En kjapp indre detox

Publisert 24. mars 2023

Vi trenger alle å gi slipp på emosjonell bagasje, fordi det eneste gamle uforløste følelser gjør er å skape ubalanser i oss. For de fleste av oss er det vanskelig å komme i kontakt med det som er i vår underbevissthet, av den enkle grunn at dette er skult for oss. Men det finnes enkle grep som kan gjøre for å åpne opp slik at gamle smerte kan bli forløst.

Øvelsen eg presenterer i dag er hentet fra boka: The emotionalle absent mother, 2010/2017 skrevet av Jasmin Lee Cori. Boka tar for seg hvordan det kan oppleves når mor eller far er emosjonelt fraværende, en situasjon som oppleves av mange. Kortversjonen er: No mother – no self. Med andre ord, når en ikke fikk den emosjonelle støtte en trengte som barn, vil det være områder som er uutvikla som voksne. Mange strever med usikkerhet, mangle mot, vet ikke hvem de selv er, og slike ting. Her er en god beskrivelse av hvordan det kan oppleves når foreldre selv er uutvikla ( trolig har de også opplevd No Mother – No Self dynamikken):

Foreldre:
Som ikke kan håndtere verken egne eller andres følelser,
Som handler på egne følelser uten å forstå konsekvenser for andre,
Som klandrer andre, og aldri selv tar ansvar,
Som ikke handlet empatisk mot barna, men forventer at barna møter deres behov og følelser,
Som er opptatt med seg selv,
Som har lukka sinn, og ikke respekterer ulike meninger,
Som mangler konsistens i egne handlinger, meninger,
Som ikke reparerer relasjoner som har vansker,
Som forventer at en kan gå videre fra problemer, bare late som alt er normalt (side 129).

Uansett om en kjenner seg igjen i å ha slike foreldre eller ikke, kan øvelsen nedenfor være nyttig.

Her er øvelsen som tar deg inn til noe en trenger å rense i seg selv. Øvelsen består av tre ledd:
1. Fullfør setningen minst 10 ganger: Jeg er sint på mamma fordi (kan bytte ut med pappa eller en annen relasjon), men ta mamma først.
2. Fullfør setningen 10 ganger; under sinne føler eg …..
3. Eg kan ikke tilgi mamma fordi ………….

Husk at følelser er en reaksjon på noe, de er ikke den en er. Når en kan akseptere en følelse fullt ut, vil den endres, Vanligvis transformeres og løse seg opp, bli borte med andre ord.

Å håndtere følelser alene er vanskelig for de fleste da vi har alle et forsvar som skjuler for oss det vi trenger å komme i kontakt med. Trenger du hjelpt til å forløse følelser, er du velkommen til Sofia senteret.

Veavågen den 24 mars 2023. HIldur Vea, PhD.