Elsker du deg selv?

Publisert 24. mars 2023

Denne refleksjon tar opp hva det betyr og hvorfor det er viktig å elske seg selv.

Hva er forskjellen mellom å ha kjærlighet til og å elske? Det vi har kjærlighet til er noe en bryr seg om, noe vi tar vare på, noe vi beskytter, og gjennom utøvelse av denne handling, kjærlighet er en handling, får vi en tilfreedstillelse. Vi kaller også denne tilfredsstillelse for å føle kjærlighet.

Å elske er også en handling. Det er noe mer enn kjærlighet, fordi når man elsker noe(n), er en både tiltrukket til og en opplever en relasjon til det/den en elsker.

Både det å elske noen og det føle kjærlighet for noen er følelser eller tilstander knyttet til ærlighet. Og skal en ha kjærlighet til andre, elske andre, starter det med å ha kjærlighet til seg selv, elske seg selv.

Det er stor forskjell på om noen forteller deg at de elsker deg, om dette er noe en hører gjennom ørene, eller om det er noe en føler i hele kroppen. Ofte vil de som sier de elsker en, når en ikke samtidig kan føle denne kjærlighet, være en situasjon hvor en er needy. Da er det «elskerens» behov som styrer, den som mottar «kjærligheten» er og hvordan dette oppleves er underordnet. Slik fake kjærlighet er forvirrenende, krenkende og smertefull. Det er manipulasjon av verste sort.

Mange av oss er i oppvekst fortalt at vi skal tenke på andre før oss selv, ellers er vi egoister. Dette er et tankemønster eller tankemonster som leder oss vekk fra oss selv. Og når en ikke står i egen kraft er en lett å manipulere. Noen av oss har også religiøs oppdragelse. Her lærer vi at en skal elske sin far og sin mor. En slik tenkning kan også stå i veien for å elske seg selv i situasjoner hvor en kanskje ikke gjør akkurat dette. Hva hvis de sanne følelser er at en hater sin mor og sin far?

Når en uttrykker egne sanne følelser, uansett hvilke følelser dette er, er dette et tegn på at en elsker seg selv. Dette skyldes at all sann kjærlighet starter med aksept av det som er.

Jo mer mangel på sann kjærlighet en opplevde som barn, jo sterkere vil ens lengsel etter tilhørighet og kjærlighet vise seg når en blir voksen. Jo mer lengsel som er skjult i ens underbevissthet, jo lengre er mennesker villige til å gå på kompromiss med seg selv i håp om å bli elsket som den en er. Fordi det er i relasjon med andre, som ikke dømmer oss, at vi kan møte de sider ved oss selv som vi egentlig ønsker å skjule. Vanligvis er dette negative følelser. Og så lenge vi tror vi ER den følelse vi opplever, at vi er idenfisert med denne, vil ofte smertefulle følelser forbli fortrengt.

Hva det betyr å elske seg selv.
Å elske seg selv betyr å akseptere seg selv. Bli kjent med seg selv, forstå egne behov og drømmer, og lytte til seg selv i valg situasjoner. På denne måten skapes et bånd til en selv, til den kjernen vi alle har i oss. Å elske seg selv er ikke å ha en kronisk på topp følelse. Det er en kronisk være ærlig med seg selv følelse, fordi endring av noe vanskelig eller realisering av en drøm kan kun skje når en er ærlig.

Hvorfor det er viktig å elske seg selv.
Når en har knekket koden med å elske seg selv, vet en hva dette er, og en er i stand til å velge om en vil elske andre. Vanligvis er det ikke et valg en tenker over, fordi jo mer man elsker seg selv, jo mer åpen er en for alle sider av seg selv. Dette gjør at en også er mer åpen overfor andre. Andre føler seg da akseptert som den en er, en føler seg elsket!

Veavågen den 24 mars 2023.

HIldur Vea, PhD.