Tanker som vanskeligst å slutte å tro på

Publisert 25. mars 2023

Denne refleksjon er inspirert etter å ha lest i boken Robes av Penny Kelly (1999/2005). Penny Kelly fikk på 80 tallet besøk av menn i brune kapper som fortalte henne om hvordan fremtiden kom til å bli. De beskrev den fremtid som vi nå i dag i 2023 lever.

En av temaene i boken er hvordan ta vare på helsen. Her er budskapet at vi som mennesker fungerer ut fra vibrasjon og frekvenser, og at vi er ett med naturen. I naturen finnes de frekvenser som kan heale all sykdom. Planter og dyr har de rette frekvenser for oss. Menn i brune kapper fortalte at noen sykdommer kan utryddes ganske fort, andre vil ta et par generasjoner. Men, en må begynne å leve i samsvar med hvordan vi som mennesker fungerer, og hva som healer oss om vi skal lykkes.

Min observasjon er følgende: Her er de tanker som er vanskeligst å slutte tro på:
1) at det som ikke er menneske (biologisk vibrasjon og frekvens) kan ersattes med syntetiske stoffer.
2) hvis mange nok mener det samme, må det være en sannhet, og da trenger en ikke sjekke dette opp. 3) Når mange tror (= lever slik) atselv om stoffer en inntar er kreftfremkallende eller har bivirkninger, og egentlig er toksiske for kroppen, kan de gi mennesker tilbake helsen sin.

En tror på dette fordi en blir fortalt dette, og fordi en selv ikke sjekker opp om det stemmer.

Mennesker glemmer å tenke selv.
Mennesker glemmer å sjekke hva som egentlig skjer i egen kropp når de spiser bestemt type mat eller tar en medisin/stikk.
Mennesker glemmer også å sjekke hvilke alternativer som er mulige.

Ingen kan redde de som ikke kan redde seg selv.

Veavågen den 25 mars 2023. HIldur Vea, PhD.