Workshop: Traumer og kriser for de som jobber med mennesker

Vi lærer her om forskjell mellom utviklingstraumer, sjokk traumer, og kriser. Vi lærer metoder for å forløse slike blokkeringer, da reaksjonene kan sitte i kroppen i mange år etter at hendelsen skjedde.

Målgruppe: Denne workshop er tilpasset de som arbeider imed mennesker og trenger både å lære mer om hvordan forstå andre, men også lære me rom hvordan unngå å bli utbrent selv. en vil på denne workshop lære om hvordan en kan forløse kroppslige spenninger og uro, fortrengte følelser, og løse opp i smerteklumper som skyldes traumer og kriser. Det er ingen krav til nivå på utdanning for å delta.

Med en dypere forståelse av seg selv, kan en bli som den gule paraplyen, en som skiller seg ut på en positiv måte.

UTVIKLINGSTRAUMER
Dette er vanligvis tidlige traumer, hendelser som skjer før vi er 3 år. Ofte er det ikke bestemte hendelser som ligger til grunn, men mer dette at en som barn mangler kontakt og tilknytning med egne foreldre. Ved utviklingstraumer jobber en med å bearbeide lengsler og følelser knyttet til det som ikke skjedde.

SJOKKTRAUMER
Dette er traumer som skyldes konkrete hendelser, hendelser hvor en blir overveldet følelsesmessig. Mange mennesker forblir i sjokk tilstanden mange år etter at hendelsen er ferdig.

KRISER
Dette er hendelser som hører normal livet til, men som likevel setter oss helt ut. Vi kommer i situasjoner hvor vi er hjelpeløse og handlingslamma. Noe er totalt endret, og kan aldri bli det samme igjen.

Anbefalt litteratur: Laurence Heller og Brad J Kammer, 2022. The practical guide for healing developmental trauma.

Det som er mest utfordrende å forløse er utviklingstraumer, da dette ofte er dype programmeringer, og det at en ikke husker hva som skjedde som skapte følelsene en strever med.

Målet med kurset er at kursdeltakeren skal bli mer kjent med seg selv, få et mer bevisst forhold til egne gjennomlevde traumer og kriser, slik at en trigges i mindre grad, og slik at en blir en bedre hjelper.

Vår trygge kjerne er at vi forstår oss selv, og aksepterer oss selv som den vi er. Vi finner frem til denne kjernen med å ta bort det som skaper indre uro og kaos. Hendelser som overvelder oss (traumer) skaper splittelser i oss. Når vi gjenforener det som var splittet – blir vi hele. Da faller kroppen til ro, noe vi kaller kroppslig sannhet i modellen.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det viktigste arbeidet på et kurs.

Metoden vi bruker på workshopen er systemisk samtale.

Tider: Fredag 1700 – 2100, Lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.
På alle våre workshops er det tilbud om å komme gratis på fredagen og se om det som skjer resonnerer, før en bestemmer seg for å bli med på helgen.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdannninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
New biology curriculum utdanning (online).
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.
Balanzen AS har skiftet navn til Sofia Senteret mars 2023.

Workshops/utdanning

Startdato 08. mars 2024

Sluttdato 10. mars 2024

Starttid 17:00

Sted Sofiasenteret