Gong bad og aktiv meditasjon

Gong bad og aktiv meditasjon.
I starten på gongbadet denne gang vil vi gjøre en aktiv meditasjon. Det betyr fri dans og bevegelse, la ens egen kropp bestemme bevegelsene, så du kan ikke gjøre noe feil.

Gong bad er en god time hvor en lar vibrasjoner fra ulike lydinstrument skape virbrasjoner i kroppen som balanserer kroppen.

Når kroppen balanserer seg selv vil en merke dette i kroppen. Det jeg skriver nå gjelder uansett hvilken metode en bruker for å komme tilbake til balanse.

1. Når roen senker seg, vil det som er i ubalanse bli tydeligere, det vi få vår oppmerksomhet. Det er lett å forveksle dette med at en blir verre, noe som ikke er tilfellle. Det som skjer er at man blir mer oppmerksom på egne ubalanser.

2. Egne ubalanser handler i de fleste tilfeller om noe som er fortrengt. Vanligvis er det følelser, men det kan også være kroppsreaksjoner. Husk at følelser og kroppsreaksjoner begge er der for å hjelpe oss selv å forstå hva vi opplever. Når vi erkjenner det som er, slik det var, slipper reaksjonen taket, og vi er fri for symptomet/tankestresset.

3. Når fortrengt materiale begynner å løsne, er det mange som opplever dette som kulde. Noen opplever kald trekk (følelse), andre opplever at deler av kroppen blir kald. Dette er tegn på at noe fortrengt kommer frem, vi sier ofte at freeze (stuck reaksjon) løsner. Dette er et veldig bra tegn. Det som skjer videre kan beskrives som at vi er i en tåke (freeze reaksjonen), og sakte vil noe utkrystallisere seg, og bli tydelig for oss. Det kan være et minne, eller en følelse. Dette er knyttet til den ubalansen som forløses.

4. Kroppen selv forløser det som har skapt ubalansen. Vår jobb er å slippe kroppen til. Og det er her vi møter på vår ubevisste del, som automatisk ofte vil stenge aned kontakt med følelser og minner for å skjerme oss mot å bli overveldet på ny. Noe som fører oss til en stuck situasjon.

5. Ønsker du å oppleve ro og balanse i kroppen, bytte ut stress og uro, har kroppen bare en oppskrift, og det er å møte det som skaper stress og uro og transformere dette til ro.

6. I et gong bad kan dette skje. Men, ikke at alle ubalanser kommer i balanse på en gang. Over tid vil en oppleve dyp ro, at man er i en tilstand styrt av theta bølger, og det er i denne tilstanden at kroppen balanser seg selv.

7. Noen opplever astrale reiser i denne tilstanden.

Her er en film som viser hva som skjer i blodet før og etter 20 min med gong:
Gong bad sin effekt på blodceller

Gongbadet ledes av Hildur Vea, PhD.

Gong bad

Startdato 01. november 2023

Starttid 18:00

Sluttid 20:30