Det å utvikle sin er en av oppgavene våre som mennesker, bli oss selv, finne oss selv. Lære å kutte ut distraksjonene.

Så hva betyr det å møte seg selv, det å være ærlig med seg selv? Det betyr å kjenne seg selv, ha integrert egne følelser, det å betyr å vite hvem en selv er. Vi blir kjent med oss selv når vi bearbeider det som er ubearbeidet i oss, da ubearbeida tgjør at energien vår fungerer som en vannspreder og ikke som en laserstråle. Vi utvikler denne kunnskapen, hjertekraften, (høyre hjerne bevisstheten) i relasjon med noen som allerede har utviklet denne. Fordi læringen skjer fra hjerte til hjerte, ikke tanke til tanke. Og hjertets språk er resonans. Hjertet «snakker» også til oss gjennom kroppsreaksjoner og symbolspråk. Det er opp til oss å lære oss hva våre egne reaksjoner betyr. Det er opp til oss å utvikle vår bevisst-het.

Å være bevisst er å se det som er. Kun da kan vi finne sanne gode løsninger i våre liv og våre samfunn. Lykke til.

Her er en video med inspirasjon, et foredrag med Mark Passio.

Veavågen 28 mars 2023. HIldur Vea, PhD