Fulltegnet. Workshop: Systemisk arbeid og skjulte dynamikker

Denne workshops går gjennom hva systemisk arbeid er, systemiske lover, og skjulte dynamikker som offer-overgriper dynamikk, mor-barn fellen, innviklinger, drama triangelet.

Målgruppe:
De som vil bli mer kjent med seg selv. De som vil lære om de univserselle lovene som er gjeldende, enten vi kjenner til dem eller ikke. De som vil lære om skjulte dynamikker som kan styre våre liv. En trenger ingen forkunnskaper.

SYSTEMISK ARBEID
Vi er alle tilknyttet ulike system: familiesystem, venneflokk, systemer innenfor samfunnet. Vi har også systememer inni oss, ex dersom vi er stressa, lukkes immunforsvaret ned og vi mister kontakten med oss selv.

UNIVERSELLE LOVER
Dette er kosmiske lover som gjelder uavhengig av alder og kultur. Vi går gjennom 13 slike lover.

OFFER – OVERGRIPER DYNAMIKK
Når overgriper gjør seg selv til offer, og plasserer det sanne offeret som syndebukk (overgriper)

MOR – BARN FELLEN
Barnet er uønska av mor eller ikke får kontakt med henne, og samtidig har barnet en lengsel etter kontakt med mor som det ikke kan skru av. Eneste løsning for barnet er å stenge av for egne behov.

INNVIKLINGER
Når en ubevisst tar på seg og bærer andre personer som skjebne, problemer, traumefølelser, avhengigheter, ufullførte oppgaver mm

DRAMATRIANGELET
Når en har barnets bevissthet og er i en offer rolle, søkes en redder, og en det finnes en maktperson (overgriper) som skaper offer rollen. Disse rollene veksler hele tiden. Offeret bli overgriper og redderen blir overgriper, og overgriperen blir offeret.

Anbefalt litteratur:
Hildur Vea, 2020. Å lande i seg selv, fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av egen bevissthet.
Franz Ruppert, 2018, Hvem er jeg i et traumatisert samfunn. Hvordan styrer offer – overgriper dynamikk livet vårt, og hvordan kan vi bryte ut av den.

Vår trygge kjerne er at vi forstår oss selv, og aksepterer oss selv som den vi er. Vi finner frem til denne kjernen med å ta bort det som skaper indre uro og kaos. Hendelser som overvelder oss (traumer) skaper splittelser i oss. Når vi gjenforener det som var splittet – blir vi hele. Da faller kroppen til ro, noe vi kaller kroppslig sannhet i modellen.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det viktigste arbeidet på et kurs.

Metoden vi bruker på workshopen er systemisk samtale.

Tider: Fredag 1700 – 2100, Lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.

Anbefalt litteratur:

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdannninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
New biology curriculum utdanning (online).
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.
Balanzen AS har skiftet navn til Sofia Senteret mars 2023.

Workshops/utdanning

Startdato 16. februar 2024

Sluttdato 18. februar 2024

Starttid 17:00

Sluttid 17:00

Sted Sofia senteret