Sjelens mørke natt

Sjelens mørke natt betegnes om en livssituasjon som er særdeles krevende. Den kan utløses av en vanlig krise, men ofte er den en slags livskrise som vokser frem av seg selv. Den betegner overgangen til en ny indre plattform. En har forstått noe en ikke kan gå tilbake på, og samtidig må en finne sitt nye fotfeste, i en fase hvor ens identitet og tidligere oppfatninger er i endring.

For meg startet sjelens mørke natt med at eg møtte veggen. Og reisen tilbake til helse tok meg gjennom sjelens mørke natt.

På dette kurs skal vi jobbe med overveldelse av følelser. Lære hva som er forskjell på sanne følelser de som løser seg opp av seg selv, og de usanne, overlevefølelsene, som kjører repeat.

På dette kurset vil du lære mer om psyken, og hvordan samspillet mellom vår bevissthet og den fysiske kroppen fungerer. Vi lærer om kroppslig sannhet, slik at det er enklere å gjenkjenne hva en selv egentlig vil mener og ønsker.

Et viktig poeng med å delta på workshops er at en nå får mulighet til å være i den energien som gjør endring og transformasjon mulig i ca 20 timer på en helg. Det er mange som sier at noe endres, noe skifter etter slike helger. En kommer et skritt videre på sin reise.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det vikitgste arbeidet på et kurs.

Vi bruker ulike metoder for personlige arbeider, og du vil garantert lære noe om konstellasjoner og systemisk samtale.

Tider: Fredag 17 – 20, Lørdag 10 – 18, søndag 10– 17.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.
Påmelding er bindende.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdannninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.

Workshops/utdanning

Startdato 10. november 2023

Sluttdato 12. november 2023

Sted Sofia Senteret