Workshop i Bergen: Generasjonstraumer og systemisk samtale

Denne workshops tar opp hvordan vi kan bli bærere av symptomer, problemer, avhengigheter og skjebner som tilhører våre forfedre, og hvordan vi kan løse oss fra slike innviklinger.

Somm mennesker lever vi i to verdener samtidig; en fysisk og en metafysisk/spirituell. De to verdener har ulike lover de fungerer ut fra. Vitenskaplig er de forankret i naturvitenskap og kvantefysikk.

I den metafysiske verden er ikke ting så adskilt som de er i den fysiske verden. På energetisk nivå er mennesker knyttet sammen i en familiesjel. Arbeidet til Bert Hellinger viste at de som tilhører samme familiesystem kan arve følelser, vansker, problemer, sykdommer, avhengigheter, sosiale problemer med mere fra eldre familiemedlemmer. Det som arves er de vansker som fortrenges, skuffes under teppe og hvor man later som om vanskene ikke finnes.

Et familiesystem tåler ikke at noen avvises, ikke regnes med. Hvis dette skjer, vi et yngre medlem i samme familie leve ut skjebnen til den som er avvist. Det som er vanlig å «arve» er uløste følelser fra vanligvis normale livshendelser. Eks dødsfall, ulykker, selvmord, men også dyp urett som er begått.

Det er viktig å løse oss selv fra innviklinger med familiesystem eller andre system vi er en del av, fordi om en er innviklet med noen, må denne løses opp før en klarer å forløse egne følelser.

Du vil også på denne workshop lære mer om systemisk samtale, hvordan en ved hjelp av «skosåler» kan hente frem informasjon og løse opp i skjulte dynamikker i psyken. det er viktig å avsløre hvilke skjulte dynamikker en er fanget i for å frigjøre seg fra dem. Vi kan ikke løse oss fra problemer vi ikke ser.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det viktigste arbeidet på et kurs.

Metoden vi bruker på workshopen er systemisk samtale.

Tider: Lørdag 12 oktober 1000 – 1800, søndag 13 oktober 1000 – 1700.
Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdanninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
New biology curriculum utdanning (online).
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut siden 2009.

Workshops/utdanning

Startdato 12. oktober 2024

Sluttdato 13. oktober 2024

Starttid 10:00

Sluttid 17:00

Sted Strandgaten 201, Bergen