Eg vil ta tilbake min kraft og styrke

Dette er et tilbud til de som mangler krefter til det liv de ønsker å leve. Det er mange grunner til dette, noen er stressa, andre er eller har vært syke, og noen ganger forstår en ikke hva som gjør at en ender opp utlada.

Bildet med ørnen som mangler en vinge, symboliserer min egen situasjon da eg var utlada. Mye funket helt normalt, mens andre ting var helt umulige å få til. En ørn med en vinge kan ikke fly. På denne workshop er tema hvordan en kan få på plass begge vinger hos de ulike deltakerne.

Eg har selv vært der, totalt utlada. Den gang fungerte eg som et dårlig lada batteri på mobilen. Og uansett hva eg prøvde så føltes det som at det ikke virket. Men eg kom ut av det, 3-4 år med iherdig innsats. Eg møtte veggen i 2006. Siden den gang har eg vært levende opptatt av hva som skjer når livet setter seg i kroppen. For dette er hemmeligheten. Det er ikke storken som leverer utmattelsen. Den er en direkte konsekvens av egen programmering, uforløste følelser eller at en ikke lever det livet en ønsker å leve.

I denne workshop vil de personlige arbeidene hjelpe den enkelte å forstå mer av egen situasjon. Uten at en forstår hva som tapper en for energi, er det ikke mulig å tette energilekkasjene.

Det store bildet er at dette handler om

På denne workshop er det vårt forhodl til oss selv som er fokus. Hva vi selv gjør for å styrke oss selv, hvordan vi kan komme tilbake til den energi barnet i oss hadde.

De fleste som er utmatta vet ikke hvorfor de er det. Min erfaring er at når vi forstår oss selv, når vi ser hele bildet, da løser det vanseklige selv, eller vi ser klart hva vi trenger å gjøre. Systemisk samtale (konstellasjoner) er en ypperlig metode for å avdekke energilekkasjene. Uten denne innsikt blir det som å famle i blinde når en skal hjelpe seg selv.

Et tema som alle slitne er opptatt av, er at de ikke orker tanken på å være en helg sammen med en gruppe andre. Min erfaring er at eg har opplevd flere som sliter med utmattelse, som etter en workshops dag sier at nå har de mer energi enn før de kom.

Om dette er noe for deg vet en ikke før en har prøvd. Enten så vet du at det du gjør for å hjelpe seg selv virker, eller så er en stuck. Når eg var utmatta, og kroppen ikke fungerte, så var det først etter at eg hadde gjort tibetanske riter, alle 21, hver dag i 2 måneder at eg visste at eg hadde funnet noe som hjalp. Med andre ord vi må ofte holde ut noe en tid før vi ser om det virker eller ikke.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det viktigste arbeidet på et kurs.

Vi bruker ulike metoder for personlige arbeider, og du vil garantert lære noe om konstellasjoner og systemisk samtale.

Tider: Fredag 17 – 21, Lørdag 10 – 18, søndag 09 – 17.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdannninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.
Balanzen AS har skiftet navn til Sofia Senteret mars 2023.

Workshops/utdanning

Startdato 06. oktober 2023

Sluttdato 08. oktober 2023

Starttid 17:00

Sted Sofiasenteret Karmøy