Workshop: Eg vil løse meg fra stress og triggerne mine

Når vi trigges handler reaksjonen om noe som skjer i nåtid (triggeren) + noe som har skjedd og er uforløst ( det triggeren egentlig handler om). Det samme gjelder stress. Vi føler oss stressa over noe som skjer i nåtid, og når vi går inn og skal løse opp i dette ser vi ofte at dette også handler om gammelt stress som er uforløst.

Målgruppe: de som er stressa, og ikke finner ro, selv om de slapper av. De som trigges inn i følelser som sinne, tristhet, maktesløshet, skam, skyld mm. Når en er trigget inn i en følelse er det ofte veldig vanskelig å frigjøre seg, komme tilbake til seg selv. Derfor er det så nyttig å løse opp i triggere og gammelt stress, en blir da fri igjen.

STRESS
I skolemedisin defineres stress reaksjoner som fight, flight og freeze reaksjoner. Dette er reaksjoner som aktiveres når vi er stressa eller trigga, og de er styrt av det selvstyrte nervesystemet (autonomt nervessystem), slik at det nytter ikke å ta seg sammen for å ikke havne i situasjonen igjen. Vi vil trigges og være stressa helt til vi løser floken i oss selv.

TRIGGERE
En trigger handler alltid om doble erfaringer. Og det er vanskelig å finne startknappen for triggeren alene. Systemisk samtale er en metode som ofte vil vise oss hva floken vi strever med handler om.

Anbefalt litteratur:
Peter A Levine, 2022: Vekk tigeren.

Vår trygge kjerne er at vi forstår oss selv, og aksepterer oss selv som den vi er. Vi finner frem til denne kjernen med å ta bort det som skaper indre uro og kaos. Hendelser som overvelder oss (traumer) skaper splittelser i oss. Når vi gjenforener det som var splittet – blir vi hele. Da faller kroppen til ro, noe vi kaller kroppslig sannhet i modellen.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det viktigste arbeidet på et kurs.

Metoden vi bruker på workshopen er systemisk samtale.

Tider: Fredag 1700 – 2100, Lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.
På alle våre workshops er det tilbud om å komme gratis på fredagen og se om det som skjer resonnerer, før en bestemmer seg for å bli med på helgen.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdanninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
New biology curriculum utdanning (online).
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.
Balanzen AS har skiftet navn til Sofia Senteret mars 2023.

Workshops/utdanning

Startdato 12. april 2024

Sluttdato 14. april 2024

Starttid 17:00

Sted Sofiasenteret